'YAO-HOO-SHUA'

Şaşırtıcı Gerçekler
Ama Gerçek!

 


 

1.  Gerçek, ilk ve gerçek bizim ebedi cennetimsi yaratıcımız adı Orjinalın iç kutsal İbrani Kutsal kitapları olur 'YAOHU '  ve o biricik Gerçek Mesih olur  'YAOHUSHUA.'

 
2.  Senin kişisel kurtarman ve kurtuluş hiç diğeri in bulun çünkü hiç diğer ad olur cennet veril insanoğlu kurtuluş için biricik adı sayma YAOHUSHUA. - Hareketler. 4:12, İbrani Kutsal Kitap


3. Kim Adı üzerinde 'YAOHUSHUA' tüm küfürler ve günahın cezaları, yoksulluk, hastalık gibi gelen arızaları, iflas, kayıp, deprem, savaş, hayal kırıklıklarının, AIDS, delilik işkence, aile arıza, kaydedilmiş olacaktır aramalar ayaklanmalar, boşanmalar, trajediler, doğal felaketler, şiddet, ölüm ve cehennem. - Tesniye 28, İbrani Kutsal Kitap

4.  Tüm ve günah işlediğimi YAOHU UL, Ebedi Kreatör, zafer düzeyde ulaşamadığı, Kutsal Bir İsrail ve günahın ücreti ölümdür.

Bu nedenle dışında sizin ruhsal tekrar yukarıdan doğarlar ise, Krallık YAOHU UL, Ebedi Kreatör, giremezsiniz! - Yuhanna 3:3, İbrani Kutsal Kitap

5. YAOHU UL, Ebedi Kreatör, Çünkü çok da O'nun eşsiz Oğlum, Mesih YAOHUSHUA, böylece kim O'na yok değildir ama sonsuz yaşamı elde inanmaktadır verdi dünya sevdi! -  Yuhanna 3:16, İbrani Kutsal Kitap

6.  Kendi kişisel kurtarma ve kurtuluş bir hediyedir YAOHU UL, Ebedi Kreatör, beğenilmeyen zenginliği dışında, değil insan çabalarının çünkü biridir.

Çünkü Musa'nın yasası tek bir komut kırmaya Kimse YAOHU UL, Ebedi Kreatör, katında kanuna itaat tarafından beraat olacaktır hepsi kırılma aynıdır! - Efesliler 2:8-9 ve Yaocaf  2:10, Yeni Ahit, İbrani Kutsal Kitap
 
7.  Bu sonsuz yaşamı elde etmek için yolu: sizin kişisel olarak YAOHU UL, Ebedi Kreatör, biliyorum, tek gerçek ebedi yaratıcısı ve Mesih YAOHUSHUA dilediğini gönderildi! - Yuhanna 17:3, İbrani Kutsal Kitap

8. YAOHUSHUA benzersiz bir yol ise, gerçek ve yaşam.  Sayesinde cennet dışında, YAOHU UL, Ebedi Kreatör,  yılında ebedi Baba yaklaşım hiçbir kişi, Mesih YAOHUSHUA!

Tüm yapmanız gereken kendi adına, inanmak için yapmak ve almak için bir Mesih YAOHUSHUA benzersiz kişisel yaşam Kral ve kurtarıcın olarak kalbinizde!

Şimdi tevbe için zaman, iman ve hakiki Mesih YAOHUSHUA kaydetmek güven! - Yuhanna 14:6, 1:12-13, İbrani Kutsal Kitap
  
9.  YAOHUSHUA Mesihi senin adına, kişisel yedek olarak öldü, ve bizzat tüm günahların cezaları acı!  Hepsi sen olur şimdi yap olur inan ve onun kurtarması yararları çalışan tamamını al o çok kolay ve ve basittir.

Tüm günahlarınızı geçmiş zaman Mesih 456 Kendisi hakkında daha sonra tevbe inanıyoruz almak ve kişisel olarak kendiniz için uygun Onun toplam itfa eksiksiz tüm sonsuz yararları günahlarınızı tüm cezalar, ve artık yapması gereken tek şey aldı forgiven edildi!

