Anda boleh men-download yang lengkap VERSI TEKS di sini secarang....

 

 

'RÚKHA-YÁOHU' (Roh YÁOHU UL) ada pada Ahnée, karena Ia telah mengurapi Ahnée untuk menyampaikan Pesan Mulia kepada orang miskin. Ia mengutus Ahnée untuk menyatakan kebebasan para tawanan dan memulihkan penglihatan orang buta, membebaskan orang tertindas, dan menyatakan waktu kemurahan YÁOHU UL,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Lukas 4: 18-19, Kitab Suci.

(YÁOHU UL diucapkan : 'yow-hoo ool')

'Untuk maksud inilah maka Anak (YAOHÚSHUA) menjadi nyata, yaitu untuk menghapus hasil perbuatan Iblis.' - 1 YÁOHU-khánam (Yohanes) 3:8b.

(YAOHÚSHUA diucapkan: 'yow-hoo-shua' tekanan pada suku kata kedua 'hoo')

'Ahnée beritahu engkau apa yang sebenarnya terjadi, bahwa apapun yang engkau ikat di dunia ini, akan diikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan juga di surga,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam ManYÁOHU (Matius) 18:18.

'Ahnée telah memberi kuasa kepada engkau untuk menginjak ular dan kalajengking serta mengalahkan segala kekuatan musuh; tidak akan ada satupun yang dapat melukai engkau,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Lukas 10:19.

Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya di dalam Shúam-Ku (Nama): mereka akan mengusir roh-roh jahat, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru; mereka akan memegang ular dengan tangan mereka; dan bila mereka minum racun maut tidak akan celaka; mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Markus 16:17-18.

'Senjata kita bukan senjata duniawi, tetapi punya kuasa dahsyat dari YÁOHU UL untuk menghancurkan benteng musuh. Kita hancurkan segala pendapat dan rencana yang menentang pengetahuan tentang YÁOHU UL, dan kita satukan semua pikiran untuk berserah mengikut Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.' - 2 Korintus 10:4-6, Kitab Suci

'Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkankan kepada Ahnée, oleh karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa murid Ahnée, baptislah mereka di dalam Shúam (Nama) ha-ABí (Bapa), ha-BÓR (Anak) dan 'RÚKHA hol-HODSHÚA' (Roh Kudus), serta ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Ahnée perintahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya, Ahnée selalu besertamu sampai akhir jaman,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam Man-YÁOHU 28:18 dan 20b, Kitab Suci.

'Karena itu berserahlah kepada YÁOHU UL. Bertahanlah terhadap ha-satán maka ia meninggalkanmu' - YÁOHU-caf (Yakobus) 4:7.

'Dia (Molkhiúl YAOHÚSHUA) sendiri telah menanggung dosa kita dalam tubuhNya diatas pokok kayu, agar kita yang mati karena dosa, dapat hidup demi kebenaran; oleh bilur-bilurNya kalian disembuhkan.' - Kafós (Petrus) 2:24

'Mereka mengalahkan dia (ha-satán) dengan 'DAM' (darah) Anak Domba dan dengan ucapan kesaksian mereka.' - Wahyu 12:11a

'Karena perang kita bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan raja, penguasa, kekuatan dunia kegelapan serta melawan roh jahat diangkasa.' - Efesus 6:12, Kitab Suci

'Ahnée beritahu satu kebenaran, yaitu setiap orang yang beriman didalam Ahnée, akan melakukan seperti apa yang telah Ahnée lakukan. Bahkan dia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari semua itu, karena Ahnée akan pergi kepada YÁOHU ABí (Bapa),' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam YÁOHU-khánam 14:12.

'Oleh karena itu maka YÁOHU UL mengangkatNya ketempat yang paling tinggi dan memberiNya Shúam (Nama) yang mengatasi segala nama; maka pada Shúam itu: YAOHÚSHUA, setiap lutut harus bertelut, di surga, di muka bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah harus mengaku bahwa YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY adalah Raja, demi kemuliaan YÁOHU ABí (Bapa), - Philipi 2:9-11.

(Hol-MEHUSHKHÁY diucapkan 'meh-hoosh-kháy' dengan tekanan pada suku kata ketiga 'kháy')

'Oleh karena itu pakailah perangkat perang dari YÁOHU UL dengan lengkap, agar bila hari kesusahan itu tiba, kalian dapat bertahan, tetap tegak, dan setelah kalian atasi, kalian masih tetap berdiri dengan kokoh dan teguh.

'Maka tetaplah teguh, dengan berikat pinggang kebenaran, berbaju besi kejujuran, dan dengan beralas kaki kesiap-siagaan karena telah mendengar Pesan Mulia tentang damai sejahtera.

'Lebih dari itu semua, kenakanlah perisai iman, sehingga engkau dapat menangkis serangan panah api dari iblis. Pakailah topi keselamatan dan Pedang 'RÚKHA' (Roh), yaitu firman YÁOHU UL. Dan berdoalah didalam 'RÚKHA' pada setiap kesempatan, dengan segala macam doa dan permohonan.' - Efesus 6:13-18

'Penasehat dari neraka tidak akan menang melawan engkau,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam Man-YÁOHU 16:18b.

'Kerajaan surga sudah tiba. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, basuhlah orang sakit lepra, usirlah jin setan; engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam ManYÁOHU 10:7b-8.

'Tentang bagaimana YÁOHU UL mengurapi YAOHÚSHUA dari Nazareth dengan 'RÚKHA hol-HODSHÚA' (Roh Kudus) dan memberi-Nya kuasa, bagaimana Dia telah berkelana sambil melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai ha-satán, karena YÁOHU UL bersama dengan Dia.' - Kisah Para Rasul 10:38

'Tidak mungkin seseorang dapat memasuki rumah yang dijaga oleh orang yang tangguh dan mengambil barang-barangnya, tanpa orang tangguh itu harus diikat lebih dulu. Baru kemudian dia dapat merampok rumah itu,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Markus 3:27.

'Keselamatan tidak dapat diperoleh dari siapapun, karena dibawah kolong langit ini tidak ada satu namapun yang diberikan kepada manusia yang punya kuasa untuk menyelamatkan kecuali Shúam: YAOHÚSHUA.' - Kisah 4:12, Kitab Suci

'Oleh karena itu bila engkau mengaku dengan mulutmu bahwa 'YAOHÚSHUA adalah Molkhiúl,' dan percaya didalam hati bahwa YÁOHU UL telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Karena dengan hatimu engkau percaya dan diadili, serta dengan mulutmu engkau mengaku dan diselamatkan.' - Roma 10:9-10

'Dan setiap orang yang berseru memanggil Shúam (Nama) YÁOHU UL akan diselamatkan.' - Kisah 2:21

'Bertobatlah, dan masing-masing kalian selamlah didalam Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY agar dosa kalian diampuni, maka kalian akan menerima karunia 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' (Roh YAOHÚSHUA). Janji ini untuk kalian dan anak-anak kalian dan untuk semua orang yang masih ditempat yang jauh - untuk semua orang yang akan dipanggil oleh YÁOHU UL.' - Kisah Para Rasul 2:38-39

'Dan kalian akan menerima kuasa pada saat 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' datang keatas kalian, maka kalian akan menjadi saksi-saksiKu di Yaohúshua-oléym (Yerusalem), dan diseluruh YAOHÚ-dah dan Samaria, dan sampai keujung bumi,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam Kisah Para Rasul 1:8.

'Ketika roh jahat keluar dari tubuh seseorang, ia pergi melewati daerah yang kering kerontang untuk mencari tempat beristirahat, tetapi tidak menemukan. Kemudian roh itu berkata, 'aku akan kembali kerumah yang telah kutinggalkan.'

Ketika roh itu tiba kembali, ia mendapati rumah itu tanpa penghuni, bersih dan teratur rapi. Kemudian roh itu pergi dan kembali lagi dengan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat darinya, dan mereka tinggal didalamnya. Akhirnya keadaan orang itu enjadi lebih buruk dibanding dengan keadaan semula. Demikianlah kejadian yang akan dialami oleh generasi yang jahat ini,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam Man-YÁOHU 12:43-45.

'Ahnéelah Jalan, dan Kebenaran dan Hidup itu, tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada YÁOHU ABí tanpa melalui Ahnée,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam YÁOHU-khánam 14:6.

'Jangan asal percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu; orang yang tidak mau mengakui bahwa YAOHÚSHUA adalah ha-BÓR (Anak) YÁOHU UL yang telah menjadi daging, bukan berasal dari YÁOHU UL. Dia berasal dari Roh anti-Mesias.' - 1 YÁOHU-khánam 4:1-4.

'Mereka berlayar kedaerah yang bernama Gerasenes, yang berada diseberang danau Galilee. Ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA sampai didarat, Ia b dengan seorang laki-laki desa yang dikuasai roh jahat. Sudah lama laki-laki itu tidak mengenakan sepotong kainpun dan tidak tinggal di rumah, tetapi dipekuburan. Ketika ia melihat Molkhiúl YAOHÚSHUA, ia menangis dan sujud didepan kakiNya, berteriak dengan nada tinggi, 'Apa yang Engkau ingini dariku Molkhiúl YAOHÚSHUA, Anak Yang Maha Tinggi? Ahnée mohon, jangan siksa aku!'

'Ia berkata demikian karena Molkhiúl YAOHÚSHUA mengusir roh jahat untuk keluar dari tubuh orang itu. Seringkali roh jahat itu menguasai orang itu, dan walaupun tangan - kaki orang itu dibelenggu dan dijaga, ia dapat mematahkan belenggu itu dan oleh roh jahat itu orang itu digerakkan pergi ketempat sunyi.

Molkhiúl YAOHÚSHUA bertanya kepadanya, 'Siapakah namamu?'

'Legion,' jawabnya, karena roh jahat yang masuk kedalam tubuh itu sangat banyak. Dan mereka berulang-ulang memohon kepadanya agar tidak mengusir pergi ke jurang maut yang tak berdasar itu.

Didekat mereka terdapat sejumlah besar kawanan babi sedang makan. Roh jahat itu memohon agar Molkhiúl YAOHÚSHUA mengijinkan mereka masuk kedalam babi-babi itu, maka Ia mengijinkan mereka. Ketika roh-roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu dan masuk kedalam babi-babi itu, kawanan babi itu berlari-lari ketepi jurang, lalu terjun ke danau dan tenggelam.

'Ketika orang-orang yang mengawasi babi-babi melihat kejadian itu, mereka lari kekota dan memberitahu semua penduduk di daerah itu, maka keluarlah penduduk daerah itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Ketika sampai ditempat Molkhiúl YAOHÚSHUA berada, mereka melihat orang yang telah dilepaskan dari roh jahat itu, bersimpuh didepan kaki Molkhiúl YAOHÚSHUA, telah waras dan berpakaian, maka mereka menjadi ketakutan.

'Maka orang-orang yang melihat peristiwa itu bercerita bagaimana orang yang dikuasai roh jahat itu dilepaskan. Setelah mendengar hal itu, semua penduduk Gerasenes memohon agar Molkhiúl YAOHÚSHUA berangkat pergi, karena mereka sangat ketakutan. Maka Dia menuju keperahu dan berangkat pergi, kembali keseberang danau.

'Orang yang telah dilepaskan dari roh-roh jahat itu memohon untuk ikut Dia, tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA menyuruhnya pulang, kataNya, 'Pulanglah kerumah dan ceritakanlah apa yang telah dilakukan YÁOHU UL terhadap engkau.' Maka pulanglah orang itu dan bercerita kepada seluruh penduduk kota apa yang telah dilakukan Molkhiúl YAOHÚSHUA kepadanya.

'Ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA datang kembali, sekelompok orang menyongsongNya, karena mereka sangat mengharap kedatanganNya. Lalu seorang laki-laki bernama Yairus, pemimpin sebuah synagog, menghadap dan bersujud di kaki Molkhiúl YAOHÚSHUA, dia memohon dengan sangat agar Dia datang kerumahnya karena anak perempuan satu-satunya, yang berusia sekitar duabelas tahun, hampir mati.

'Ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam perjalanan, sekelompok orang mengerumuninya hingga mendesak-desak Dia. Dan diantara orang banyak itu terdapat seorang wanita yang dikenal menderita perdarahan selama hampir dua belas tahun tetapi tak seorangpun yang dapat menyembuhkannya. Wanita itu maju mendekatiNya dari belakang serta menyentuh ujung jubahNya, maka seketika itu juga perdarahannya berhenti.

'Siapakah yang menyentuh Ahnée?', tanya Molkhiúl YAOHÚSHUA. Ketika semua orang tidak ada yang mengaku, maka Káfos berkata, 'Molkhiúl, ada begitu banyak orang yang mendesak-desak Engkau'. Tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata, 'Seseorang menyentuh Ahnée; Ahnée merasa ada kuasa yang keluar dari Ahnée.'

'Wanita itu sadar bahwa dia tidak dapat pergi tanpa diketahui, dengan gemetar dia datang kedepan dan terpuruk didepan kakiNya. Dihadapan orang banyak, wanita itu memberi alasan mengapa dia menyentuh jubahNya dan bagaimana dia sembuh seketika itu juga. Maka Dia berkata kepada wanita itu, 'Anak Ahnée, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan rasa damai.'

'Sementara Molkhiúl YAOHÚSHUA sedang berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah Yairus, pemimpin synagog itu. Katanya, 'Anak perempuanmu telah meninggal dunia,' katanya.

'Tidak perlu merepotkan Guru lagi. Tetapi kata Molkhiúl YAOHÚSHUA kepada Yairus 'Dengarlah: Jangan kuatir dan percayalah, anak perempuan itu akan baik kembali.'

Ketika tiba dirumah Yairus, tidak seorangpun diijinkanNya ikut masuk kecuali Káfos, YÁOHU-khánam dan YÁOHU-cáf, serta ayah-ibu anak itu. Sementara itu orang-orang sedang bersedih dan meratapi anak perempuan itu.

'Berhentilah meratap,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA.' Dia tidak mati tetapi sedang tidur.' Mereka mentertawaiNya, karena yakin bahwa anak perempuan itu telah mati. Tetapi Ia menarik tangan anak itu dan mengangkatnya seraya berkata, 'Anakku, bangunlah!'

Maka nyawa anak itu kembali, dan seketika itu juga dia berdiri. Kemudian Molkhiúl YAOHÚSHUA minta kepada mereka untuk memberi makanan anak perempuan itu. Kedua orangtuanya sangat terpesona, tetapi Ia memerintahkan agar mereka tidak memberitahu siapapun apa yang telah terjadi.

'Pada suatu hari, Káfos dan YÁOHU-khánam sedang dalam perjalanan menuju Bait Suci, saat itu adalah waktu doa pukul tiga sore. Tampak seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sedang diusung menuju gerbang Bait Suci yang bernama Indah, disitulah setiap hari biasanya dia diletakkan untuk mengemis kepada orang-orang yang memasuki ke pelataran Bait Suci.

'Ketika dilihatnya Káfos dan YÁOHU-khánam lewat untuk masuk, dia meminta uang kepada mereka. Káfos menatapnya, demikian juga YÁOHU-khánam. Kemudian Káfos berkata, 'Pandanglah kami!'

Maka laki-laki itu memperhatikan mereka, berharap mendapatkan sesuatu dari mereka. Lalu Káfos berkata, 'Perak dan emas tidak ahnée miliki, tetapi apa yang ahnée punya ahnée berikan kepadamu. Dalam 'Shúam' (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, berjalanlah!'

'Dengan tangan kanannya dia memegang orang itu dan membantunya berdiri, maka seketika itu juga kaki serta tumit laki-laki itu menjadi kuat. Ia melompat-lompat diatas kaki-kakinya dan mulai berjalan. Kemudian ia pergi bersama-sama dengan kedua orang itu masuk kehalaman Bait Suci, sambil berjalan dan melompat memuji YÁOHU UL.

