เย้า-หู-ชัว

ข้อเท็จจริง ตกตะลึง แต่ ท รู

1. ชื่อ เดิม และ แท้ จริง ของ ผู้ สร้าง อนันต์ สวรรค์ ของ เรา ใน ภาษา ฮิบรู ศักดิ์ เดิม เป็น คัมภีร์ 'เย้าหู' และ ที่ ไม่ ซ้ำ กัน ของ แท้ อั ล เป็น 'เย้า-หู-ชัว.'

2. การ ช่วย ชีวิต และ ความ อยู่ รอด ของ คุณ จะ พบ ใคร อื่น เพราะ ไม่มี ชื่อ อื่น ๆ ภาย ใต้ ท้องฟ้า ให้ กับ มนุษย์ เพื่อ ช่วย ชีวิต ยกเว้น ชื่อ เฉพาะ ของ เย้า-หู-ชัว. - กิจการ 4:12, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

3. ผู้ ใด วิงวอน ขอ ชื่อ ของ 'เย้า-หู-ชัว 'จะ ถูก บันทึก ไว้ จาก คำสาปแช่ง และ โทษ ของ บาป เช่น ความ ยากจน โรค, ความ ล้ม เหลว การล้มละลาย ความ สูญ เสีย เกิด แผ่นดินไหว, wars, ความ ผิดหวัง, เอดส์, ลงโทษ, ความ บ้า, ครอบครัว การจลาจล การหย่าร้าง ภัยพิบัติ โศกนาฏกรรม ธรรมชาติ รุนแรง ตาย และ นรก - พระราชบัญญัติ 28 ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล  

4. เหตุ ว่า ทุก คน ทำบาป และ ไม่ สามารถ เข้าถึง ระดับ แด่ เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต ที่ บริสุทธิ์ หนึ่ง ของ อิสราเอล และ ค่า จ้าง ของ บาป คือ ความ ตาย.

ด้วย เหตุ นี้ นอกจาก คุณ จะ เกิด วิญญาณ อีก ครั้ง จาก ข้าง ต้น คุณ จะ ไม่ สามารถ เข้า ราช อาณาจักร เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต! - พระ ธรรม ย อ ห์ น 3:3, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

5. เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต เพราะ มาก รัก โลก ที่ พระองค์ ทรง ให้ เฉพาะ ลูก ของ พระองค์ อั ล เย้า-หู-ชัว เพื่อ ให้ ผู้ ที่ เชื่อ ใน พระองค์ จะ ไม่ หาย แต่ มา ตลอด ชีวิต! - พระ ธรรม ย อ ห์ น 3:16, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

6. ช่วย ชีวิต ส่วนตัว ของ ท่าน เอง และ อยู่ รอด เป็น ของขวัญ ของ ฟรี เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต, จาก ความ ร่ำรวย ฟรี โปรดปราน ของ พระองค์ ไม่ ได้ เนื่องจาก ความ พยายาม ของ มนุษย์.

คน ไม่มี จะ acquitted ณ เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต โดย การ เชื่อฟัง กฎหมาย เพราะ จะ ทำลาย คำ สั่ง เดียว ใน กฎหมาย ของ มู ซา เหมือนกับ ทำลาย ทั้งหมด ของ พวก เขา - พระ ธรรม เอ เฟ ซั ส 2:8-9 และ พระ ธรรม ยาก อบ 2:10, ใหม่ พระ คัมภีร์ ไบเบิล, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

7. และ นี่ คือ วิธี การ รับ ชีวิต นิรันดร: ที่ คุณ รู้ ว่า ตัว เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต, เฉพาะ ผู้ สร้าง อนันต์ จริง และ อั ล เย้า-หู-ชัว ผู้ ที่ พระองค์ ทรง ส่ง! - พระ ธรรม ย อ ห์ น 17:3, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล    

8. เย้า-หู-ชัว เป็น วิธี ที่ ไม่ ซ้ำ ความ จริง และ ชีวิต นั้น คน ไม่ สามารถ เข้า ใกล้ อนันต์ พ่อ ใน ชั้น ฟ้า, เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต นอกจาก ผ่าน อั ล เย้า-หู-ชัว คน เดียว! 

