ΙΑΟ-ἝΥΣἝ-ΥΑ

Γεγονότα
συγκλονιστικό
Αλλά αλήθεια!

 


1. Η πραγματική, πρωτότυπο και γνήσια Όνομα του ουράνιου αιώνια Πρωτουργός μας στην αρχική εβραϊκή Αγία Γραφή είναι ΙΑΟ-ἝΥ και εκείνη της πραγματικής Μεσσίας - ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ.
 
2. Προσωπική διάσωση και σωτηρία σας δεν μπορεί να βρεθεί σε άλλους, επειδή δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δίνεται στην ανθρωπότητα για τη σωτηρία, εκτός από το μοναδικό όνομα του αληθινού Μεσσία ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ. - Πράξεις 4:12, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
3. Όποιος ζητεί από το μοναδικό όνομα του ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  πρέπει να σωθούμε από όλες τις κατάρες και τις κυρώσεις της αμαρτίας, όπως η φτώχεια, ασθένειες, αποτυχίες, πτωχεύσεις, απώλειες, σεισμοί, πόλεμοι, απογοητεύσεις, το AIDS, αγωνία, παράνοια, κατανομές οικογένεια, εξεγέρσεων, διαζύγια , τραγωδίες, φυσικές καταστροφές, η βία, ο θάνατος και η κόλαση. - Δευτερονόμιο 28, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
4. Όλα έχουν αμαρτήσει και δεν μπορούν να φθάσουν το επίπεδο της δόξας του ΙΑΟἝΥ ΥΛ, ο Άγιος του Ισραήλ; Και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Για το λόγο αυτό, εκτός από εσάς έχουν γεννηθεί πνευματικά και πάλι από πάνω, δεν μπορείτε να εισάγετε το Βασίλειο της ΙΑΟἝΥ ΥΛ! - Ιωάννης 3:3, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
5. Επειδή ΙΑΟἝΥ ΥΛ αγαπούσε πολύ τον κόσμο που έδωσε το ένα και μόνο Υιό, ο Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σ 'Αυτόν δεν πρέπει να χαθεί αλλά να έχει αιώνια ζωή! - Ιωάννης 3:16, Αγία Γραφή
 
6. Προσωπική διάσωση και σωτηρία σου είναι ένα δώρο για εσάς από ΙΑΟἝΥ ΥΛ, από τον πλούτο της ελεύθερης χάρη Του, διότι δεν είναι της δικής σας προσπάθειες. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αθωωθεί στα μάτια ΙΑΟἝΥ ΥΛ από υπακοή στον νόμο, γιατί να σπάσει μία εντολή στο νόμο του Μωυσή είναι το ίδιο με το σπάσιμο όλοι τους! - Εφεσίους 2:89 και Ιάοκάρ 2:10, Καινή Διαθήκη, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
7. Και αυτός είναι ο τρόπος για να αποκτήσει την αιώνια ζωή: ότι γνωρίζετε προσωπικά ΙΑΟἝΥ ΥΛ, η μοναδική αληθινή αιώνια δημιουργός και ο Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  Ποιον Έστειλε! - Ιωάννης 17:3, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
8. ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  είναι ο μοναδικός δρόμος, η Αλήθεια και η Ζωή!
 
Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να προσεγγίσει την αιώνια Πατέρα στον ουρανό, ΙΑΟἝΥ ΥΛ, εκτός από το Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ μόνο!
 
Όλα όσα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πιστεύουν στο όνομά του, πραγματοποιούν και να δέχονται το Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ , στην καρδιά σας ως μοναδική προσωπική ζωή διοικητή σου και Σωτήρα!
 
Τώρα είναι η ώρα σας να μετανοήσει, πιστεύω και την εμπιστοσύνη του πραγματικού Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ για να σας σώσει! - Ιωάννης 14:6, 1:12-13, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
9. ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ ο Μεσσίας πέθανε το λογαριασμό σας, ως προσωπική Αναπληρωτής σας,  και Υπέφερε προσωπικά τις κυρώσεις από όλες τις αμαρτίες σας!
 
Όλα όσα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πιστεύουμε και να λαμβάνει όλα τα οφέλη της εξαγοράς του έργου, είναι πολύ εύκολο και απλό.
 
Όλες οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί ήδη, όταν η πραγματική Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  ανέλαβε ο ίδιος όλες τις ποινές των αμαρτιών σας, και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να μετανοήσουν τότε πιστεύω, προσωπικά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τον εαυτό σας για όλα τα αιώνια οφέλη του συνόλου του, πλήρης λύτρωση!
 
10. Πρωτουργός μας κεφάλι υπάρχει σε τρία Αιώνια Φύση: Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρία-τρία Ενότητας μέσα σε ένα πλήρως ενωμένη Αιώνια Πρωτουργός. - 1 Ιωάννης 5:7, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
11. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις πλέον ιερές, αρχικό όνομα του ΙΑΟἝΥ ΥΛ ή κακώς αγένεια.
 
Δεν θα αποφύγει την τιμωρία των ΙΑΟἝΥ ΥΛ αν το κάνετε. - Έξοδος 20:7, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
12. Το πιο ιερό όνομα του αρχηγού μας Πρωτουργός άλλαξε όταν η Εβραϊκά Εβραϊκά Αγία Γραφή έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους; Ως εκ τούτου, το όνομα του Πρωτουργός μας και του Μεσσία άλλαξε σε διαφορετικά ονόματα των διαφόρων ειδωλολατρική λατρεία και ειδώλια και αγάλματα!
 