'Ketika semua orang melihat dia berjalan dan memuji YÁOHU UL, barulah mereka sadar bahwa orang itu adalah orang yang biasanya duduk meminta-minta didepan gerbang Bait Suci bernama Indah, maka mereka menjadi terheran-heran dan takjub atas apa yang telah terjadi padanya.

'Sementara pengemis itu berdiam diri menunggu Káfos dan YÁOHU-khánam, orang-orang yang keheranan itu berlari menuju mereka ditempat yang bernama Collonade (pilar-pilar) Shua-ólmoh (Salomo).

Ketika Káfos melihat itu, maka katanya kepada mereka: 'Wahai orang-orang Yaoshorúl, mengapa itu mengherankan kalian? Mengapa kalian memandang kami seperti itu, seolah-olah orang itu berjalan karena kekuatan kami sendiri, dan merupakan tipuan penglihatan?

YÁOHU UL Abruhám (Abraham), YÁOHUtz-káq (Isak) dan YÁOHU-cáf (Yakub), YÁOHU UL leluhur kalian telah memuliakan HambaNya Molkhiúl YAOHÚSHUA. Kalian telah menuntut Dia untuk dihukum mati, dan telah menolak Dia dihadapan Pilatus, walau telah diputus bebas.

Kalian telah menolak Yang Maha Kudus dan Maha Benar, tetapi meminta seorang pembunuh dibebaskan demi kalian. Kalian telah membunuh Penguasa Kehidupan, tetapi YÁOHU UL telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamilah saksi-saksi dari semua ini. Dengan iman didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka orang yang kalian lihat dan kenal ini telah disembuhkan. Seperti yang kalian lihat, maka Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA dan iman kepada Dia telah menyembuhkan orang ini dengan sempurna.' - Kisah Para Rasul 3:1-16

'Suatu saat ketika sedang berjalan ketempat doa, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang punya roh yang membantu dia meramal peristiwa yang akan terjadi. Dengan meramal perempuan itu menghasilkan uang banyak bagi tuannya. Perempuan itu mengikuti Shaúl dan sebagian dari kami, sambil berteriak-teriak,

'Orang-orang inilah hamba-hamba YÁOHU UL Maha Tinggi, mereka akan menunjukkan jalan keselamatan kepada kalian.' Dia lakukan hal itu terus menerus selama beberapa hari. Akhirnya Shaúl sangat terganggu hingga ia berbalik dan berkata kepada perempuan itu: 'Ol Shúam (dalam Nama) YAOHÚSHUA ahnée perintahkan engkau keluar dari perempuan ini.' Saat itu juga roh peramal itu keluar, pergi dari perempuan itu. - Kisah Para Rasul 16:16-18

'Akibatnya, banyak orang yang membawa orang sakit kejalan dan membaringkannya diatas usungan atau tilam agar ketika Káfos lewat sekurang-kurangnya mereka kena bayangannya. Orang-orang itu juga datang dari kota-kota disekitar Yaohúshua-oléym (Yerusalem), mereka membawa orang yang sakit atau dirasuk roh jahat, dan mereka SEMUA disembuhkan.' - Kisah Para Rasul 5:15-16

'Seorang perempuan Kanaan yang tinggal disana menghadap kepadanya dan memohon, 'Molkhiúl YAOHÚSHUA, Anak Raja Daoud, kasihanilah ahnée! Anak perempuanku dirasuk roh jahat, dan roh itu selalu menyiksanya.' Tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA tidak menjawab - walau sepatah kata. Lalu murid-murid memintaNya untuk mengusir perempuan itu.

'Katakanlah kepada perempuan itu untuk pergi,' kata mereka, 'karena dia selalu mengganggu kita dengan permohonannya.'

Lalu kataNya kepada perempuan itu, 'Ahnée hanya diutus untuk menolong YAOHÚ-dim (bangsa Yahudi) - domba-domba tersesat Yaoshorúl - dan bukan bangsa bukan YAOHÚ-dim.'

'Tetapi dia mendekat dan bersujud kepadaNya dan memohon lagi, 'Maór (Tuan), tolonglah saya!', 'Tidak pantas mengambil roti untuk anak-anak dan membuangnya untuk anjing,' jawabNya.

'Memang,' jawab perempuan itu kembali, 'tetapi anak-anak anjing dikolong mejapun boleh makan remah-remah roti yang jatuh'.

'Wahai ibu,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA kepada perempuan itu, 'imanmu sangat besar, maka permohonanmu dikabulkan.' Maka anak perempuannya sembuh saat itu juga.

'Kini Molkhiúl YAOHÚSHUA kembali ke Laut Galilee, dan naik kebukit kemudian duduk. Orang berduyun-duyun datang kepadaNya sambil membawa orang yang lumpuh, buta, pincang atau bisu, serta banyak yang lain lagi, dan membaringkan mereka dihadapan Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka Ia menyembuhkan mereka semua.

'Betapa menakjubkan! Mereka yang semula tidak dapat bicara sepatah katapun, kini berbicara dengan semangat, dan mereka yang tidak berlengan atau kaki memperoleh yang baru; yang timpang dapat berjalan, dan mereka yang telah lama buta dapat melihat segala sesuatu! Orang-orang itu, semuanya, amat sangat takjub lalu memuji YÁOHU UL Yaoshorúl.' - Man-YÁOHU 15:22-31

Beberapa pasal Kitab Suci tersebut diatas telah dipilih untuk menunjukkan bagaimana kuasa dan kekuatan Molkhiúl YAOHÚSHUA yang begitu dahsyat, dapat mengalahkan semua kuasa ha-satán (satír) beserta roh-roh jahat pengikutnya. Kuasa Molkhiúl YAOHÚSHUA tersebut juga telah dilimpahkan kepada orang yang beriman dan percaya didalam ShúamNya (NamaNya).

Orang-orang percaya turut menjadi pemegang segala kuasa disurga dan dibumi yang telah diberikan kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan orang percaya diperintah olehNya untuk: 'menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membersihkan orang sakit lepra dan melepaskan orang dari jin-setan.'

Semua perintah itu harus dilakukan didalam ShúamNya, YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, agar terjadi atas kuasaNya serta harus dilaksanakan sesuai pengajaran-Nya. Kemampuan tersebut adalah hasil kerja 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' atau disebut juga 'Roh YAOHÚSHUA', Roh ini penuh kuasa dan memenuhi setiap orang yang percaya didalam ShúamNya. Dia adalah Maha Kuasa dan Kekal, ada didalam diri orang percaya dan bekerja diantara kaum beriman atau Oholyáo (Jemaat).

Orang percaya dalam hidup barunya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA, berpengalaman bahwa kawan-kawan atau rekan kerjanya sekarang menjadi musuhnya, karena sadar ternyata kawan-kawan mereka itu adalah pelaku kejahatan dan pengikut ha-satán. Sejak keluar dari kematian dan pindah kedalam kehidupan, dari dunia kegelapan masuk kedalam Kerajaan Terang, maka orang percaya hidup bersama-sama dengan umat pilihan YÁOHU UL. Umat tersebut masing-masing pasti menikmati janji YÁOHU UL, berkat yang berlimpah dan perlindungan dalam kehidupan serta kuasa yang dahsyat untuk mengalahkan musuh, ha-satán beserta jin-jin pengikutnya.

Sebagai pasukan iman dibawah komando Molkhiúl YAOHÚSHUA, orang percaya sering harus menggunakan kuasa YÁOHU-UL. Dengan patuh pada perintah Molkhiúl YAOHÚSHUA, akan muncul peluang dirinya dipakai oleh Molkhiúl YAOHÚSHUA. Mungkin kekasihnya jatuh sakit dan memerlukan pengobatan dokter, mungkin tetangganya ada yang kerasukan, atau mungkin ada orang yang meninggal sebelum waktunya. Sampai saat inipun, Molkhiúl YAOHÚSHUA, adalah masih tetap sebagai Maha Penyembuh dan Pelepas, Dia senantiasa masih mampu dan bersedia datang untuk menyelamatkan orang yang memanggil ShúamNya (NamaNya).

Oleh karena itu salah satu tanggung-jawab orang percaya yang tinggal didalam kerajaan YÁOHU UL adalah sudi dan siap setiap saat digunakan menjadi saluran untuk menyatakan kekuatan, kuasa dan pemerintahan Molkhiúl YAOHÚSHUA. Dengan satu tujuan yaitu memusnahkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat - yang dengan sendirinya harus memperlihatkan kuasa dibalik Shúam YAOHÚSHUA - maka Dia dimuliakan sebagai Mesias, Juru Selamat, serta sebagai Maha Penyembuh dan Pelepas.

Banyak orang berpikir bahwa masa kemujijatan, tanda-tanda dan keajaiban, penglihatan-penglihatan dan nubuatan, serta kesembuhan ajaib telah berlalu; bahwa Molkhiúl YAOHÚSHUA sekarang sudah tidak lagi melakukan keajaiban-keajaiban, sudah tidak menyembuhkan orang sakit, dan telah berhenti menunjukkan pekerjaan ajaibNya.

Kami peringatkan: Berhati-hatilah terhadap racun (ajaran sesat) agama-agama yang menyatakan bahwa YÁOHU UL telah berubah dan tidak menyatakan kasih-nyataNya kepada orang menderita, yang sakit dan kesurupan.

Yang benar adalah bahwa Molkhiúl YAOHÚSHUA telah datang kedunia untuk menyatakan janji-janji YÁOHU ABí (Bapa), YÁOHU UL di surga, dan Dia datang untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan YÁOHU UL yang mengutusNya.

Apakah yang telah dilakukan Molkhiúl YAOHÚSHUA ketika Dia melayani di bumi? Dia telah menyembuhkan SEMUA orang yang sakit dan dikuasai roh-roh jahat! Dia telah menyembuhkan mereka semua! Orang yang datang kepadaNya untuk minta disembuhkan, dilepaskan atau dihidupkan dari kematian, tidak seorangpun ditolak olehNya, dengan alasan beda ajaran atau agama. Dan Molkhiúl YAOHÚSHUA tetap sama setiap saat: dahulu, sekarang dan selama-lamanya!

Molkhiúl YAOHÚSHUA datang kedunia untuk memberi kita hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan berkat.

Sekarang anda telah mengerti.

'Jika kalian mendengarkan suara YÁOHU UL dan mentaatinya, serta melakukan apa yang benar, maka Ahnée tidak akan membiarkan kalian menderita wabah-penyakit seperti yang telah Ahnée kirim (ijinkan) kepada bangsa Mesir, karena Ahnéelah YÁOHU UL Ro-éhfo, Penyembuh kalian.' - Keluaran 15:26

'Dan sekarang, saudara-saudaraku, ahnée akan menulis tentang kemampuan istimewa yang diberikan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' kepada kalian masing-masing, ahnée tidak ingin terjadi silang pendapat diantara kalian dengan mereka. Kalian ingat bahwa sebelum menjadi Yaohúshuahím, kalian datang kepada satu berhala ke berhala lain, padahal tidak satupun berhala itu yang dapat berbicara.

Sekarang kalian bertemu dengan orang-orang yang mengaku telah menerima dan menyampaikan pesan dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'.

Tetapi bagaimana kalian dapat tahu secara pasti bahwa mereka memang penerima wahyu dari YÁOHU UL dan bukan sekedar penipu?

Inilah cara mengujinya: Tidak seorangpun yang mengaku berbicara dibawah pimpinan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' MAMPU MENGUTUK Molkhiul YAOHÚSHUA. Dan tidak seorangpun yang dapat berkata, 'Molkhiul YAOHÚSHUA adalah Raja,' dan yakin sungguh-sungguh dengan hal itu, tanpa pertolongan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'. Kini YÁOHU UL memberi kita bermacam-macam kemampuan istimewa, tetapi semuanya itu berasal dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang sama, Dia adalah Sumber semua kemampuan itu.

'Ada berbagai bentuk pelayanan yang kita lakukan bagi YÁOHU UL, tetapi berbagai pelayanan itu sama-sama ditujukan kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA. Ada berbagai bentuk bagaimana YÁOHU UL berkarya didalam hidup kita, tetapi berbagai karya itu sama-sama dilakukan oleh YÁOHU UL, Dia bekerja didalam dan melalui kita, orang-orang milikNya. 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' menyatakan kuasa YÁOHU UL itu melalui diri kita masing-masing, dengan maksud untuk membimbing kita secara keseluruhan sebagai Oholyáo (Jemaat) juga.'

'RÚKHA-YAOHÚSHUA' kepada seseorang memberi kemampuan mengajarkan nasihat yang bijaksana; kepada orang yang lain memberi kemampuan istimewa mendidik dan mengajar, tetapi semua kemampuan itu sama-sama berasal dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'. Ia memberi iman istimewa kepada orang yang lain, dan kepada orang lain lagi memberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ia mengaruniai beberapa orang kuasa membuat mujijat, dan kepada orang lain lagi kuasa untuk bernubuat dan memberi peringatan. 'Ia memberi karunia seseorang kuasa untuk mengetahui apakah roh jahat yang berbicara melalui orang yang mengaku menerima wahyu 'YÁOHU UL' - atau apakah memang yang sedang berbicara itu benar-benar adalah 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.'

Juga ada orang yang dapat berbicara didalam bahasa asing yang tidak pernah dia pelajari; sedangkan orang lain lagi yang tidak mampu berbahasa asing itu tetapi mampu menafsirkan apa yang dikatakan oleh orang lain itu. Semua kemampuan istimewa itu sama-sama berasal dan hanya dari satu-satunya 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.' Dialah yang memberi berbagai macam karunia dan kuasa itu, serta menentukan siapa yang layak memilikinya. - 1 Korintus 12:1-11

'Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dalam ShúamKu: mereka (jemaat orang percaya) akan mengusir keluar roh-roh jahat, mereka akan berbicara dalam bahasa baru; mereka akan menangkap ular dengan tangan mereka; dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan celaka; mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Markus 16:17-18.

Berikutnya adalah petunjuk yang bermanfaat dan untuk digunakan oleh orang percaya. Dengan petunjuk ini orang percaya akan dapat menguasai atau meningkatkan kemampuan, kepandaian dan pengetahuannya dalam menggunakan Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA untuk mengalahkan roh jahat ha-satán beserta jin pengikutnya, disamping untuk memuji dan memuliakan NamaNya.

Sejak dulu ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA pertama kali melakukan penyembuhan, maka sampai sekarangpun Ia tetap melakukan penyembuhan; sejak pertama kali Molkhiúl YAOHÚSHUA melepaskan orang yang dikuasai roh jahat, maka sampai sekarangpun Ia tetap melepaskan orang dari roh jahat; sejak pertama kali Molkhiúl YAOHÚSHUA membangkitkan orang mati, sampai sekarangpun Ia masih membangkitkan orang mati.

Oleh karena itu Molkhiúl YAOHÚSHUA tetap sama sejak dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya! Dan sekarang, semua pekerjaan itu dilakukanNya melalui orang percaya, dengan pimpinan dan kuasa dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' (Roh YAOHÚSHUA) yang ada didalam dan diantara mereka.

Semua itu untuk diketahui dan demi kemuliaan satu-satunya Pencipta Sejati, YÁOHU UL, dan satu-satunya Mesias yang telah diutusNya, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

'Segala kuasa disurga dan dibumi telah diberikan kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!' - Man-YÁOHU 28:18a.

'Karena kita adalah anak-anak YÁOHU UL, maka kita turut memiliki kekayaanNya - maka apa yang telah diserahkan oleh YÁOHU UL kepada AnakNya, YAOHÚSHUA, sekarang menjadi milik kita juga!' - Roma 8:17

I.

Syarat menjadi Exorcist (disini disebut juga pengusir setan, pengusir iblis, pengusir hantu, pengusir jin atau pengusir roh jahat) dibawah Kuasa Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY yaitu harus:

1.

Percaya dalam Shúam (Nama) Nya yang Sejati atau Nama AsliNya.

2.

Secara rohani telah lahir baru.

3.

Telah diselam.

4.

Telah dibaptis dengan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA;'

5.

Telah mengakui didalam hati semua dosa-dosanya.

6.