สิ่ง ที่ คุณ ต้อง ทำ คือ การ ศรัทธา ใน ชื่อ ของ พระองค์ และ รับ พระ คริสต์ เย้า-หู-ชัว ใน หัวใจ ของ คุณ เป็น เอกลักษณ์ ว่า ชีวิต ส่วนตัว ของ คุณ และ ผู้ ช่วย ชีวิต! ได้ เวลา สำนึก ผิด ของ ศรัทธา และ ไว้ วางใจ ของ แท้ อั ล เย้า-หู-ชัว เพื่อ ช่วย ชีวิต คุณ! - พระ ธรรม ย อ ห์ น 14:6, 1:12-13, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล   

9. เย้า-หู-ชัว อั ล ตาย แทน ท่าน เป็น แทน ส่วน บุคคล ของ คุณ และ เขา ประสบ ส่วนตัว และ จ่าย สำหรับ บท ลงโทษ ของ ความ ผิด ทั้งหมด ของ คุณ   

ทั้งหมด ขณะ นี้ คุณ ต้อง ทำ คือ การ ศรัทธา และ ได้ รับ ประโยชน์ ทั้งหมด ของ การ ไถ่ ของ พระองค์ เป็น อย่าง สะดวก และ ง่าย.

ทั้ง หมด เป็น ความ ผิด ของ อภัย แล้ว เมื่อ อั ล เย้า-หู-ชัว เอา ใน พระองค์ โทษ ทุก ความ ผิด ของ คุณ และ สิ่ง เดียว ที่ คุณ ต้อง ทำ ตอน นี้ คือ การ สำนึก ผิด แล้ว ศรัทธา ได้ รับ และ บุคคล ที่ เหมาะสม สำหรับ ตัว เอง ทั้งหมด ประโยชน์ อนันต์ ของ การ รวม, การ ไถ่ถอน เสร็จ พระองค์, ช่วยเหลือ และ ช่วย ชีวิต!

10. ผู้ สร้าง ของ เรา ใหญ่ อยู่ ใน สาม ผลิต ลอด กาล ธรรมชาติ พ่อ ของ ลูก และ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์.  สาม ใน หนึ่ง ถึง สาม ใน สห เต็ม สร้าง อนันต์. - 1 พระ ธรรม ย อ ห์ น 5:7, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล  

11. คุณ ไม่ ต้อง ใช้ มงคล ส่วน ใหญ่ ชื่อ เดิม เย้า-หู ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต อย่าง ผิด พลาด หรือ หยาบคาย. คุณ จะ ไม่ หนี การ ลงโทษ ของ เย้า-หู ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต ใน กรณี ที่ คุณ. - อพยพ 20:7, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

12. ชื่อ มงคล ที่สุด ของ เรา สร้าง หัว ถูก เปลี่ยน เมื่อ ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล ได้ ถูก แปล เป็น ภาษา ต่างๆ และ ภาษาท้องถิ่น; ดังนั้น รูป ปั้น ชื่อ ของ เรา เป็น ผู้ สร้าง และ พระ คริสต์ ของ พระองค์ เปลี่ยน เป็น ชื่อ ที่ แตก ต่าง กัน ของ คน ป่าเถื่อน ต่างๆ และ ศาสนาไอคอน และ รูป ปั้น ทาง ศาสนา!

ตรวจ สอบ ว่า คุณ ไม่ ได้ อาศัย ผู้ สร้าง ปลอม และ สนับสนุน ผู้ ปลอม และ อั ล!

ระวัง!  เป็น ชีวิต หนึ่ง ชีวิต มี ความ เสี่ยง ของ คุณ! คุณ ต้อง เตรียม ตอน นี้ อนาคต ไม่มี สิ้นสุด ของ ชีวิต ต่อ ไป!

คุณ ค้น พบ ตอน นี้ ใจ และ truths คัมภีร์ ที่ จะ ให้ อิสระ!

ความ เป็น จริง ที่ ปฏิเสธ โดย มาก นาน และ เฉพาะ ต้นฉบับ อั ล เย้า-หู-ชัว สามารถ เปิดเผย ใน ยู นิ ลี ซื่อสัตย์ ของ จริง!   

เย้า-หู-ชัว เป็น ความ จริง!

เย้า-หู-ชัว เป็น ของ แท้ อั ล และ ไม่ คน อื่น!

เย้า-หู-ชัว จริงๆ สามารถ บันทึก ช่วยเหลือ, แสดง, รักษา, ป้องกัน, ความ สำเร็จ และ ช่วย ให้ คุณ!