10.  Bizim yaratıcı başımız yaşar her üç ebedi doğa: baba, oğul ve kutsal ruh. Üçlü birliküç içinde tane ebedi yaratıcılar tamamen birleştirdiğini söyler. - 1 Yuhanna. 5:7 İbrani Kutsal Kitap

11.  Sen yanlış veya kabaca YAOHU UL, Ebedi Kreatör, ile en kutsal, orijinal adı kullanamazsınız. Eğer yaptığınız YAOHU UL, Ebedi Kreatör, azabı kaçış değildir. - Göç. 20:7 İbrani Kutsal Kitap
   
12.   En kutsal Adı bizi Yaratan Başkanı adının zaman Kutsal Kitap çevrilmiş farklı dil ve lehçelerde.

Böylece Adı bizi Yaratan ve Meshedilmiş de¤ifltirilmifltir FARKLI  haline adlarını çeşitli paganini ve kult putları ve heykellerini yaptılar!

Senin sahte yaratıcılara güvenmiyor olmadığından emin ve kurtarıcılar ve mesihilar taklit et!

Sakın!   Senin yaşamın ve bir riskdeki ruh!

Şimdi gelecek hayat içinde sonsuza geleceğe hazırlamak gerekir!

Keşfetmek ruhsal ve size özgürlük verecektir yazı gerçekler!

Uzun bir süre için birçok kişi tarafından yok sayılır ve sadece orijinal Mesih YAOHUSHUA
gerçeği dürüst arayanlara ortaya çıkarabilir gerçekleri!

YAOHUSHUA Gerçek şu ki! 

YAOHUSHUA olan hakiki Mesih ve başka bir kişi!

YAOHUSHUA Mesih gerçekten kaydedebilir ve kurtarma ve sağlık, refah, mutluluk, bereket ve yaşam başarı ver!

Unutmayın, hiçbir DİĞER ADI cennete insanlığa kurtuluşu için her isim: YAOHUSHUA Yukarıdaki bu eşsiz Adı dışında verilen aşamasındadır!

Senin kişisel kurtarman ve kurtuluşun hiç diğer ad in bulunduğunu tekrarla hiç diğeri nam!

 


 

Lütfen daima hatırla.:

YAOHU - bu benim adım ebediyen olur mu ben çağırıl ve hatırlan kuşak kuşak! - Göç. 3:15,  İbrani Kutsal Kitap

Sen senin kurtuluşunu bulamaz ve başka bir kişinin içinde kurtar çünkü hiç diğer ad olur cennet veril insanoğlu kurtuluş için biricik adı sayma: YAOHUSHUA. - Hareketler. 4:12 İbrani Kutsal Kitap
 
Geliyor ve var şimdi gerçek tapan kimseler YAOHU UL, Ebedi Kreatör,  tane tapmayınca gel ebedi Baba cennet, ruhun iç ve gerçek, onlar Babanın bakan olması. YAOHU UL, Ebedi Kreatör, Ruh olur mu ve onun tapan kimseleri ona ruhun içinde tapmaz ve gerçek. - Yuhanna 4:23-24, İbrani Kutsal Kitap

O zamanda, Ben, (YAOHU UL, Ebedi Kreatör), Benim pişman insanlarım konuşması değiştirmeyecek saf İbrani, bu nedenle onlar YAOHU UL, Ebedi Kreatör, uyumun iç ve birliğin iç tane adını hep birlikte ziyeret edemez. - Zefanya 3:9, İbrani Kutsal Kitap

Şimdi biz benzersiz gerçek adı biricik gerçek Mesihi YAOHUSHUA, dolayısıyla diz diz gerektiğini ve keman düşük tam, bütün insanlar gökte, yeryüzünde ve yer altında; her dil konuşuyor ve olduğunu kabul biricik gerçek Mesihi YAOHUSHUA Kral bütün krallar gerektiği dinlediğini, görkemi YAOHU UL, yüce Baba.

Diz diz gerektiğini bu eşsiz orijinal gerçek adı: YAOHUSHUA!

YAOHUSHUA - her isim yukarıda otantik Adı!

Kim eşsiz Adı YAOHUSHUA üzerine kaydedilmiş olacaktır çağırıyor!

Gerçeği arayın, gerçeği ve ücretsiz ayarlamak zorundadır!

YAOHUSHUA - tek umudumuz bu dünya!

Iman ve şimdi YAOHUSHUA alabilirsiniz!

Bu sana gerçek sevgilinin ve derin alçak gönüllülüğün içinde verilen tamamı, Mesih adının iç: YAOHUSHUA, am-nam!

 


 


Bize ulaşın şimdi!

 

   Posta Adresi:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

 


 
Gerçek On Emir

YAOHUSHUA Ana Sayfa Şimdi...