Berserah kepada YÁOHU UL, dan hanya berserah kepada Dia saja, tidak dirangkap kepada berhala atau 'lo-ulhim;'

7.

Memiliki iman yang kokoh tidak tergoyahkan atas kuasa Shúam: YAOHÚSHUA;

8.

Tidak berhubungan dengan kegiatan perdukunan/okultisme dalam bentuk apapun. Tidak menyimpan dan/atau memiliki lambang atau peralatan magis pada dirinya atau ditempat tinggalnya.

9.

Dipenuhi hatinya oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA,' Dialah yang mengendalikan seluruh hati, jiwa, pikiran dan tubuhnya.

10.

Penuh dengan iman percaya, berani, penuh rasa cinta dan belas kasih.

11.

Sepenuh hati hanya percaya, berharap dan bergantung kepada 'RÚKHA-YAOHÚSHUA,' dan bukan kepada kemampuannya sendiri.

II. Tahap-tahap Pengusiran Setan.

Tahap 1: Berpuasa

Pengusir setan harus selalu berpuasa dan berdoa sebelum menghadapi orang sakit atau dikuasai roh jahat. Molkhiúl YAOHÚSHUA berpuasa panjang dan berdoa selama empat puluh hari sebelum melakukan pelayananNya yang banyak melakukan penyembuhan dan pelepasan.

Lama puasa tergantung tingkat keseriusan masalah yang dihadapi dan ini harus selalu dilakukan dibawah pimpinan dan bimbingan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' (Roh Kudus).

Berpuasa artinya tidak memakan makanan padat tetapi tetap minum air putih secukupnya. Puasa mutlak berarti tidak makan dan minum sama sekali. Ingat, sebaiknya puasa dilakukan atas petunjuk yang jelas dan urapan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' serta jangan dilakukan untuk pamer. Karena ketika 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' memberikan pimpinan, Ia juga memberi kita kemampuan untuk menanggung dan melaksanakan puasa itu. Jika tidak, berarti puasa itu tidak dibawah pimpinanNya tetapi hanya berdasar dugaan yang keliru.

Sebaiknya pastikan dahulu, sebelum melakukan puasa yang panjang, bahwa anda dapat bertahan berpuasa. Berpuasa satu atau dua hari dalam seminggu adalah biasa dilakukan orang percaya sejati dalam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, bahkan puasa ini juga dilakukan oleh orang - orang yang pertama-tama percaya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, setelah Dia telah naik ke surga.

Dalam hal untuk menghidupkan orang mati, perlu berpuasa selama 30 sampai 40 hari, tanpa makan makanan padat, hanya minum air putih. Diingatkan kembali, tidak boleh memasuki puasa panjang tanpa amanat yang jelas dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.'

Orang percaya yang berpuasa berarti turut dalam peperangan rohani, maka harus selalu membaca Kitab Suci sebagai kegiatannya yang utama. Jangan lupa selalu pastikan lebih dulu bahwa anda cukup sehat secara fisik untuk berpuasa panjang. 'Puasa panjang' berarti lebih dari tiga hari berturut-turut tanpa makan dan minum.

Tetapi untuk puasa satu atau dua hari seminggu secara teratur, tidak perlu perhatian khusus, karena puasa ini sudah umum dilakukan sejak dahulu kala pada jaman rasul mula-mula, oleh kaum percaya sejati.

Kaum percaya dalam Molkhiúl YAOHÚSHUA pada masa kisah para rasul biasanya melakukan puasa setiap minggu pada hari Selasa dan Shabbos. Tidak heran bila pada saat itu mereka sangat diurapi dan punya kuasa roh yang besar dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'. Dimungkinkan, lebih banyak lagi terjadi urapan dan kuasa roh pada saat sekarang, sebab jika dosa makin membelenggu, akan lebih banyak lagi anugerah itu diberikan.

Molkhiúl YAOHÚSHUA akan tetap sama seperti kemarin: sekarang dan selamanya, seperti tertulis. Biasanya, puasa mingguan berarti tidak ada makanan keras selain air putih.

'Murid-murid' YÁOHU-khánam dan pemimpin YAOHÚ-dim kadang-kadang berpuasa, tidak makan seperti dianjurkan oleh agama mereka.

Pada suatu hari beberapa orang datang kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan bertanya mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Jawab Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'Apakah sebagai sahabat mempelai akan menolak untuk makan dalam pesta pernikahan? Haruskah mereka berdukacita, sementara Ia ada bersama-sama dengan mereka? Tetapi kelak Ia akan meninggalkan mereka, MAKA PADA MASA ITU MEREKA AKAN BERPUASA.' - Markus 2:18-20

'Ketika mereka sampai dikaki bukit, sudah banyak orang yang menunggu. Seorang laki-aki datang menghadap dan bertelut dihadapan Molkhiúl YAOHÚSHUA dan berkata, 'Maór, kasihanilah anakku laki-laki, karena terganggu jiwanya, dan dalam keadaan sakit berat. Ia sering masuk kedalam api atau kedalam air, maka ahnée membawanya kepada murid-muridMu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya!'

'Jawab Molkhiúl YAOHÚSHUA, wahai kalian orang yang keras kepala, tidak beriman! Berapa lama lagi Ahnée harus bersama-sama dengan kalian? Bawalah dia kepadaKu. Kemudian Molkhiúl YAOHÚSHUA mengusir roh jahat didalam anak laki-laki itu maka roh itu meninggalkan dia, dan sejak itulah anak laki-laki itu sehat kembali.

'Setelah itu, para murid bertanya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA secara pribadi, 'Mengapa kami tidak dapat mengusir keluar roh jahat itu?'

'Karena iman kalian amat sangat kecil,' Molkhiúl YAOHÚSHUA memberitahu mereka. 'Sebab sekalipun iman kalian hanya sebesar biji 'kardál', kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah!' dan gunung ini akan pindah!.

Tidak ada satu halpun yang mustahil. Tetapi roh jahat seperti ini tidak akan dapat kalian usir tanpa kalian berdoa dan berpuasa.'

- Man-YÁOHU 17:14-21

Tahap 2: Menyucikan dosa

Pengusir setan yang menangani orang yang dirasuk roh jahat, atau penyembuh yang menangani orang sakit, ataupun pembangkit yang menangani orang mati yang tidak wajar, lebih dahulu harus menyucikan diri sendiri dari dosanya. Ini dilakukan melalui pengakuan dosa, penyangkalan diri dan pertobatan dihadapan YÁOHU UL.

Setiap dosa yang telah dilakukan harus sungguh-sungguh diakui bersalah dalam doa kepada YÁOHU UL, termasuk dosa-dosa yang diduga telah dilakukan, dosa-dosa karena lalai bahkan juga dosa-dosa nenek moyang. Semua dosa tersebut harus dengan sungguh-sungguh diakui, ditinggalkan dan ditobati.

'Dan bila Ahnée, YÁOHU UL, menghukum manusia atas dosa mereka, maka hukuman itu berlaku atas anak-anak, cucu dan cicit mereka, karena mereka membenci Ahnée; tetapi Ahnée melimpahkan kasih Ahnée beratus-ratus kali kepada mereka yang mengasihi dan menuruti perintah Ahnée.' - Keluaran 20:5-6.

'Inilah firman YÁOHU UL yang diberikan melalui kami kepada kalian: 'bahwa YÁOHU UL adalah Terang, dan didalam Dia tidak ada kegelapan. Bila kita berkata, kita adalah sahabatnya, tetapi hidup dalam roh kegelapan dan dosa, maka kita telah berdusta.

Tetapi jika kita hidup didalam Terang YÁOHU UL, sama seperti yang telah dilakukan oleh ha-MEHUSHKHÁY, maka kita saling memiliki persahabatan yang indah dan penuh sukacita, dan darah (DAM) YAOHÚSHUA, ANAKNYA, MENYUCIKAN KITA DARI SEGALA DOSA.

'Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita hanya menipu diri kita sendiri dan menolak untuk menerima kebenaran. Tetapi bila kita mengakui dosa kita kepadaNya, maka Ia akan mengampuni kita, dan menyucikan kita dari setiap kesalahan.

Dan ini adalah wewenang YÁOHU UL untuk melakukannya atas kita, karena hol-MEHUSHKHÁY YAOHÚSHUA telah mati untuk membasuh bersih dosa kita. Tetapi jika kita menyatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita berdusta dan menyebut YÁOHU UL sebagai penipu, karena Ia berkata bahwa kita semua telah berdosa. - 1 YÁOHU-khánam (Yohanes) 1:5-10

Setelah mengakui dosa kepada YÁOHU UL dan memohon untuk disucikan dengan 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka harus yakin dan percaya bahwa telah diampuni, disucikan dan dibenarkan (sama seperti bila tidak berdosa) YÁOHU UL, Maha Pemberi anugerah dan Pengampun, seperti juga kita beriman dan percaya penuh bahwa apa yang telah dinyatakan YÁOHU UL didalam firmanNya dapat diandalkan dan pasti terjadi. Iman percaya ini akan menangkis serangan musuh yang menyindir kita atas perbuatan dosa dimasa lalu sehingga mengutuk dan menyalahkan diri sendiri.

Dengan tetap teguh memegang pernyataan firman, orang-percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA menjadi percaya diri dan mempunyai perisai kebenaran yang lengkap, rapat dan benar-benar aman. Berdoalah terlebih dahulu bagi diri kita sendiri, setelah itu baru berdoa untuk dan atas nama penderita, orang yang dikuasai roh jahat, sakit, mati atau lainnya, agar pasti tidak ada dosa yang belum diakui sehingga menghambat persekutuan dengan YÁOHU ABí, Bapa, dalam kita memohon anugerah, pengampunan, belas-kasih dan kemurahan kepada YÁOHU UL demi kesembuhan, kelepasan atau kebangkitan penderita; berdoalah sepenuh hati dan lakukan didalam roh.

Mohonlah didalam doa-doa kepada YÁOHU UL untuk melindungi dan membungkus anda dengan 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA, pertahanan yang terbaik, dan juga pengawalan malaikat-malaikat Molkhiúl YAOHÚSHUA, yang dikirim dalam roh oleh YÁOHU UL untuk menolong dan menjaga orang-orang percaya penerima keselamatan, perlindungan dan pengawalan dari Dia. - (Ibrani 1:14).

Ya, sebagai orang-percaya dan pengikut setia Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka anda memiliki kemampuan memanggil bantuan dan pertolongan dari malaikat YÁOHU UL, dan mereka akan sungguh-sungguh bereaksi dan mentaati perintah anda, yang anda berikan dalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

'Tidakkah engkau tahu bahwa kita orang-orang percaya pada satu saat kelak akan menghakimi para malaikat?' - 1 Korintus 6:3.

Oleh karena itu, atas doa dan permohonan kita kepada Bapa surgawi, YÁOHU ABí, seluruh bala tentara surga dapat berada dibawah perintah kita, jika oleh YÁOHU UL, Panglima pasukan perang surgawi, dipandang perlu untuk mengepung tempat terjadinya peristiwa. Juga naikkan doa dan permohonan kepada Bapa surgawi Maha Tinggi, YÁOHU ABí, agar membasuh dan membersihkan penderita, orang yang kerasukan, mati ataupun rumah berhantu, dari roh jahat dan dosa memakai 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, karena darah itulah satu-satunya yang paling mujarab untuk membersihkan segala sesuatu dari dosa dan kejahatan.

Berdoalah dengan rasa percaya yang penuh, beriman bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dialam roh, sekali lagi, dengan iman yang penuh. Iman adalah percaya pada peristiwa yang tidak kasat mata jasmani kita, yang terjadi seperti dinyatakan oleh YÁOHU UL didalam Kitab SuciNya.

'Iman adalah percaya pada apa yang kita harapkan, dan memperlihatkan sesuatu yang tak terlihat.' - Ibrani 11:1

'Segalanya adalah mungkin terjadi bila engkau beriman!' - Markus 9:23

'Ketika mereka menuju orang banyak itu, seorang laki-laki mendekati Molkhiúl YAOHÚSHUA dan bersujud dihadapanNya.

'Molkhiúl, kasihanilah anak laki-laki saya,' katanya 'ia kerasukan dan sangat menderita. Seringkali ia masuk kedalam api atau kedalam air. Ahnée telah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia!'

'Wahai angkatan yang tidak percaya dan pembangkang ini,' jawab Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'berapa lama lagikah Ahnée harus bersama-sama dengan kalian? Bawalah anak laki-laki itu kepadaKu.'

Selanjutnya Molkhiúl YAOHÚSHUA mengusir roh jahat itu, dan roh itu pergi meninggalkan anak laki-laki itu, yang sembuh saat itu juga.

Kemudian murid-murid itu datang kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA secara pribadi dan bertanya, 'Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?'

JawabNya, 'Karena iman kalian amat sangat kecil, sesungguhnya Ahnée katakan kepada kalian, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah kesana' maka gunung ini akan pindah. Tidak satupun yang mustahil bagi kalian.' - Man-YÁOHU 17:14-20.

'Jikalau kalian memiliki iman sebesar biji 'kardal', maka kalian dapat berkata kepada pohon besar ini, 'Tercabutlah dan tertanam di dalam laut,' maka pohon itu akan taat kepada kalian!' - Lk. 17:6

'Percayalah kepada YÁOHU UL,' jawab Molkhiúl YAOHÚSHUA. 'Sesungguhnya Ahnée berkata kepada kalian, jika seseorang berkata kepada gunung ini, 'Pergi dan jatuhkanlah dirimu kedalam laut,' tanpa keraguan didalam hatinya tetapi percaya bahwa apa yang diucapkannya pasti terjadi, maka hal tersebut akan terjadi baginya. Karena itu Ahnée katakan kepada kalian, apapun yang kalian pinta dalam doamu, percayalah bahwa kalian TELAH MENERIMA-nya, dan itu menjadi milik kalian.' - Markus 11:22-24.

'Sesungguhnya Ahnée katakan kepada kalian, jika kalian memiliki iman dan tidak ada rasa ragu, maka kalian tidak hanya dapat mencabut pohon besar ini, tetapi juga kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pergi, jatuhkanlah dirimu kedalam laut,' maka hal itu akan terjadi.' - Man-YÁOHU 21:21.

Bukankah telah Ahnée katakan kepada kalian bila kalian percaya, maka kalian akan melihat kemuliaan YÁOHU UL?' - demikian firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam YÁOHU-khánam 11:40.

Pengusir setan, penyembuh atau pembangkit, mungkin perlu berdoa kepada YÁOHU UL agar diberi kebijakan, pengetahuan, kepekaan dan kemampuan untuk membedakan latar belakang dialam roh setiap peristiwa yang sedang dihadapi agar dapat mengatasi proses sebab - akibat yang terjadi.

YÁOHU UL akan mendukung dengan pertolongan dan keselamatan nyata sesuai dengan situasi atau keadaan. Dan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' akan membimbing orang-percaya kedalam kebenaran sebagai wujud nyata dari anugerah dan kemurahan YÁOHU UL, agar sebagai kaum percaya sejati, melalui imannya, mampu menyatakan kuasa Molkhiúl YAOHÚSHUA secara berkesinambungan.

'Jikalau ada diantara kalian yang kurang pengetahuan, mintalah kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, Dia akan memberikan pengetahuan itu tanpa mengungkit kesalahan kalian. Tetapi ia harus memohon dengan penuh percaya dan tidak meragukannya, karena barang siapa yang ragu ia seperti gelombang laut, yang ditiup dan diombang-ambingkan angin. Orang demikian berfikir bahwa tidak akan menerima pengetahuan dari Molkhiúl YAOHÚSHUA; ia berkepribadian ganda, dan tidak teguh dalam segala hal yang dikerjakan.' - YÁOHU-caf (Yakobus) 1:5-8.

'Tetapi manusia rohaniah punya pandangan yang merasuk kedalam, punya penglihatan dalam segala hal, dan ini mengusik serta mencengangkan manusia duniawi, yang tidak mampu sedikitpun menerangkan sesuai pemahaman mereka. Bagaimana mereka mampu memahaminya?