โปรด จำ ไว้ ว่า ไม่มี ชื่อ อื่น ๆ ภาย ใต้ ท้องฟ้า ให้ มนุษย์ เพื่อ ความ อยู่ รอด นอกจาก ชื่อ เหนือ ชื่อ อื่น ๆ ทั้งหมด นี้: เย้า-หู-ชัว!

ช่วย ชีวิต รอด ส่วน บุคคล และ ของ คุณ อยู่ ใน ชื่อ อื่น ๆ ไม่มี ซ้ำ ไม่มี ชื่อ อื่น ๆ!


โปรด จำ ไว้ เสมอ:

เย้าหู - นี่ คือ ชื่อ ของ ฉัน ตลอด ไป โดย ที่ ฉัน จะ เรียก และ จำ จาก รุ่น ถึง รุ่น! - อพยพ 3:15, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

คุณ ไม่ สามารถ หา อยู่ รอด และ ช่วยเหลือ ใน บุคคล อื่น ของ คุณ ได้ เนื่องจาก ไม่มี ชื่อ อื่น ๆ ภาย ใต้ ท้องฟ้า ให้ มนุษย์ เพื่อ ความ อยู่ รอด นอกจาก ชื่อ เฉพาะ: เย้า-หู-ชัว! - กิจการ 4:12, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

'เวลา จะ มา และ มี ตอน นี้ มา เมื่อ บ่าว จริง จะ เย้า-หู ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต บูชา, อนันต์ พ่อ ใน ท้องฟ้า ใน จิต วิญญาณ และ ความ จริง เพราะว่า พวก เขา เป็น ประเภท ของ ปวง บ่าว ที่ พ่อ จะ มอง หา.

เพราะ เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต เป็น วิญญาณ และ ปวง บ่าว ของ พระองค์ จะ ต้อง เคารพ บูชา พระองค์ ใน วิญญาณ และ ความ จริง. - พระ ธรรม ย อ ห์ น 4:23-24, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

ใน ขณะ ที่ ฉัน (เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต) จะ เปลี่ยน คำ พูด ของ คน เสียใจ ของ ฉัน บริสุทธิ์ เป็น ภาษา ฮิ บ รู จึง ทั้งหมด สามารถ เรียก ชื่อ ของ เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต ใน ความ สามัคคี และ สามัคคี. - เศ ฟัน ยา ห์ 3:9, ภาษา ฮิ บ รู ศักดิ์สิทธิ์ พระ คัมภีร์ ไบเบิล

ที่ เรา พูด และ พูด ถึง ชื่อ ของ จริง อั ล เย้า-หู-ชัว, ทุก เข่า ต้อง ย่อ เข่า และ น้อม ต่ำ ใน การ ส่ง รวม มนุษย์ มี ชีวิต ทั้งหมด ใน ชั้น ฟ้า และ ใน แผ่นดิน ใต้ แผ่นดิน และ ทุก ภาษา พูด และ ยอมรับ ว่า อั ล เย้า-หู-ชัว คือกษัตริย์ ของ กษัตริย์ จึง ต้อง เชื่อฟัง เพื่อ เกียรติศักดิ์ ของ เย้า-หู  ชั่วนิรันดร ผู้ผลิต ใน ชั้น ฟ้า.

เข่า คน ต้อง คุกเข่า และ น้อม ต่ำ ใน การ ส่ง ที่ ชื่อ นี้: เย้า-หู-ชัว!

เย้า-หู-ชัว - ชื่อ จริง เหนือ ทุก ชื่อ!

วิงวอน ขอ เย้า-หู-ชัว ชื่อ จะ ถูก บันทึก ไว้ ผู้ ใด!

ค้นหา ความ จริง และ ความ จริง จะ ตั้ง คุณ ฟรี!

เย้า-หู-ชัว - ความ หวัง เดียว ใน โลก นี้. !

ศรัทธา และ ได้ รับ อั ล เย้า-หู-ชัว ตอน นี้. !

ทั้งหมด นี้ ให้ ท่าน รัก จริง และ ความ นอบน้อม ลึก ใน ชื่อ ของ อั ล เย้า-หู-ชัว - ดังนั้น จึง เป็น จริง.

ติดต่อ เรา ตอน นี้

อีเมล ที่อยู่ -
Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

เว็บไซต์ -
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

   ไปรษณีย์ ที่อยู่

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

สิบบัญญัติเจ็ดประการที่แท้จริง

เย้า-หู-ชัว  หน้าแรก