עובדות מזעזעות אבל נכונות!

1. יָהוּה (YAO-HOO) - זה השם האמתי של היוצר שלנו בעברית המקורית בתנ"ך הקדוש וזה של המשיח האמתי - יָהוּשֻׁעַ (YAO-HOO-SHUA)

2. הישועה לא נמצאת באף אחד, ואין שם אחר תחת השמים שנתן לבני אדם אשר˜בו נושע חוץ מהשם - יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA)! מעשי 4:12, הברית החדשה.

3. כל מי שקורא לעל השם יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) ימלט מכל הקללות והעונשים של החטאים למשל: עניות, מחלות, כישלונים, עזרות, עינוי, טרוף, טרגדיות, אסונות˜טבע, אלימות, מות וגיהנום. דברים 28, התנ"ך הקדוש.

4. כל חטא ובא קצר של הפאר של יָהוּה אול (YAO-HOO OOL), הקדוש היחיד של ישראל; והמשכורת של החוטאם היא מות. זה למה חייב להולד מלמעלה, בגלל אם˜לא יולד איש מלמעלה, לא˜יוכל להכנס למלכות יָהוּה אוּלהִים
(YAOHU ULHIM)! יוחנן 3:3, הברית החדשה.

5. כי˜ככה אהב יָהוּה אול (YAOHU UL) את˜העולם עד˜אשר נתן את˜בנו את˜יחידו למען כל˜המאמין בו כי אם˜יחיה חיי עולמים! יוחנן 3:16, הברית החדשה.

6. הישועה היא מתנה חינם של יָהוּה אול (YAOHU UL) מהעשירות של חנינה שלו, ולא מתוך המעשים שלא יתהלל איש; ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל˜בשר; כי איש אשר יקים את˜כל˜התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם! האפסיים 2:8-9/יעקב 2:10, הברית החדשה.

7. ואלה הם חיי העולמים: לדעת אתך יָהוּה אול (YAOHU UL) לבדך היוצר האמיתי ואת˜יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) המשיח אשר שלחת! יוחנן 3:16, הברית החדשה.

8. יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) הוא הדרך˜היחידה, האמת והחיים, ואף אחד לא יכול לבוא לאבא, יָהוּה אול (YAOHU UL), חוץ מהדרך המשיח יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) לבד!

כל שאתה צריך לעשות זה: להאמין בשם שלו, עשה וקבל את יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי
(YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY) בלב שלך כהמושיע ומלך אישי שלך.

כל שאתה צריך לעשות זה: שוב, האמין ובטח במשיח יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) שהציל אותך! יוחנן 14:6 / 1:12-13 הברית החדשה.

9. יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי (YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY) מת כתועלת שלך, כשתחליף האישי שלך, והוא באפן אישי סבל את העונשים של כל החטאים שלך!

כל שאתה צריך לעשות זה: לשוב להאמין ולקבל את כל הרווחים של מעשי-פדיון שלו בשבלך!

כל החטאים שלך כבר נסלחו כאשר המשיח יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) לקח בעצמו את כל העונשים מהחטאים שלך.

והדבר שבודד שאתה חייב לעשות זה:

לשוב להאמין ולקבל ובאופן אישי מתאים לעצמך כל הרווחים הנצחים של גאלה של יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי (YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY)!

10. לא תשא את˜שם˜יָהוּה
(YAOHU) אולהך לשוא כי לא ינקה יָהוּה אול (YAOHU UL) את אשו˜ישא את˜שמו לשוא.

11. הראש˜יוצר שלנו קיים ושלוש˜אחדות טבע נצחי: האבא, הבן והרוּחַ-יָהוּשֻׁעַ (RUKHA-YAOHUSHUA);

12. השם המקורי של היוצר שלנו כאשר העברית תנ"ך הקדוש תורגם לשפות שונות וניבים שונים!

לכן, השם היוצר שלנו והמשיח שלו שונו לשמות שנים של פסלים אלילים נבדלים!

בטח שאתה לא סומך ביוצרים מזויפים ומשיחים לא נכונים!

זהר! התכונן לנצח עכשיו!

זה חיים ונפש לבד שלך בסיכון!

גלה אמות שיקבעו לך חופשיים!

אמות שיותר מדי נתעלמו על ידי הרבה ואיזה המשיח המקורי יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי
(YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY) הוא רק יכול לגלות למחפשים נאמנים להאמת!

יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) הוא האמת!

יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) הוא המשיח האמתי ושום דבר אחר!

יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) הוא יכול באמת להציל ולהושיע אתכם!

זכור: הישועה לא נמצאת באף אחד, ואין שם אחר תחת השמים שנתן לאנשים אשר˜בו נושע חוץ מהשם - יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) - השם האמתי הזה באמת נעלה על כל שמות!

יָהוּה (YAOHU) - זה השם שלי לנצח על ידי איזה אני אקרא ואזכר לדור˜ודור! שמות 3:15, התנ"ך הקדוש

בשם יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) תכרע כל˜ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ, וכל לשון תודה כי מלכיה הוא יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי
(YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY)
לפאר יָהוּה אול (YAOHU UL) האב בשמים!

כל מי שיקרא בשם יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) ימלט!

יָהוּשֻׁעַ (YAOHUSHUA) הוא התקוה היחידה בעולם הזה!

האמן וקבל אותו בלב שלך עכשיו!

כל אלה נתנו אליך בשם יָהוּשֻׁעַ מֶהוּשְׁחַי
(YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY) המלך˜מלכים, אמ-נם (am-nam).

נא לחזור אל דף הבית והושע   (YAOHUSHUA)   עכשיו....