Mereka tidak pernah mengenal bagaimana pemahaman tentang YÁOHU UL, ataupun membicarakan pemahaman itu dengan Dia, ataupun menggerakkan tangan YÁOHU UL melalui doa. Akan tetapi menakjubkan, kita orang yang percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA dapat memahaminya karena memiliki pemahaman dan pikiran hol-MEHUSHKHÁY.' - 1 Korintus 2:15-16.

'Dan ketika Penolong ('RÚKHA-YAOHÚSHUA') datang, Ia menyadarkan dunia atas dosa mereka, dan tentang kemurahan YÁOHU UL, serta pembebasan dari hukuman. Dosa dunia adalah tidak percaya didalam Ahnée; ada pengampunan karena Ahnée pergi kepada YÁOHU ABí (BapaKu) dan kalian tidak bertemu Ahnée lagi, ada pembebasan dari hukuman karena penghulu dunia ini (ha-satán) telah dijatuhi hukuman.'

'Ketika 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' Kebenaran itu, datang, Ia akan membimbing kalian kedalam setiap kebenaran, karena Ia tidak mengeluarkan pikiranNya Sendiri, tetapi Ia akan menyampaikan semua yang telah didengarNya. Ia akan menyampaikan kepada kalian apa yang akan terjadi. Ia akan memuji dan sangat menghormati Ahnée dengan menunjukkan kemuliaan Ahnée kepada kalian.' - YÁOHU-khánam 16:8-14

Oleh karena itu maka pengusir setan/penyembuh/pembangkit orang mati harus sungguh-sungguh percaya, bergantung penuh kepada 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang diam didalam mereka, agar dapat berhasil melakukan tugasnya dengan cepat, lengkap dan bermanfaat. Orang percaya tersebut juga harus mempunyai niat yang benar didalam hatinya, jika ingin berhasil. Yang harus menjadi tujuan utama kaum percaya adalah memuliakan YÁOHU UL dibumi ini, dan harus sungguh-sungguh digerakkan dari sanubari yang paling dalam untuk berbagi kasih dan karunia kepada orang yang terbelenggu, menderita dan kerasukan.

Dorongan memperoleh nama baik, kehormatan atau kepentingan diri sendiri lainnya seperti manfaat keuangan, dapat membunuh semangat yang diperoleh dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang bekerja didalam diri orang percaya itu.

Tujuan utama kita didunia ini yaitu semata-mata memuliakan YÁOHU UL, didalam Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA, melalui 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang bekerja didalam iman kaum percaya.

Itulah tujuan utama kehidupan kita didunia ini - yaitu memuji, memuliakan, dan menlaksanakan perintah Pencipta kita, YÁOHU UL.

Tahap 3: Bersatu dengan firman YÁOHU UL.

Pengusir setan harus selalu membenamkan diri didalam firman Kitab Suci; membaca, merenungkan, mengucapkan, memantapkan didalam iman dan percaya atas kuasa firman itu, menerima secara utuh serta menjadikan nyata firman YÁOHU UL didalam hati, jiwa dan pikiran.

Pembacaan, perenungan dan pengucapan firman Kitab Suci dipusatkan pada kedahsyatan kuasa YÁOHU UL melalui semua tanda-tanda, keajaiban serta mujijat termasuk yang dilakukan oleh Molkhiúl YAOHÚSHUA ketika melakukan pelayanan langsung secara fisik didunia, yang mampu melakukan pelepasan, penyembuhan, kebangkitan orang mati, terutama karya mujijat dan penyembuhan yang langsung dilakukanNya Sendiri secara nyata.

'Pekerjaan yang lebih besar lagi dapat kalian lakukan...,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam YÁOHU-khánam 14:12.

'Jika engkau tetap tinggal didalam Ahnée, dan firman Ahnée tetap tinggal didalam engkau, minta apa saja yang engkau kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu.' - YÁOHU-khánam 15:7.

Kitab-kitab yang perlu diberi perhatian khusus dan secara teratur dibaca, diucapkan, direnungkan dan dihayati adalah Markus, Kisah Para Rasul, 1 & 2 Raja-raja dan Keluaran dengan pasal-pasalnya yang menyangkut tentang penyembuhan dan keajaiban.

Perenungan tidak hanya agar memperoleh manfaat dari proses berpikir saja tetapi juga agar lebih akrab dengan pengucapan beberapa istilah Ibrani.

Pembacaan firman YÁOHU UL itu harus dilakukan berulang-ulang secara teratur, karena iman datang dari pendengaran. Makin sering kita mendengar, iman kita akan makin tumbuh. Dengarlah secara teratur dan terus menerus. Oleh karena itu ketika anda membaca firman, ucapkanlah itu dengan keras, agar anda dapat mendengar suara anda sendiri.

Disamping itu bayangkan apa yang anda baca itu, hayati secara penuh bahwa andapun turut memperoleh kemenangan dan keberhasilan didalam usaha penyembuhan atau pelepasan yang anda lakukan, melalui bimbingan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' didalam diri anda.

Orang percaya yang menjadi pengusir setan/penyembuh/atau pembangkit orang mati, adalah agen, kapal atau perwakilan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. Maka orang percaya beroleh jaminan YÁOHU UL, Penyembuh dan Pelepas Maha Agung, turut memperoleh kemenangan melawan iblis, melalui dan didalam Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY (Mesias).

Tahap 4: Dipenuhi 'RÚKHA'.

Pengusir setan harus sungguh-sungguh dipenuhi oleh 'RÚKHA' (dipenuhi Roh) (yi. digerakkan Roh), artinya: pikiran, hati, jiwa dan perasaannya sungguh-sungguh dipimpin oleh dan bereaksi atas semangat dan desakan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' didalam dirinya.

Ia sebagai Maha Kuasa Kekal, berada didalam diri pribadi orang percaya. 'RUKHA' dari 'YAOHÚSHUA' itulah Maha Kekal dan Maha Kuasa, Dia tinggal didalam diri orang percaya. 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang tinggal didalam dirimu lebih besar dari seluruh roh jahat yang ada didunia ini, demikian seperti telah tertulis.

Tahap 5: bersih dari unsur okultisme.

Diri pribadi pengusir setan termasuk barang-barangnya, tempat tinggalnya dan harta kekayaannya, harus bersih dari jimat, benda atau segala sesuatu unsur okultisme, sihir, tenung atau gaib.

Ha-satán (satír) dan roh-roh jahatnya menggunakan segala bentuk benda sihir atau okultisme itu sebagai pintu masuk dan tempat tinggalnya untuk membunuh, mencuri dan menghancurkan kehidupan orang dimana benda-benda sihir itu berada.

Rumah berhantu juga harus dibersihkan dari segala jenis benda dan lambang sihir, agar roh-roh jahat itu terusir dan tidak kembali lagi. Rumah atau penderita harus benar-benar bebas dari segala bentuk benda dan lambang sihir, agar pemulihan dan kesembuhannya secara menyeluruh dan cepat dicapai. Yang tergolong benda dan perlambang sihir adalah sebagai berikut:

a) Benda berhala yang dapat dibuat dari bahan kayu, batu, pualam, kaca, keramik atau plastik. Bentuk berhala dapat berbentuk orang, binatang, burung, ikan atau jenis ciptaan lainnya. Foto-foto berhala juga dapat menjadi perlambang berhala maka harus dimusnahkan juga. Perlambang lain berhala adalah benda cetak, lukisan diatas kanvas atau pakaian. Yang paling sering terjadi adalah bentuk pahatan, walaupun disebut karya seni tetapi istilah itu salah, tetap saja itu berhala dan patung.

Benda ukir atau pahat dapat tersembunyi dan tersamar pada meja kursi, perlengkapan makan, kusen pintu jendela, penyekat ruangan, karpet, permadani, saputangan, dasi, topi, mantel, baju dan jenis pakaian lainnya. Banyak perhiasan juga menjadi perlambang benda sihir atau berhala. Bahkan pakaian dalam atau sepatu bila diperhatikan dengan seksama adakalanya ditemukan perlambang atau benda sihir.

Bentuk berhala sangat banyak didaerah atau kota-kota didunia masyarakat penyembah berhala dan kafir. Hampir semua kota-kotanya mempunyai patung orang-orang suci, yang dinyatakan dalam bentuk patung, lukisan atau photo berhala. Begitu juga terdapat berhala atau 'mahluk suci' yang dilambangkan dalam bentuk hewan, burung atau ikan.

Pemujaan binatang datang dari Mesir, pemujaan terhadap patung dengan segala bentuknya muncul dari Gerika, kemudian dari Roma terjadi kelompok-kelompok segala bentuk pemujaan tadi, menyebar keseluruh penjuru dunia yang melakukan penyembahan berhala.

Dari Roma muncul pemujaan terhadap binatang dan patung. Oleh karena itu tidak mengherankan didalam gereja-gereja tertentu banyak dijumpai patung-patung manusia dikelilingi atau ditempeli patung hewan, burung, ular dan ikan.

Semua patung tersebut dipuja oleh para jemaat secara tidak sadar dan tidak waspada telah melaksanakan sesuatu yang menyimpang. Sampai saat inipun banyak keluarga yang begitu memuja anjing dan kucing. Memuja berarti memberikan perhatian yang berlebihan dari hanya sekedar merawat, tetapi meninggikan dan memuliakan hewan yang dimilikinya.

Memelihara hewan dirumah tidak salah tetapi terdapat batasan secara umum antara merawat secara normal dengan 'merawat' seperti yang dimaksud oleh sinar-terang Kitab Suci. Memuja berarti 'memandang bernilai tinggi.' Jika seseorang memberikan perhatian berlebihan dan lebih mengutamakan anjing atau kucing, maka piaraan itu sudah menjadi piaraan pujaan atau hewan sembahan.

Nilai budaya demikian memang telah dimulai sejak peradaban Mesir kuno dan selalu di kemas secara populer oleh ha-satán sampai hari ini. Sesungguhnya tidak ada yang baru didunia ini..... Contoh patung yang populer adalah Perawan Maria, Tuhan Yesus Kristus, Santo Petrus, Paus, pahlawan nasional, dan orang - orang 'suci', Santo Yosef, Buddha, bidadari dan lain-lain.

'Ahnée adalah YÁOHU UL, Pencipta kalian, yang membebaskan kalian dari perbudakan di Mesir. Kalian jangan memuja patung selain Ahnée. Kalian jangan membuat bagi dirimu segala jenis patung: patung berbentuk manusia, hewan, burung, atau ikan. Kalian tidak boleh membungkukkan badan atau memuja kepadanya dengan cara yang lain; karena Ahnée, YÁOHU UL, Pencipta kalian, pasti akan membalas dendam. Ahnée tidak boleh kalian sembah bersama-sama dengan berhala.' - Keluaran 20:1-5, Holy Scriptures.

'Diluar Kota YÁOHU UL yang tinggal adalah anjing-anjing, pelaku sihir, pelaku seks asusila, pembunuh, penyembah berhala dan orang yang menyukai serta melakukan sesuatu yang palsu dan kebohongan.' - Wahyu 22:15.

b) Kaset tape recorder, disket, CD-ROM, kaset video, kaset video game, CD, rekaman lain, dan poster, plakat, photo dan buku bacaan yang berisi lagu-lagu artis musik rock. Apapun jenis lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi itu, apakah country rock, acid rock, gospel rock, mellow rock, rap atau rock-n-roll. Semuanya harus segera dipindahkan dari tempatnya, ketempat penampungan sampah, jauh dari rumah anda!

Musik jenis ini bila dimainkan, menggerakkan roh-roh jahat perusak dan perusuh yang berada dirumah dan keluarga anda; dan jika anda mempunyai media, dalam bentuk apapun (kaset audio atau video) untuk memainkannya berarti anda menyediakan pelabuhan pendaratan dirumah anda bagi roh-roh jahat yang kasar dan kotor, roh-roh jahat yang gondrong, berbau busuk menyesakkan nafas, dan seronok merangsang birahi.

c) Segala jenis obat-obatan yang terlarang, yang dikenal sebagai barbiturates, hallucinogens, uppers, ganja, ecstasy, downers, LSD, heroin, cocaine, crack, shabu, marijuana, opium, morphine, hallucinogenic cough syrups, rokok putih, sigaret atau cerutu, liquors dan lain sebagainya. Semua itu adalah hasil produksi ilmu sihir (pharmakeia), salah satu penghulu ha-satan.

Pernah anda saksikan lambang ilmu sihir atau gaib dibidang farmasi berupa ular (serpent, ular-naga, ha-satán)? Profesi apa lagi yang lambangnya ular sebagai lambang gaib atau misteri, suatu tanda atas pelayanan dan penyerahan kerja mereka?

Bila anda teliti anda akan dapat menemukannya!

Renungkanlah.

d) Minyak yang biasa dipakai dalam penyembuhan gaib, baju untuk penyembuhan, saputangan gaib, medali pelindung atau jimat, benda yang dikeramatkan atau dipandang bertuah, kalung dengan gambar yang bernuansa rohani, minuman penguat kejantanan, perangsang nafsu seks, minuman untuk bercinta, minuman untuk penyihiran, tongkat penyembuh, mantera atau jampi gaib, gelang kaki, gelang tangan, kalung dan barang-barang pemujaan yang lain.

Gelang penyembuh, misalnya berupa gelang karet atau kuningan dipakai untuk memperoleh kekuatan dan daya penyembuhan.

(sebenarnya adalah kekuatan gelap).

'Jika diantara kalian terdapat nabi, ataupun orang yang mengaku dapat mengetahui apa yang akan terjadi dimasa depan melalui mimpi-mimpi, dan ternyata perkiraannya itu benar-benar terjadi lalu dia berkata, 'Mari kita memuja berhala bangsa lain,' jangan kalian turuti dia. Karena YÁOHU UL sedang menguji kalian apakah kalian benar-benar mengasihi Dia dengan seluruh hati dan jiwa kalian. Kalian tidak boleh menyembah berhala tetapi sembahlah YÁOHU UL; patuhilah perintahNya dan selalu bersama Dia.

'Nabi yang menghasut kalian berbuat salah harus dihukum, karena dia bermaksud mengajak memberontak melawan YÁOHU UL Pencipta kalian yang membebaskan kalian dari perbudakan di tanah Mesir.

Dengan menghukum mati dia kalian akan mengusir roh jahat dari lingkungan kalian. Jika saudara dekat atau sahabat baik kalian, apakah saudara laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, atau isteri yang kalian cintai mengajak kalian untuk memuja berhala bangsa asing, jangan kalian hiraukan atau ikuti, dan jangan menaruh kasihan: Jangan membebaskan orang-orang seperti itu dari hukuman; jangan menutup-nutupi ajakannya itu. Hukum mati dia!

Tanganmu sendiri yang pertama kali harus membunuhnya, baru disusul oleh tangan-tangan orang lain. Lemparilah dia 'ebaním' (batu) sampai mati karena dia berniat menarik anda menjauhi YÁOHU UL, Dia yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan.

Maka seluruh Yaoshorúl akan mendengar tentang hukuman atas perbuatan jahatnya, dan akan takut berbuat jahat seperti itu dikalangan kalian. Bila kalian mendengar ada salah satu kota Yaoshorúl yang sebagian masyarakatnya mengajak saudaranya melakukan pelanggaran menyembah berhala bangsa asing, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah memeriksa apakah berita itu benar adanya.

Jika ternyata terbukti bahwa memang hal yang mengerikan itu sungguh terjadi diantara kalian atas salah satu dari kota-kota yang telah diberikan YÁOHU UL kepada kalian, maka kalian harus dengan tegas menyatakan perang terhadap kota itu dan memusnahkan seluruh penduduknya, dan seluruh ternak mereka.

Selanjutnya barang rampasan perang harus kalian kumpulkan ditengah jalan dan membakarnya, lalu bakarlah seluruh kota itu, sebagai korban bakaran kepada YÁOHU UL, Pencipta kalian. Biarkan kota itu menjadi tidak berpenghuni selama-lamanya dan jangan dibangun kembali. Jangan sekali-kali mengambil barang-barang rampasan itu! Maka YÁOHU UL akan menarik api murkaNya dan memberkati kalian, dan berbelas kasihan atas kalian, serta membuat kalian menjadi bangsa yang besar seperti yang telah Dia janjikan kepada nenek moyang kalian.