Να είστε σίγουροι ότι δεν βασίζονται σε πλαστά και παραποιημένα δημιουργούς σωτήρες και ψευδείς μεσσία!
 
Να είστε πολύ προσεκτικοί!
 
Πρόκειται για τη ζωή σας και μοναδική ψυχή σε κίνδυνο!
 
Μπορείτε τώρα να προετοιμαστούν για τη μελλοντική αιωνιότητα σου στην άλλη ζωή!
 
Ανακαλύψτε την πνευματική και λογιστικό αλήθειες που θα σας δωρεάν!
 
Αλήθειες που αγνοήθηκαν από πολλούς για πολύ καιρό και ότι μόνο η αρχική Μεσσίας ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  μπορούν να αποκαλύπτουν στους ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας!
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ   είναι η αλήθεια!
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ   είναι το γνήσιο Μεσσίας και δεν άλλο πρόσωπο!
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ   πραγματικό Μεσσίας μπορεί πραγματικά να σώσει, διάσωσης, εξαγορά, θεραπεύουν, προστατεύουν, να ευημερούν και να σας βοηθήσει!
 
Θυμηθείτε, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δίνεται στην ανθρωπότητα για τη σωτηρία, εκτός από αυτό το μοναδικό όνομα πάνω από κάθε όνομα: ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ!
 
Διάσωση και σωτηρία σου βρίσκεται σε άλλο δεν όνομα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει άλλο όνομα!
 
'ΙΑΟἝΥ  ΥΛ' - Αυτό είναι το όνομά μου για πάντα από την οποία είμαι να κληθεί και να θυμόμαστε από γενιά σε γενιά!  - Έξοδος 3:15, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 
Δεν μπορείτε να βρείτε τη σωτηρία σου και διάσωσης σε άλλο πρόσωπο, διότι δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δίνεται στην ανθρωπότητα για τη σωτηρία, εκτός από το μοναδικό  Όνομα: ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ! - Πράξεις 4:12, Εβραϊκά Αγία Γραφή
 

 

Παρακαλώ να θυμάστε πάντα:
 
ΙΑΟἝΥ  ΥΛ είναι ένα πνεύμα, και όποιος τον λατρεύει πρέπει να τον λατρεύουμε στο πνεύμα και στην αλήθεια.
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  είναι ο τρόπος, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε ΙΑΟἝΥ ΥΛ, εκτός από ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  μόνο.
 
ΙΑΟἝΥ  ΥΛ, αυτό είναι το όνομά μου για πάντα από την οποία είμαι που θα ζητήσει και να θυμόμαστε από γενιά σε γενιά.
 
Δεν μπορείτε να βρείτε τη σωτηρία σε άλλους, επειδή δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δίνεται στην ανθρωπότητα, με την οποία θα πρέπει να αποθηκευτούν ή να διασωθούν με εξαίρεση το μοναδικό όνομα: ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ.
 
Τη στιγμή που μιλάμε και να αναφέρουμε το μοναδικό όνομα του Μεσσία ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ, κάθε γόνατο από όλα τα όντα πρέπει να γονατίζουν στον ουρανό, στη γη και κάτω από τη γη, και κάθε γλώσσα πρέπει να ομολογήσω και να παραδεχτώ ότι ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  είναι ο βασιλιάς, με την δόξα των ΙΑΟἝΥ ΥΛ στον ουρανό!
 
Κάθε γόνατο πρέπει να γονατίζουν και πλώρη χαμηλά στην υποβολή τους σε αυτό το μοναδικό  Όνομα: ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ !
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ - το αυθεντικό όνομα πάνω από κάθε όνομα!
 
Όποιος καλεί το όνομα ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  θα σωθεί!
 
Αναζήτηση της αλήθειας, και η αλήθεια πρέπει να έχετε ορίσει δωρεάν!
 
ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  - η μόνη ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο!
 
Πιστέψτε και λάβετε ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ  τώρα!
 
Όλα αυτά είναι που σας έχει δοθεί στο όνομα του ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ:
η μοναδική και μόνο αληθινό Μεσσία, σωτήρας, διασώστης, θεραπευτής, προστάτης, Λυτρωτή, πρωταθλητής, δικαστής, αμυντικός, ήρωας, βασιλιάς των βασιλέων και των κύριε μεταξύ Κύριοι, ας είναι - Αμ-ναμ!

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση:

Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

 

Ιστοσελίδα:
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

Ιστοσελίδα:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014


Τώρα μαθαίνουμε από αργότερο διδασκαλία μας που θα σας προστατεύσει σίγουρα από κάθε είδους απάτες, ψέματα και κόλπα του Σατανά, τον εχθρό μας.

Παρακαλώ κάντε κλικ παρακάτω τώρα:

ΙΑΟἝΥΣἝΥΑ από κάθε είδους παγανιστής Ειδωλολατρία!

Παρακαλούμε επίσης να παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση βίντεο κλιπ μας για την πνευματική αφύπνιση σας τώρα.

Κάντε κλικ παρακάτω παρακαλώ:

Η αληθινή Δέκα Εντολές

ΙΑΟ-ἝΥΣἝ-ΥΑ Αρχική Σελίδα