YÁOHU UL Pencipta kalian pasti memberkati dengan karunia, hanya bila kalian patuh kepadaNya dan melakukan perintahNya seperti yang telah ahnée berikan kepada kalian hari ini, dan bila kalian melakukan apa yang benar dimata YÁOHU UL.' - Ulangan 13:1-18

e) Buku, majalah, bahan bacaan, peralatan kantor, peralatan ramal, papan ouija, crystal ball reading, dan segala jenis alat ramal yang lain.

Jenis yang tergolong disini adalah peralatan yang dipakai dalam praktek ilmu gaib, ramalan dan tenung oleh para peramal dan dukun-dukun. Termasuk didalamnya adalah astrologi, feng shui, palmistry, numerology, scientology, hypnotisme, akupuntur, penyembuhan dengan iman, penulisan otomatis dan lain-lainnya yang berkaitan dengan peramalan nasib seseorang, seperti arti tahi lalat atau bentuk wajah (physiognomy), daun teh, rajah tangan, jenis burung, lidi ramalan, atau bentuk awan dilangit, dan pekerjaan setan yang lain.

Boneka adalah alat didalam ilmu tenung atau ramal. Buanglah boneka-boneka itu, segala jenis boneka, ya benar, boneka, karena boneka dapat dipakai untuk menggerakkan roh yang serupa, maka jangan menyimpan boneka didalam rumah anda.

Memang mengejutkan, tetapi ini sungguh benar.

Tidak dapat dipercaya memang, tetapi sungguh ini betul dan benar!

f) Segala kegiatan, bacaan, mantera atau alat yang berkaitan dengan ilmu sihir atau percakapan dengan roh orang mati, apakah melalui orang perantara, dukun, kyai, pendeta atau perantara roh lainnya.

Didalam dunia roh yang tak kasat mata ini, hanya triuni YÁOHU ULHÍM yang Maha Kuasa (Omnipotent), Maha Tahu (Omniscient) dan Hadir di Segala Tempat tetapi tidak didalam Segala Sesuatu (Omnipresent).

Para santo (orang suci) tidak omnipresent, mereka tidak berada disegala tempat, karena mereka bukan mahluk yang kekal. Mereka adalah roh-roh yang semata-mata adalah ciptaan. Jadi pada saat anda berbicara dengan roh para 'santo' yang telah mati, sebenarnya anda telah melakukan kesalahan dengan mengikuti kata-kata iblis atau orang mati!

Mereka tidak mendengar anda, hanya roh (roh jahat) yang bereaksi atas mantera dan doa yang ditujukan kepada arwah para 'santo'.

YÁOHU UL, Maha Suci dari Yaoshorúl, dengan sungguh-sungguh melarang berbicara dengan orang mati, dalam segala cara, apakah dengan cara doa kuno, lilin, medium, dukun, kyai atau penghubung roh, dan bahkan termasuk pendeta kuno.

Termasuk disini adalah komunikasi dengan extra-terrestials (mahluk angkasa luar, yang sesungguhnya adalah roh iblis) melalui meditasi, radio FM atau teknik yang lain.

UFO dan extra-terrestials tidak lain dan tidak bukan adalah roh iblis dilangit yang sedang mengintip orang-orang yang tidak siaga dan tidak tahu tentang kebenaran-kebenaran yang telah ditulis didalam Kitab Suci. Apakah mereka itu sungguh-sungguh ada? Ya, terus terang mereka memang ada, nyata dan adalah roh jahat. 'Sesungguhnya ahnée tidak heran! Karena ha-satán dapat mengubah dirinya sebagai malaikat terang.' - 2 Korintus 11:14

Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah roh jahat yang menyamar sebagai 'extra-terrestials' (mahluk angkasa luar) atau 'aliens' (mahluk asing). Termasuk dalam larangan adalah gambar atau benda sebenarnya dari kerangka manusia dan binatang, khususnya bagian tengkorak dan kepala yang disusutkan, dan rangka dinosaurs serta binatang lain yang telah punah, ataupun mummi yang diawetkan.

Benda-benda tersebut seharusnya berada ditanah kuburan, dan bukan dirumah anda; demikian tertulis, terkutuklah tanah yang membiarkan mayat tidak terkubur sepanjang malam. Semoga para arkeolog menjadi sadar.... 'Jangan ada diantara kalian orang yang mengorbankan anak laki-laki atau perempuan didalam api, menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantera, atau bertanya kepada arwah atau roh peramal atau minta petunjuk orang mati. Sebab orang yang melakukan itu adalah menjijikkan dimata YÁOHU UL, dan sebab kekejian tersebut maka YÁOHU UL anda, akan mengusir mereka dari hadapanmu. Engkau harus hidup tanpa cela didepan YÁOHU UL, Penciptamu.' - Ulangan 18:10-13

g) Kartu tarot, dan kartu umumnya; diskette komputer, kartu, majalah, buku, permainan dan alat lain yang dipakai dalam permainan iblis seperti: naga-nagaan dan penjara-penjaraan, anak keranjang sampah, drakula, vampire, dinosaur, alien, robot, dan permainan video yang berisi penuh dengan horror, kegaiban, kekerasan, kekotoran dan kebusukan.

Hal ini termasuk bacaan atau permainan atau tontonan pornografi, kaset seks, alat-alat seks dan jimat.

Semua yang terdapat didalam toko buku-dewasa, beserta dengan seluruh perlengkapannya, termasuk hal yang kotor dan busuk.

h) Benda yang bersifat rohaniah berbentuk lambang, medali, lonceng, piala, rompi, simbol dan perlengkapan lain seperti: salib (Molkhiúl YAOHÚSHUA dipancang diatas pokok kayu, batang kayu, bukan salib; seperti halnya ketika Musa mengangkat ular diatas tongkat di gurun pasir, bukan diatas kayu salib), salib ortodoks dengan tiga simpul, adalah hal umum yang diakui sebagai BENTUK menorah kaum Yahudi (yang sebenarnya juga bukan asli dari kaum Yahudi tetapi dari kepercayaan bangsa Romawi), roda doa yang dipakai oleh pendeta agama Buddha, pagoda (adalah simbol phallic atau lingga), BENTUK bintang David (hexagram) yang umum dikenal, simbol Islam seperempat bulan dan bintang (Allah, adalah berhala bangsa Arab), simbol yin-yang dari rohaniwan di Cina, dan simbol kepercayaan kuno penyembah berhala.

'Seperti ketika Mehushúa (Musa) di gurun memancang ular kuningan diatas tiang, demikian juga Ahnée harus dipancang diatas tiang, oleh karena itu setiap orang yang percaya didalam Ahnée akan beroleh hidup kekal.' - YÁOHU-khánam 3:14-15

Mengapa orang melambangkan dengan ular? Karena ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA dipancang diatas tiang kayu, maka semua kutuk dan hukuman karena pelanggaran hukum umat manusia telah ditanggung sebagai penebusan olehNya, Penanggung-Dosa bagi semua umat manusia.

Inilah pengorbanan penggantian. Dia yang Maha Benar telah dihukum mati demi kita, agar kita orang berdosa menjadi layak dan dibenarkan dipandangan YÁOHU UL. Korban yang suci demi manusia yang tidak suci.

i) Buku-buku kepercayaan dan ritual kuno, seperti: quran, kitab mormon, ilmu sihir, kabalah, dan buku atau bahan bacaan lain yang berisi ajaran palsu menyesatkan serta doktrin buddhisme, hinduisme, taoisme, romanisme, confucianisme, maoisme, communisme, shintoisme (agama bangsa Jepang), teologi kebebasan (liberalisme), jaman baru (new age), dan buku atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan ajaran agama kuno penyembah berhala.

Termasuk dalam golongan tersebut adalah tulisan tentang UFO dan extra-terrestials, yang tidak mempunyai manfaat apa-apa karena mereka hanyalah penjelmaan roh iblis yang berada di angkasa luar, yang merupakan tempat tinggal mereka yang kering kerontang.

Lebih lanjut yang masuk dalam jenis ini adalah tulisan tentang rosicrucianisme, proyeksi astral, meditasi transendental hindu dan bertapa (menghadap dinding) dan agama 'new age' yang terkenal (jahatnya) dengan takhayul kristalnya (kristal, crystal - 'kri-star').

Anda akan terkejut jika mempelajari sebenarnya siapakah yang membuat orang menjadi percaya dan menjadi buta-tuli mau menjalani acara ritual kepercayaan mereka menyembah kepada 'yang diatas'.

j) Segala jenis barang dan perlengkapan bacaan, tontonan dan produk suara yang berkaitan dengan sulap atau ilusi dan seni menghilang (Houdini), ilmu hitam, ilmu putih, mantera, akrobat; dan seni peperangan, dengan naga (ha-satán) dikeramatkan sebagai pelindung, termasuk disini: karate, judo, taekwondo, jujitsu, dan selanjutnya.

Semua benda tersebut, dalam bentuk bacaan, permainan atau tontonan berkaitan dengan pekerjaan setan oleh karena harus dibakar habis.

Pengusir setan tidak boleh berkaitan dengan benda-benda yang terkait dengan pekerjaan setan tersebut, secara aktif ataupun pasif, bila ingin berhasil mengusir setan dari tubuh atau tempat yang dijadikan induk semangnya.

Tetapi bukankah kegiatan tersebut merupakan teknik bela-diri dan olah raga? Itulah bentuk usaha setan untuk menutupi maksud sebenarnya, itu hanya teknik untuk menyampaikan inspirasi sang naga, ha-satán, sedangkan maksudnya yang tersembunyi adalah membunuh dan memusnahkan manusia yang diciptakan dalam gambar YÁOHU UL. Dapatkah seorang karateka mengusir roh jahat dari tubuh orang yang kerasukan? Cobalah amati bagaimana seorang karateka menjalani dan mengatasi masalah kehidupannya memakai ban hitamnya.

k) Photo, poster, placard, gambar, lukisan, patung,lagu dan buku bintang film apakah tokohnya manusia atau bukan, mahluk asing/aliens atau robot, termasuk liriknya atau kata-katanya, musiknya tariannya atau lagunya.

Sifat bioskop/movie adalah berhala, dipakai oleh ha-satán untuk mencuri penyembahan manusia menjauhi Satu-satunya yang layak disembah, dipuja dan dimuliakan dengan sukacita: YÁOHU UL, Pencipta kita, Pencipta Maha Kuasa dan Kekal.

l) Tanaman hias dengan daun yang berbentuk-hati, mainan anak-anak dan hewan, boneka yang menyerupai binatang atau manusia (sebenarnya adalah berhala); segala jenis senapan dan amunisinya, granat, pedang (samurai atau lainnya), tombak, panah dan busur, dan segala jenis senjata pembunuh.

Orang yang hidup dengan senapan, pedang dan peledak akan mati oleh mereka.

Termasuk dalam jenis ini adalah piaraan akuarium seperti ikan-bintang, kerang (punya konotasi okultisme); pohon natal, bel/lonceng, dekorasi dan lampu hias, sebagai bentuk yang berasal dalam pemujaan (berhala) kuno terhadap pohon.

m) Sublimasi monster, horror dan potret roh jahat yang tersirat didalam lukisan, poster, photo, benda cetak, buku, kartu ucapan selamat; Sublimasi tersebut akan jelas bagi anda bila dilihat dalam penerangan yang redup, akan terlihat bentuk setan yang muncul dari benda tersebut, apalagi kalau dilihat secara tidak fokus atau dalam bagian yang tidak menyeluruh, misalnya bila anda mengaburkan fokus pandangan mata anda.

Sublimasi berarti sedikit dibawah pandangan atau pendengaran manusia yang wajar, tetapi masih dapat dimengerti dengan pengamatan yang cermat dan kritis dibawah tuntunan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'.

Dialah yang membimbing kita kedalam segala kebenaran, karena percaya dalam Molkhiúl YAOHÚSHUA. Juga terdapat pesan okultisme yang tersembunyi dan tersublim didalam hampir seluruh lagu dan musik rock sekarang, oleh karena itu mutlak anda jangan mendengarkannya!

n) Rosario, tasbeh, manik-manik sembahyang, dan perlengkapan sejenis itu. Semua agama (berhala) jaman dulu berakar dari kepercayaan Babilonia yang menyembah Shemiramis dan Nimrod, masing-masing dikenal dengan manik-manik doa tersebut.

Orang-orang roma, muslim, buddha, hindu dan seterusnya, semua punya jenis tersendiri tentang perlengkapan sembahyang jenis ini. Padahal dengan jelas tertulis didalam Kitab Suci, bahwa tidak boleh berdoa dengan mengucap kata yang sama ber-ulang-ulang (zikir) tidak ada gunanya.

Disamping itu, segala perlengkapan itu tidak berasal dari YÁOHU UL atau nabi-nabiNya dahulu kala. Dipastikan bahwa perlengkapan itu berasal dari si jahat, musuh utama bebuyutan kita, ha-satán. Jimat, mantera atau jampi, pusaka, benda atau hewan keramat juga dilarang. Juga mantera dan doa-doa dalam bentuk tulisan dan upacara keagamaan yang berkaitan dengan segala jenis ilmu sihir, perdukunan, pemujaan berhala dan kegaiban, merupakan bentuk-bentuk penyembahan berhala juga dimata YÁOHU UL.

Jangan percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Semua roh yang tidak mengakui bahwa Molkhiúl YAOHÚSHUA telah datang dalam daging, bukan berasal dari YÁOHU UL. Asal usul mereka semua dari ha-satán. Benar, mereka memang punya kuasa, tetapi YÁOHU UL memperkenankan itu terjadi untuk menguji orang yang benar-benar mencariNya, Penciptanya, dan siapakah yang hanya sekedar menginginkan tuah, kuasa ajaib dan mujijat penyembuhan yang palsu atau sebaliknya. Tidak ada kuasa roh-roh didunia yang jahat ini yang lebih besar dari kuasa yang Maha Kuasa yang terdapat dalam diri orang percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA.

o) Segala bentuk tanda tattoo pada kulit tubuh, secara jelas dilarang oleh YÁOHU UL, seperti tercantum didalam Kitab Suci. 'Jangan melukai tubuhmu demi orang yang mati atau membuat tatto pada dirimu. Ahnée YÁOHU UL.' - Imamat 19:28.

Tanda tatto dilarang, tidak perduli bagaimanapun bentuk, ukuran dan warnanya.

Tetapi bagaimana orang dapat menghapus tanda tatto? Dengan teknik bedah kulit dan enten kulit. Tak seorangpun yang terkecoh oleh ha-satán merasakan manfaatnya pada akhirnya.

Semua korban-korbannya pasti merasa kesakitan, kerugian dana atau menderita pada akhirnya. Akan tetapi, Molkhiúl YAOHÚSHUA berjanji memberi karunia berlimpah bagi orang yang datang kepadaNya dan benar-benar meninggalkan perbuatan dan segala hal yang berhubungan dengan kegelapan. Terkutuk orang yang melanggar hukum YÁOHU UL.

p) Kepercayaan-kepercayaan dalam agama-agama yang palsu, takhayul, sihir, jaman baru, penyembahan dan ikut serta dalam kegiatan organisasi setan (covens, fraternities, lodges, dan sebagainya) semuanya harus ditinggalkan. 'Setiap orang yang tidak sadar tidak melaksanakan sebagian hukum YÁOHU UL harus dihukum.' - Imamat 5:17.

'Dihukum' artinya harus menjalani hukuman, dikutuk, dihancurkan atau dibunuh.

q) Segala GAMBAR berikut ini adalah lambang dan benda sihir berupa gambar yang mewakili ha-satán, satír, kambing, naga, ular-naga, ular, extra-terrestials dan berhala yaitu:

Pentagram (bintang lima)
Hexagram (bintang enam)
Bentuk setengah atau penuh hati (jantung)
Bentuk Pelangi Setan S (seperti lambang Nazi SS)
Swastika (palang Nazi)
Kilat S (seperti kilat)
Asterisks/Matahari (penyembahan kepada matahari),
Ular/Ular-Naga/Kalajengking,
Hewan/Ikan/Burung/Serangga
Tengkorak/Kerangka/Peti mayat
Naga/Dinosaurus, Monsters,
Extra-terrestials, gambar dan bentuk horor,
Bulan penuh atau seperempat (Allah, berhala-bulan),
semua bentuk salib, piramid dengan 'mata' dipuncaknya,
lihatlah pada sisi belakang dollar Amerika.

Juga garpu bercagak tiga adalah lambang ha-satan seperti terlihat dalam logo 'European Union', dikelilingi oleh pentagram, seolah-olah menggambarkan huruf Latin 'e' tetapi juga menggambarkan 'tanda damai' - yang juga mempunyai bentuk garpu bercagak tiga ha-satán, tetapi dengan pegangan memanjang.

Itulah lambang tersembunyi dari ha-satán (satúr), tersembunyi bagi orang yang tidak waspada dan tidak benar-benar belajar dari kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh firman suci YÁOHU UL, Maha Suci Yaoshorúl.

Bentuk setengah hati/jantung terdapat pada pegangan cangkir, serok, dan bagian atas gantungan baju, sandaran kursi, gagang sisir, tongkat dan sebagainya. Anda dapat mencoba meletakkan penggantung baju secara berlawanan, gantungannya dalam arah yang berlawanan, dan lihatlah dengan cermat, bentuk jantung muncul!

Bentuk jantung (lambang muka kambing) sering dipakai pada sticker, poster, corak tekstil, dekorasi rumah, alat pecah belah, dan dipakai pada gaun seragam penyanyi koor digereja, dasi, scarve, syal doa, logo perusahaan, emblem negara, dan sebagainya.

Simbol phallic (organ seks laki-laki, lingga) seperti pada monumen Washington, Vatican, Mesir; bentuk arsitektur gereja, mesjid, candi, pagoda, dan monumen, semuanya melambangkan ujung penis yang menunjuk surga, sebagai lambang pemberontakan dan perlawanan terhadap yang Maha Tinggi. Semuanya itu dapat terlihat oleh pandangan Maha Suci dari Yaoshorúl.

Bila sebagian besar orang menginginkan seperti itu, maka mereka akan menerima resiko dan celakanya sendiri, tetapi anda seharusnya tidak memiliki segala hal sihir itu karena anda tahu tentang kebenaran dan kepada orang yang banyak diberi, banyak diminta.

Engkau didalam terang sementara mereka didalam gelap, dengan terpaksa harus ahnée katakan, oleh karena itu kalian harus menjadi penerang didalam dunia ini, seperti Molkhiúl YAOHÚSHUA yang adalah Terang Dunia.

Ilmu gaib atau sihir juga menggunakan lambang tangan tanduk kambing: jari telunjuk dan kelingking dibuka, sedang jari tengah, jari manis dan jempol ditekuk; sering terlihat juga di konser rock, diskotik, raves, pesta sex dan pesta narkoba.

Anda harus secara cermat dan teliti mengamati semua perlengkapan yang ada didalam rumah anda dan bila anda temukan barang-barang berkekuatan magis seperti diatas harus segera dibakar. Apabila benda atau lambang itu menempel pada barang lain, lepaslah dan bekas simbol yang ada harus dihapus. Apabila tidak dapat dilepas dari benda utamanya, maka buanglah seluruh benda itu kedalam api.!

Cepat lakukanlah .... Karena benda-benda seperti itu membawa maut, mematikan, beracun, fatal dan keji menjijikkan. Benda-benda itu menyingkat hidup anda. Sedangkan YÁOHU UL memberi kesehatan dan memperpanjang hidup anda. Banyak penyakit yang mematikan dikaitkan dengan benda gaib itu. Bagi orang yang percaya maupun yang tidak.

'Ahnée-lah kebenaran,' Molkhiúl YAOHÚSHUA bersabda. Oleh karena itu anda janganlah menunggu dan berpikir-pikir secara rasional yang akhirnya mengabaikan peringatan itu dan menghilangkan kepatuhan anda yang sepenuh hati, segera dan menyeluruh.

'Dan Ahnée akan tinggal didalam dirimu....' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA! Oleh karena itu korden, kelambu, kain penutup, karpet, taplak, serbet, alat makan, lambang negara atau perusahaan, dan lain sebagainya, harus diperiksa semua dan bila ditemukan mengandung lambang, gambar yang menyerupai, berbentuk atau berbunyi sesuatu yang berasal dari ha-satán (kambing) harus anda lenyapkan.

Jangan sekali-kali mengulur waktu hanya karena benda itu mempunyai harga beli yang tinggi. Kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda magis itu dalam jangka panjang nantinya pasti jauh lebih tinggi dibanding biaya yang anda tanggung karena pemusnahan benda itu.

Orang yang sakit kanker bersedia menyerahkan segala harta bendanya agar dia dapat hidup lebih lama lagi, tetapi seandainya dia memperoleh penerangan lebih awal dan bersedia melakukannya maka dia tidak akan menjadi korban penyakit mematikan yang disebabkan oleh benda-benda magis yang menjijikkan itu.

'Serombongan YAOHÚ-dim (bangsa Yahudi) yang berkelana dari satu kota ke kota lain untuk mengusir roh iblis merencanakan melakukan itu dengan menggunakan 'Shúam' (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Mantera yang mereka gunakan untuk itu adalah sebagai berikut: 'Oleh YAOHÚSHUA, yang diberitakan Shaúl, ahnée perintah engkau keluar!'

Tujuh anak-anak Sceva, seorang pendeta YAOHÚ-di, melakukan hal seperti ini. Tetapi ketika mereka melakukan hal tersebut atas seseorang yang dirasuk roh iblis, roh iblis itu menjawab, 'Ahnée kenal YAOHÚSHUA dan aku kenal Shaúl, tetapi siapakah kamu?'

Lalu dia menyerang mereka semua dan memukuli mereka, sehingga mereka tunggang-langgang meninggalkan rumah itu dengan telanjang dan luka-parah.

Cerita itu tersiar dengan cepat keseluruh penjuru Efesus, kepada orang YAOHÚ-dim maupun orang Gerika; dan rasa takut menyerang seluruh penduduk kota itu, dan 'Shúam' (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA sangat dihormati.

Banyak orang percaya yang juga melakukan ilmu hitam kemudian mengumpulkan jimat dan buku mantera mereka dan membakarnya didepan umum.

(Seseorang memperkirakan nilai buku-buku itu US$10,000.oo.)

Hal ini menunjukkan betapa penduduk daerah tersebut sangat terkesan akan pesan YÁOHU UL.' - Kisah Para Rasul 19:13-20

'Kalian tidak boleh membawa segala bentuk benda berhala kedalam rumah kalian,' - YÁOHU UL firman Ulangan 7:26

Kalau kalian lakukan hal itu, hukuman telah dimeteraikan untuk kalian. Jauhilah semuanya itu, karena semua itu adalah benda terkutuk!

Maka sebelum anda merencanakan untuk mengusir roh iblis dari orang yang kerasukan atau rumah berhantu, ataupun menyembuhkan orang sakit, ataupun membangkitkan orang mati, yakinilah secara menyeluruh dan dengan cermat bahwa benda-benda magis seperti yang dimaksudkan diatas tidak ada diantara harta benda anda.

Sang musuh, ha-satán, harus tidak boleh punya pijakan masuk didalam kehidupan anda untuk mempengaruhi anda. Tameng kebenaran anda tidak boleh sedikitpun retak. Kebenaran itu harus kebenaran dari YÁOHU UL Tzaodoq, Maha Benar.

Tahap 6:

Memisahkan dari lambang dan benda magis. Orang yang dilepaskan, disembuhkan atau dibangkitkan dalam Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA harus dipisah dari segala jenis benda magis seperti yang dimaksudkan diatas, dan tempat tinggal serta harta miliknya harus bersih dari benda-benda atau simbol magis juga.

Dengan cara begini, maka ha-satán tidak akan dapat menyerang dia lagi, tidak ada tempat berpijak bagi musuh didalam dirinya dan didalam kehidupannya. Karena sang musuh tidak punya basis lagi, maka tidak dapat melakukan niat jahatnya didalam orang tersebut.

Pembersihan benda magis ini harus dikerjakan secara halus dan sopan, minta ijin dan perkenan dahulu kepada anggauta keluarganya atau yang ada dirumah itu. Dengan halus dan rendah hati terangkan kepada mereka bahwa ada penyebab penderitaan itu, kematian atau sakit, dan ada benda-benda dipandang keji menjijikkan dimata YÁOHU UL, Pencipta kita, Maha Kuasa, sumber kuasa kita untuk mengusir roh iblis, dalam menyembuhkan, melepaskan atau membangkitkan orang mati.

Benda-benda magis yang ada pada orang itu dan barang miliknya harus segera dibakar dan dilenyapkan seluruhnya, dan sebaliknya secara vokal disangkal. Bila mungkin, dalam tahap ini secara vokal korban harus dipisahkan dari penyakit dan/atau serangan roh-iblis, dalam hubungan dan keterlibatannya dalam perbuatan sihir, memakai 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY untuk melawan kekuatan dan pengaruh roh iblis didalam hidupnya.

Ini sangat penting. Korban atau pasien harus, dari mulutnya, sekali-untuk seterusnya menyangkal, menyanggah dan menolak segala jenis hubungannya dengan segala perbuatan/benda magis.

Setelah menyangkali, secara vokal, maka pelepasan dan/atau penyembuhan selanjutnya dari YÁOHU UL akan jauh lebih mudah dinyatakan dengan berhasil.

Penyangkalan yang dilakukan oleh korban atau pasien harus 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY,' (arti: 'Didalam Nama YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY').

Bila korban atau pasien tidak mampu mengucapkan penyangkalan itu, maka penyembuh atau pengusir roh iblis harus melakukannya untuk dia, dan pada akhirnya selalu diikuti dengan pertanyaan kepada korban apakah setuju dengan yang dikatakan oleh penyembuh itu, dan persetujuannya diucapkan dengan kata 'am-nám' (amen).

Contoh: 'Sekarang saya tolak dan putuskan hubungan dan keterlibatan antara _______________ (nama lengkap korban atau pasien) dengan pekerjaan sihir dari papan ouija, peramalan nasib dan bacaan kartu tarot, dengan 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan dengan kuasa YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, 'ol Shúam' (diucapkan: 'beh hol shóowam') YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan kita sambut dengan, am-nám!'

Korban atau pasien harus menyambut sebagai persetujuannya dan kebulatan hatinya dengan mengucapkan 'am-nám.'

Dalam banyak kejadian, orang yang sakit dan menderita, disamping karena pengaruh jahat benda-benda magis, salah satu akar penyebabnya adalah sakit hati atau dendam didalam hatinya.

Oleh karena itu penyembuh, bila mungkin, secara halus dan lembut menanyakan pengalaman pahit yang telah dialami, apakah itu suatu kehilangan, disakiti, dikecewakan oleh orang lain serta merasa sakit hati atau dendam yang tidak kunjung reda didalam hatinya.

Sapaan lembut dari Molkhiúl YAOHÚSHUA harus disampaikan kepada pasien, bahwa pasien harus memaafkan orang yang menyakiti hati kita agar dosa kita juga diampuni. Molkhiúl YAOHÚSHUA, seperti tertulis didalam Kitab Suci, sering menyetarakan pengampunan dosa dengan penyembuhan.

Dan memang, hampir semua luka dan bibit penyakit merupakan akar penyebab utama penyebab penderitaan, kesakitan dan rasa bersalah, tentu saja disamping benda-benda sihir atau magis.

Penyelesaiannya? Kenalkanlah mereka kepada Penyembuh Agung, Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan dengan lembut sampaikanlah Pesan Mulia untuk menyembuhkan, melepaskan dan mengampuni serta memaafkan segala orang yang percaya dan menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA sebagai Penyelamat, Penyembuh dan Pengatur Hidup-nya satu-satunya.

Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata bahwa barang siapa percaya didalam Dia akan menerima pengampunan dosa, melalui Shúam-Nya (NamaNya).

Oleh karena itu pasien harus ditanya sebagai berikut: 'Apakah anda sekarang bersedia memaafkan sepenuhnya semua orang yang telah menyakiti, menyerang, melukai dan membuat anda rugi.

Apakah dengan sepenuh hati anda memaafkan mereka dari hati yang paling dalam, secara jujur, tanpa syarat dan tidak terkecuali?'

Pertanyaan ini harus dijawab oleh pasien demikian, 'Ya, saya telah mengampuni dan memaafkan mereka sekarang.'

Selanjutnya pasien dibimbing oleh satu Orang Percaya berdoa 'Doa Pengakuan Dosa' (Appendix A), maka dia menjadi lahir baru dan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' masuk kedalam hati dan dirinya. Bila keadaan fisiknya lemah, sehingga pasien tidak dapat ikut bersama-sama orang-orang percaya mengucapkan 'Doa Pengakuan Dosa', maka salah satu orang percaya itu yang juga merupakan agennya Molkhiúl YAOHÚSHUA, harus mengucapkan doa itu untuk pasien dan nanti setelah selesai, pasien meneguhkan pembacaan doa itu dengan mengucapkan 'Am-nám'.

Dengan demikian maka doa itu menjadi berkenan dihadapan YÁOHU UL seperti bila diucapkan oleh pasien sendiri. Dan seketika itu juga, maka dia telah diampuni kejahatannya, kesalahannya dan dosa-dosanya oleh YÁOHU UL.

Dia menjadi manusia baru, pribadi dengan merek baru yang telah diampuni dan dibersihkan oleh 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Semua ini terjadi hanya karena iman.

Dalam kejadian atas orang yang dirasuk roh iblis, penolakan dan pemutusan hubungan dengan pekerjaan sihir dan pengucapan 'Doa Pengakuan Dosa' dapat dilakukan secara terpisah waktunya, yaitu dipilih waktu - waktu dimana penderita sedang tenang dan roh iblis sedang tidak melakukan kegiatan didalam dirinya.

Jadi kegiatan itu dilakukan bila keadaan memungkinkan. Bila penderita benar-benar tidak dapat didekati karena kegiatan roh iblis sangat kuat, carilah sedikit peluang agar ada waktu bagi penderita mengucapkan jawaban 'am-nám' atas pertanyaan atau doa yang dilakukan oleh Pengusir setan.

Cara ini sama-sama memberi manfaat sebagai tanda persetujuan, pengukuhan dan kebulatan hatinya.

'Saudara/i ________________________, (nama lengkap pasien) apakah sekarang engkau menolak untuk berhubungan ataupun terlibat dalam perbuatan sihir ___________________________ (sebut perbuatan sihir secara khusus), 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY?'

Kemudian beri dorongan dan kekuatan agar dia dapat menjawab 'am-nám.'

'Apakah engkau memaafkan dan mengampuni orang yang menyerang engkau?'

Jawab: 'Am-náo.'

'Apakah sekarang engkau menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Mesias, sebagai satu-satunya Penyelamat dan Penguasa Hidup engkau mulai sekarang sampai kekal selama-lamanya?'

Jawab: 'Am-náo.'

Pada tahap ini, dorong dan bantu dia untuk mengucapkan dan memanggil Shúam (Nama) yang menyelamatkan: 'YAOHÚSHUA' - karena dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan diantara manusia yang dapat menyelamatkan, melepaskan, menyembuhkan dan menolong dari kematian kecuali Shúam: YAOHÚSHUA!

Sangat penting agar dia mengucapkan dan menyerukan Shúam (Nama) ini dari mulutnya, karena tertulis: 'Barangsiapa berseru memanggil Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA akan dilepaskan, diselamatkan, disembuhkan, dan ditolong dari maut!'

Jadi lakukanlah dengan usaha yang terbaik anda, tentu dengan bantuan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA', mendorong dia, memberi keberanian dan menguatkan dia agar mampu memanggil dan menyerukan Shúam yang penuh kuasa ini demi keselamatannya: YAOHÚSHUA!

(Diucapkan: 'YOW-HÓO-SHUA' - tekanan pada suku kata kedua, dan vokal suku kata pertama dibunyikan seperti pada kata Inggeris 'how').

'Bila engkau bersaksi dengan mulutmu bahwa 'YAOHÚSHUA adalah Molkhiúl,' dan didalam hati engkau percaya bahwa YÁOHU UL telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang bersaksi dan diselamatkan.' - Roma 10:9-10.

'Barangsiapa yang berseru memanggil Shúam (Nama) YÁOHU UL akan diselamatkan.' - Kisah Para Rasul 2:21, dan Yoel 2:32.

'Keselamatan tidak ada pada seorangpun, karena dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita pasti diselamatkan kecuali Shúam: YAOHÚSHUA!' - Kisah Para Rasul 4:12.

'Oleh karena itulah maka YÁOHU UL meninggikan Dia ketempat yang paling tinggi dan memberi Dia Shúam yang mengatasi segala nama; bahwa kepada Shúam: YAOHÚSHUA, setiap lutut harus bertelut, di surga dan dibumi serta dibawah bumi, dan setiap lidah harus mengaku bahwa YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY adalah Molkhiúl (Raja-Ul), demi kemuliaan YÁOHU ABí (Bapa).' - Filipi 2:9-11.

Bila mungkin, pasien atau orang yang kerasukan, dalam selang waktu yang tenang, dibantu untuk berani dan mampu memanggil kehadiran Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai Penyelamatnya, atau Penyembuhnya, dan menerima kehadiranNya didalam hatinya.

Orang lain yang telah percaya dapat membimbing korban dengan 'Doa Pengakuan Dosa' (Appendix A) agar dia dapat lahir baru, dan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' mulai hadir didalam dirinya.

Untuk menerima 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' agar masuk kedalam hatinya, pasien harus mengakui bersalah atas segala perbuatannya yang berdosa, menolak semua bentuk berhala dan keterlibatannya dalam kegiatan sihir pada masa yang lalu dan selanjutnya percaya, menerima, dan menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai satu-satunya Penguasa, Penyelamat, Penyembuh dan Pelepas-nya.

Pengusir iblis/Penyembuh disarankan untuk membimbing orang yang kerasukan, pasien atau korban agar mampu menerima Molkhiúl YAOHÚSHUA masuk kedalam hatinya sebagai satu-satunya Penguasa dan Penyelamat pribadinya, dengan menceritakan kepadanya tentang Pesan Mulia, bahwa ada pengampunan atas dosa-dosanya dan akan menerima kebahagiaan didalam kehidupan yang baru ketika dia mampu mengenal dan percaya Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Mesias itu.

Bagaimana mungkin dia dapat menjadi percaya kalau tidak ada orang yang memberitahu? Maka andalah orang yang paling tepat dan inilah waktu yang terbaik untuk memberitahu dia tentang Pesan Mulia Molkhiúl YAOHÚSHUA.

'Tetapi semua orang yang telah menerima Dia (YAOHÚSHUA), kepada orang yang percaya didalam Shúam (Nama)-Nya, Dia memberi hak untuk menjadi anak-anak YÁOHU UL.

Apa yang diperlukan mereka adalah percaya bahwa Dia menyelamatkan mereka. Semua orang yang percaya tentang ini, dilahirkan kembali! - bukan kelahiran kembali secara jasmani atas keinginan dan rencana manusia - tetapi atas kehendak YÁOHU UL.' - YÁOHU-khánam 1:12-13.

'Kalian masing-masing harus meninggalkan perbuatan dosa, kembali kepada YÁOHU UL, dan diselam dalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, demi pengampunan dosa-dosamu; nanti engkau akan menerima karunia ini, 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.'

Karena Molkhiúl YAOHÚSHUA telah berjanji agar Dia datang kepada kalian masing-masing yang telah dipanggil oleh YÁOHU UL, Pencipta kita, dan kepada anak-anak kalian, juga kepada mereka yang berada di daerah-daerah yang sangat jauh.' - Kisah Para Rasul 2:38-39

'Karena YÁOHU UL begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia menyerahkan satu-satunya Anak TunggalNya laki-laki (YAOHÚSHUA) agar setiap orang yang percaya didalam Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Karena YÁOHU UL mengirim AnakNya kedalam dunia ini bukan untuk mengutuk dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini melalui Dia. Setiap orang yang percaya didalam Dia tidak akan dikutuk, tetapi orang yang tidak percaya tetap terkutuk, karena sudah dalam kutukan ketika belum percaya didalam Shúam satu-satunya Anak Tunggal YÁOHU UL - YAOHÚSHUA!' - YÁOHU-khánam 3:16-18.

'Karena apa yang sudah ahnée terima, ahnée berikan langsung kepada kalian sekarang, sesuatu yang paling utama yaitu: bahwa Molkhiúl YAOHÚSHUA telah mati demi dosa-dosa kita seperti telah tertulis didalam Kitab Suci, bahwa Dia harus dikebumikan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan, hidup kembali pada hari ketiga, seperti tertulis didalam Kitab Suci.' - 1 Korintus 15:4

Selanjutnya tanyalah kepada dia, 'Apakah engkau percaya pada semua pernyataan tadi? Apakah engkau menerima dan menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai satu-satunya Penyelamat dan Pengatur Tunggal Hidup-mu, sejak sekarang sampai selama-lamanya?

Apakah engkau percaya bahwa Molkhiúl YAOHÚSHUA adalah hol-MEHUSHKHÁY yang telah dikirim YÁOHU UL demi penyelamatan dan pelepasan setiap orang?' Yakinkan agar dia dapat menyatakan persetujuannya atas semua pertanyaan diatas dengan mengucapkan 'am-nám', yang oleh bimbingan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' (Roh YAOHÚSHUA) membuat dia punya keinginan dan kemampuan (kesudian) menggunakan haknya menerima pengampunan dosa, penyembuhan, pelepasan dan kehidupan kekal, melalui Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Mesias yang Sejati.

Bila ada kesempatan untuk penyelaman, dia harus segera menjalani upacara penyelaman, dan salah satu orang percaya harus membantu dia menyelamkan kedalam air, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Bila tidak ada kesempatan ataupun tidak mungkin dilakukan karena hambatan fisiknya atau keadaan tertentu, maka penyelaman kedalam air dilakukan secara simbolis, dengan mengucurkan air keatas kepalanya.

Pengucuran air tersebut sah hanya dalam hal tertentu saja, jangan dijadikan suatu aturan yang menetap. Pada saat penyelaman anda ucapkan: 'Untuk mematuhi perintah Molkhiúl YAOHÚSHUA, sekarang ahnée menyelamkan engkau kedalam air 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Oleh karena melalui penyelaman kedalam air maka engkau dikubur bersama-sama dengan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, masuk kedalam kematian dirimu yang lama, agar seperti halnya Molkhiúl YAOHÚSHUA yang telah dibangkitkan dari kematian melalui kuasa mulia YÁOHU UL, maka sekarang juga engkau diangkat oleh kuasa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang bersemayam didalam dirimu sejak sekarang, tinggal didalam hidup yang baru, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan kita sambut dengan ucapan am-nám!'

Orang yang baru percaya tersebut harus juga mengucapkan 'am-nám' bersamaan dengan orang yang menyelamkannya. Ya, anda dapat menyelamkan orang lain yang datang kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA.

'Kepada Ahnée telah diberikan segala kuasa disurga dan dibumi. Oleh karena itu berangkat dan lakukanlah pemuridan atas segala bangsa, selamlah mereka dalam Shúam (Nama) YÁOHU ABí, ha-BOR dan 'RUKHA hol-HODSHÚA,' kemudian ajarlah murid-murid baru itu untuk mematuhi segala perintah yang telah Ahnée berikan kepada kalian; dan percayalah bahwa Ahnée selalu menyertai kalian, sampai akhir jaman,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam Man-YÁOHU 28:18-20.

Tahap 7: Menerapkan senjata dari YÁOHU UL.

Ini tahap yang paling penting. Exorcist atau pengusir iblis harus selalu ingat bahwa senjatanya yang paling efektif dan tidak ada lainnya adalah sebagai berikut:

a) 'Shúam' (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY;
b) 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY;
c) Malaikat YÁOHU UL Gavóha;
d) Firman tertulis YÁOHU UL didalam Kitab Suci.

Itulah senjata-senjata yang benar-benar efektif ampuh untuk melawan ha-satán beserta roh-roh jahat pengikutnya. Senjata yang mampu mengalahkan kuasa jahatnya, pengaruhnya, penyakitnya dan ikatannya. Ingat bahwa ha-satán dan roh-roh jahat pengikutnya terkenal sangat jahat dengan segala jenis tipuan, samaran dan pengelabuannya karena ha-satán adalah bapaknya penipu dan pengecoh. Tetapi janganlah kita kena tipu daya itu.

Pengusir iblis atau exorcist harus selalu teguh-iman dan yakin-penuh bahwa senjata-senjata tersebut diatas merupakan senjata yang benar-benar dan satu-satunya senjata yang terampuh untuk mengalahkan sang musuh.

Sekalipun roh-roh iblis itu berpura-pura takut pada perangkat lain, misalnya ajimat atau air suci, atau bahkan salib, tetapi jangan kita terkecoh dan tertipu.

Yang benar adalah semua benda, perangkat, ajimat atau mantera itu tidak benar-benar ampuh, karena penggunaan perangkat seperti itu seperti hendak mengalahkan ha-satán dilapangan bolanya sendiri dengan dia sendiri sebagai wasitnya. Sungguh itu sesuatu yang naif, bila tidak dikatakan sebagai tindakan bodoh.

Ada kalanya ada orang yang tidak paham firman, mencoba mengusir setan dengan salib, rosario atau air suci (romanisme). Roh-roh iblis dapat diusir dari tubuh korban, tetapi roh-roh itu dapat masuk dan menyurupi pengusir setan itu lalu masuk kembali ketubuh korban semula. Maka masalahnya menjadi lebih runyam. Pengusir setan malah kesurupan bersama-sama dengan korban semula. Mengapa?

Karena kurang pengetahuannya akan firman YÁOHU UL. Juga, exorcist harus, tidak perduli dengan alasan apapun, tidak boleh berdebat, bertukar pikiran atau melayani pertanyaan atau permintaan dari orang yang kerasukan atau kesurupan yang sebenarnya bukan diri pasien sendiri tetapi dikendalikan oleh roh-roh jahat. Mungkin terjadi juga korban atau pasien, sesuai masalahnya, tetap tidak dapat disembuhkan atau dilepaskan karena keinginan nafsu kedagingannya sendiri.

Ini harus dicermati, jangan dituruti tetapi harus ditaklukkan. Karena daging condong mempengaruhi pikiran korban/pasien sehingga tidak waspada pada suatu kegiatan atau maksud yang membawa maut atau maksiat.

Mungkin juga roh jahat itu menunjukkan raut muka, gerakan tubuh atau kata-kata untuk menakut-nakuti, mengancam atau mengintimidasi exorcist. Roh iblis itu mungkin juga mencoba mempengaruhi perasaan exorcist, dengan pura-pura minta ampun dan dikasihani sehingga proses pengusiran itu berhenti. Itulah tipuan dan kecohan sang musuh yang harus dicermati oleh exorcist.

Pengusir setan harus mematikan perasaannya bila melakukan proses pengusiran roh-roh iblis. Alat atau perangkat lain yang digunakan oleh roh-roh jahat itu untuk menjebak yaitu melalui godaan daya tarik sex antara lain berupa gerakan yang menggairahkan atau tampilan yang merangsang, seronok, telanjang, memamerkan organ sex, memperlihatkan pencapaian orgasme, dan lain sebagainya. Atau melalui tawaran dan ajakan yang genit, merayu dan merangsang. Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata didalam YÁOHU-khánam 8:44:

'Kalian adalah milik bapamu ha-satán, dan kalian melampiaskan nafsu bapamu. Dia adalah pembunuh manusia dari sejak semula, dan tidak menuruti kebenaran, karena didalam dia tidak ada kebenaran. Bila dia menipu, itulah dia sendiri: karena dia adalah penipu, dan bapa dari segala penipu.'

Jadi jelas, roh-roh jahat penuh dengan nafsu dan tipu daya, oleh karena itu orang-orang yang percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA harus selalu siap siaga menghadapi segala bentuk alat tipu, jebakan, kepura-puraan, dan segala tipu daya sang musuh.

Sekali lagi, pengusir setan harus selalu ingat bahwa dia dipanggil untuk melepaskan korban yang terjebak, pengusir setan menjadi wakil Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Dia harus dengan segera dan serentak, menolak dan menyangkal segala bentuk bujukan atau tawaran palsu. Dia harus mematikan perasaan emosinya selama proses pengusiran setan.

'RÚKHA-YAOHÚSHUA' harus sepenuhnya yang mengendalikan pikiran, jiwa, tubuh dan emosi pengusir setan. Itulah arti sesungguhnya diisi oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' - demi kemenangan yang pasti, lengkap dan segera!

Perhatian: Pengusir setan yang menggunakan Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA untuk melawan roh-iblis yang merasuk ketubuh seseorang, dalam segala bentuk masalah, jangan sekali-kali memakai peralatan atau perangkat berupa benda atau alat fisik seperti pisau, tombak, pemotong, cambuk, rantai, senapan, jarum, palu, pemukul, lilin atau tongkat.

Segala bentuk alat fisik itu hanya ampuh dalam film dibioskop. Tetapi dalam alam nyata tidak demikian, bahkan tidak berguna. Alat-alat itu hanya mampu menyakiti dan melukai korban, yang seharusnya menjadi pihak yang pertama-tama ditolong oleh pengusir setan. Jadi sekali lagi, jangan terkecoh dengan sikap pura-pura mereka, seolah-olah mereka hanya dapat ditundukkan dengan senjata atau alat fisik itu.

Anda jangan tertipu. Itulah jebakan tertua yang dipakai oleh roh jahat agar para exorcist yang kurang pengetahuannya dan tidak siaga dapat dijebak kedalam masalah kekerasan fisik, sehingga makin merusak korban atau pasien. Bahkan dapat menjatuhkan nama dan melecehkan penyembuh/exorcist dengan menjebak dia melakukan tindak kriminal melalui tindakan berdarah, penyiksaan atau pembunuhan. Sebagai orang yang telah diberi tahu lebih dulu maka bersiap-sedialah. Jadilah orang bijak. Sekali lagi, senjata yang benar-benar ampuh dan efektif yang harus anda gunakan adalah: 'Shúam,' 'DAM,' para malaikat YÁOHU UL Gavóha, firman tertulis YÁOHU UL didalam Kitab Suci, dan tidak ada lagi selain itu, dan tidak dapat dikurangi atau diganti.

Ketika pengusir setan harus berbicara, berhadapan muka dengan korban atau pasien, dia harus berkata-kata memakai firman yang tertulis didalam Kitab Suci, jangan mengucapkan kata-katanya, karangannya, tafsirannya atau kesimpulannya sendiri. Ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA berhadapan dengan ha-satán, diceritakan didalam Kitab Suci, Dia hanya mengucapkan kata-kata seperti yang tertulis didalam Kitab Suci.

Secara lengkap Dia menyatakan bahwa manusia dapat hidup dari firman YÁOHU UL yang ditulis dan diucapkan, dan tidak melulu dari roti saja. 'Selanjutnya Molkhiúl YAOHÚSHUA dipimpin oleh 'RÚKHA-YÁOHU' ke padang gurun untuk dicobai disana oleh ha-satán.

Selama empat puluh siang dan empat puluh malam Dia tidak makan apa-apa dan menjadi sangat lapar. Maka ha-satán mencobai Dia dengan menyuruh mengubah 'ebaním' (batu) menjadi sepotong roti. 'Itu akan membuktikan bahwa Engkau memang Anak YÁOHU UL,' katanya.

'Tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA menjawabnya, 'Tidak! Karena Kitab Suci telah mengajar kita, bahwa roti bukanlah makanan jiwa manusia: yang kita perlukan adalah mendengarkan firman YÁOHU UL.'

Lalu ha-satán membawa Dia ke Yerusalem dipuncak Rumah Doa. 'Terjunlah,' katanya, 'dan buktikan bahwa Engkau memang Anak YÁOHU UL; karena Kitab Suci menyatakan bahwa, 'YÁOHU UL akan mengirim malaikat-malaikatNya untuk menahan Engkau agar tidak terhempas di batukarang di bawah sana.'

Molkhiúl YAOHÚSHUA membentak, 'Juga dikatakan didalam Kitab Suci, janganlah engkau mencobai YÁOHU UL, Penciptamu!'

Selanjutnya ha-satán membawa Dia kepuncak gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadaNya seluruh bangsa-bangsa didunia ini dengan segala kemegahannya.

'Ahnée akan menyerahkan semua ini kepada Engkau,' katanya, 'bila Engkau bersujud dan menyembah aku.' 'Pergi dari sini, ha-satán,' Molkhiúl YAOHÚSHUA mengusir dia. 'Didalam Kitab Suci tertulis, 'Sembahlah hanya YÁOHU UL. Berbaktilah hanya kepadaNya!' - Man-YÁOHU 4:1-11. Firman yang Maha Tinggi, YÁOHU UL, penuh kuasa!

Dan ha-satán beserta anak buahnya harus tunduk pada firman YÁOHU UL. Seluruh alam ini diciptakan dengan firman YÁOHU UL. YÁOHU UL Gavóha adalah Yang Maha Kuasa di alam semesta ini, jadi apa yang difirmankanNya pasti terjadi dan harus dipatuhi.

Jadi exorcist harus mengucapkan firman YÁOHU UL yang tertulis didalam Kitab Suci dengan jelas, mantap dan keyakinan punya kuasa penuh dan dalam pikirannya yakin bahwa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' ada didalam dirinya. Pengusir setan ini harus percaya, bersandar dan bergantung sepenuhnya pada kerja dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA', yang penuh kuasa dan bekerja melalui dia.

'RÚKHA-YAOHÚSHUA' akan mengajar, membimbing, menuntun kepada segala kebenaran dan mengingatkan excorcist akan firman Molkhiúl YAOHÚSHUA yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Dan kuasa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang berada didalam dan bekerja melalui orang percaya selalu menyertai mereka menghadapi setiap masalah.

Dengan penyertaan ini maka penyembuhan, pelepasan dan pembangkitan orang mati pasti terjamin. Pengusir iblis jangan berpikir bahwa dia harus melawan sendirian, menggunakan kekuatannya sendiri yang tak berarti. Tidak. Semua tindakan diatas harus dikerjakan dibawah arahan, kendali dan kuasa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' and bukan dengan usaha-sendiri atau pikiran yang sempit.

'Oleh karena itu, gunakanlah perlengkapan perang dari YÁOHU UL, sehingga bila hari yang jahat itu datang, engkau dapat bertahan, dan setelah engkau mengatasi segala masalah itu, engkau tetap kokoh dan teguh. Berdirilah teguh, dengan sabuk kebenaran dipinggang, dengan perisai dada keadilan, dan kakimu beralas-kaki kesiap-sediaan menyampaikan Pesan Mulia tentang damai sejahtera.

Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, dan dengan itu engkau dapat menangkis panah berapi orang jahat. Pakailah topi keselamatan dan Pedang 'RÚKHA' (Roh), yaitu firman YÁOHU UL.

Dan berdoalah didalam 'RÚKHA' pada setiap kesempatan berdoa dan permohonan.' - Efesus 6:13-18.

Firman YÁOHU UL, yang ditulis pada awal tulisan ini, adalah firman dari Kitab Suci, yang paling ampuh dan banyak digunakan didalam peristiwa exorsisme atau pengusiran setan, penyembuhan orang sakit atau pembangkitan orang mati.

'Pedang RÚKHA, adalah firman YÁOHU UL!'

Oleh karena itu pengusir setan atau penyembuh harus mengucapkan firman-firman YÁOHU UL, untuk memberi mereka kekuatan dan kehidupan melalui 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' serta ucapkanlah semua itu 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.'

Contoh, ketika meletakkan tangan anda diatas orang sakit, maka katakanlah: 'Seperti telah tertulis: kami orang yang percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA telah diberi kuasa untuk mengalahkan segala kuasa ha-satán, dan bila kami menumpangkan tangan kami diatas orang sakit, maka orang itu akan sembuh, oleh luka-luka Ro-éhful YAOHÚSHUA, kita disembuhkan!

Ahnée ucapkan ini 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Atau didalam masalah penyembuhan dan pelepasan orang sakit ingatan, pengusir setan atau penyembuh untuk dan atas nama orang yang sakit jiwa itu mengucapkan: Kami tidak diberi roh ketakutan, tetapi diberi roh kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat!

Kedamaian pikiran kami terjadi karena penderitaan yang telah dialami Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Dia telah menanggung sakit dan kelemahan kami, maka oleh 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA, kami kalahkan ha-satán!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Begitu selesai kita mengucapkan perintah, seketika itu juga terjadi proses dialam roh termasuk didalam diri penderita!'

Oleh karena itu sebaiknya pengusir iblis hafal dan fasih mengucapkan firman YÁOHU UL yang tertulis didalam Kitab Suci karena sangat bermanfaat sebagai senjata ampuh atau pedang roh untuk menaklukkan kekuatan gelap. Exorcist harus selalu siap siaga mengucapkannya dengan sempurna untuk melawan musuh. Fiman tertulis YÁOHU UL harus sudah siap dimulut agar dapat segera dikeluarkan setiap saat diperlukan; dan dengan dorongan dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' diucapkan dengan wewenang penuh dan iman yang mantap.

Ingat, exorcist hanya mengucapkan firman YÁOHU UL yang telah ditulis didalam Kitab Suci, termasuk kata-kata yang serasi dan selaras dengan firman yang telah diucapkan YÁOHU UL, Maha Tinggi, Maha Kuasa itu.

'Karena firman YÁOHU UL itu hidup dan penuh kuasa. Lebih tajam dari pedang yang bermata dua, firman YÁOHU UL mampu membelah roh dan jiwa, menembus tulang sendi dan sungsum, dan dapat mengadili pikiran dan keinginan hati.' - Ibrani 4:12.

Tahap 8: Pengucapan perintah dengan iman penuh, jelas dan tegas.

Sekarang perintah yang jelas dan tegas untuk penyembuhan, pelepasan dan pembangkitan harus diucapkan oleh exorcist dengan penuh iman dan wewenang penuh dari anak YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi.

Sebagai contoh: Dalam hal pelepasan dari roh iblis: 'Hai roh-roh jahat, kalian semua harus keluar sekarang dari tubuh ___________ (nama lengkap korban) dan jangan pernah kembali lagi....'

Dalam hal penyembuhan orang sakit: 'Sembuhlah sekarang engkau _______________ (nama lengkap pasien) dari _____________________ (nama penyakit atau sakit, bila diketahui pasti)....'

Dalam hal pembangkitan orang mati: 'Hiduplah....'

'....ol Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Semua perintah yang diucapkan oleh exorcist harus selaras dengan firman tertulis YÁOHU UL dan diucapkan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.'

Mengapa? Karena tertulis:

'Dengan mengucapkan Shúam (Nama) 'YAOHÚSHUA' setiap lutut harus bertelut, disurga, dimuka bumi dan dibawah bumi, dan setiap lidah mengakui bahwa 'YAOHÚSHUA' adalah Penguasa yang harus didengar dan diikuti, oleh semuanya untuk kemuliaan YÁOHU UL Gavóha di surga.'

YÁOHU UL telah menyatakan ketentuan ini. Maka tidak ada satupun yang dapat menolak untuk patuh, menuruti, atau menyerah pada perintah orang yang percaya itu, bila diucapkan didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY

Semua mahluk dialam semesta ini, harus mematuhi perintah yang diucapkan didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA. Tidak satupun yang mampu bertahan terhadap perintah itu, karena YÁOHU UL Gavóha telah menyatakan demikian. Dan segala kekuasaan disurga maupun dibumi telah diberikan kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan kita punya hubungan yang sangat erat bahkan menyatu dengan Dia, melalui 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' senantiasa. Oleh karena itu bila ada orang percaya yang mengeluarkan perintah dengan iman percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA dan didalam Shúam-Nya, maka dia bertindak untuk dan atas nama Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Dan pengaruhnya juga sama seperti kalau Molkhiúl YAOHÚSHUA sendiri yang mengeluarkan perintah melalui mulut orang percaya, yang menjadi wakil, agen atau utusan-Nya. Dan demikian juga roh-roh jahat atau bahkan ha-satán sendiri harus tunduk patuh sepenuhnya, dengan lengkap dan segera.

'Sekelompok babi sedang makan dilereng gunung didekat tempat itu, dan roh-roh jahat itu memohon kepadaNya untuk masuk kedalam babi-babi itu. Dan Molkhiúl YAOHÚSHUA memperkenankan mereka. Maka keluarlah mereka dari tubuh laki-laki itu dan masuk kedalam babi-babi itu, maka kelompok babi-babi itu tunggang langgang lari menuruni lereng gunung itu, terjun kejurang, jatuh kedanau, dan tenggelam.' - Lukas 8:32-33

Dalam hal penyembuhan orang sakit karena cedera atau penyakit, disarankan bahwa pengurapan pasien dengan minyak zaitun (olive) (lambang pengurapan oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA') harus dilakukan oleh penyembuh/orang percaya dengan menumpangkan tangannya diatas kepala pasien sambil mengucapkan kata-kata demikian: 'Ahnée urapi engkau dengan minyak sebagai lambang kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang bekerja didalam tubuhmu sekarang; karena tertulis, kita harus menumpangkan tangan atas orang-orang sakit maka engkau menjadi sembuh, dan terimalah sekarang penyembuhan dari Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan semua ini kami lakukan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Pasien, bila sadar, harus segera menjawab bersama-sama dengan penyembuh: 'Am-náo', sebagai tanda kesediaan dan kesudiannya menerima penyembuhan dari Penyembuh Agung, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Penting juga, ketika exorcist mengeluarkan perintahnya, secara tegas harus dinyatakan kapan waktunya perintah itu harus efektif dilaksanakan, yaitu 'sekarang.'

Exorcist juga harus menyatakan bahwa perintah yang dia ucapkan itu berdasar wewenang yang diterimanya sebagai anak-anak YÁOHU UL Gavóha dan orang yang beriman didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, menjadi satu dengan dia didalam badan mistik Dia, Oholyáo (Jemaat), sebagai orang yang terpilih menjadi salah satu anggautanya.

Contoh perintah ini adalah sbb.: 'Sebagai anak YÁOHU UL Gavóha, dan anggauta keluargaNya; dan sebagai orang beriman didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan bersama-sama Dia menjadi pewaris kuasaNya, maka ahnée perintahkan kalian keluar sekarang juga dari tubuh ___________________ (nama lengkap penderita) dan jangan kembali lagi, mulai sekarang sampai selama-lamanya!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Exorcist juga harus menyatakan bahwa roh jahat itu tidak boleh kembali lagi masuk dan tinggal didalam tubuh orang yang menerima penyembuhan atau pelepasan dari Molkhiúl YAOHÚSHUA dari ikatan mereka.

Lebih lanjut, harus diperintahkan juga dengan tegas bahwa kegiatan roh-roh jahat itu harus dihentikan karena tertulis bahwa, 'apapun yang tidak boleh dilakukan dibumi tidak boleh dilakukan dilangit (atau alam roh).'

'DAM' (darah), 'Shúam' (Nama) dan firman YÁOHU UL harus diucapkan secara jelas karena berfungsi sebagai senjata utama exorcist atau penyembuh untuk melawan musuh, harus diucapkan dengan jelas, mantap, ragu-ragu dan tidak bias.

Contoh: 'Sekarang dengan memakai 'DAM' and 'Shúam' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY ahnée melawan kalian semua, karena tertulis bahwa:

'Kami mengalahkan ha-satán dengan 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY dan dengan kesaksian kami!''

Dalam menangani rumah berhantu, pengusir hantu juga harus menggunakan senjata yang sama dalam melawan roh jahat itu.

Yaitu 'DAM,' 'Shúam' dan 'Firman YÁOHU UL, tidak lebih dan tidak kurang.

Contoh: 'Sekarang ahnée perintahkan semua jenis roh hantu dan roh iblis yang berada didalam rumah ini untuk pergi keluar sekarang dan tidak boleh masuk dan tinggal kembali dirumah ini, sampai selama-lamanya, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan sekarang ahnée menggunakan kuasa 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY untuk melawan kalian semua!

Seperti tertulis bahwa: 'Kami kebal terhadap engkau ha-satán dan pergilah engkau dari sini!'

Kami tidak memberi kalian atau roh apapun tempat untuk melakukan kejahatan; ahnée melarang perbuatan kalian didunia ini dan dialam roh. Dan dengan menyebut Shúam: YAOHÚSHUA, setiap lutut harus bertelut, disurga, dibumi dan dibawah bumi, dan setiap lidah harus mengakui bahwa YAOHÚSHUA adalah Penguasa yang harus di dengar dan patuhi, demi kemuliaan YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi, di surga!

Oleh karena itu kalian harus bertekuk lutut sekarang dan ikut perintahku yang kuberikan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY untuk menengking, menolak dan mengusir pergi kalian sekarang juga!

Pergi keluar sekarang juga! Ahnée memerintahkan ini 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Dalam hal menangani orang cedera atau menderita sakit, bila penyakitnya itu dengan jelas sudah diketahui, sebaiknya lakukan perintah secara khusus untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan sakit itu.

Contoh: 'Semua roh-roh jahat penyakit kanker, ahnée perintahkan kalian semua keluar dari tubuh ________________________ (nama lengkap pasien) sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

'Semua roh-roh iblis penyakit AIDS, ahnée perintahkan engkau semua keluar dari tubuh _____________________ (nama lengkap penderita) sekarang juga, dan jangan kembali lagi, karena oleh luka-luka Ro-éhful YAOHÚSHUA dia disembuhkan, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Bila penyakitnya tidak diketahui, maka anda harus mengeluarkan perintah yang berlaku umum sebagai berikut:

'Semua roh-roh iblis segala jenis penyakit yang ada didalam tubuh ____________________ (nama lengkap pasien), ahnée perintahkan kalian semua pergi keluar sekarang juga dan jangan kembali lagi, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Anda harus merubah cara berpikir anda bahwa sakit itu disebabkan atau digerakkan oleh roh setan. Itulah kebenaran yang diungkap didalam Kitab Suci. Anda harus teguh pada seperti yang telah ditulis, tidak perduli apa kata para ahli.

Sakit karena cedera atau penyakit disebabkan oleh roh-roh ha-satán, sang ular. Bahkan penyakit AIDS pun disebabkan oleh ha-satán. Simaklah berikut ini. Dunia memandang bahwa orang sakit itu disebabkan oleh penyakit berupa kuman patogen, bakteri, viri (virus), fungi (jamur) dan organisme lainnya.

Dan organisme tersebut hidup dan digerakkan oleh suatu kekuatan yang ada didalam mereka yang tidak tampak, yang berupa roh.

Jadi kalau penggerak mereka bersifat roh, maka organisme itu menuruti hukum alam roh seperti yang tertulis didalam Kitab Suci, firman YÁOHU UL. Maka 'angin' atau roh (rukha) yang menggerakkan dibelakang organisme tersebut sebenarnya kekuatan roh yang punya niat jahat, seperti yang dimaksudkan didalam Kitab Suci, sebagai 'roh jahat.'

Karena mereka itu adalah roh, maka mereka harus tunduk patuh pada segala perintah yang diberikan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Suatu hal yang masuk akal.

'Apakah perempuan ini, yang adalah anak Abruhám, yang telah diikat oleh ha-satán selama delapan belas tahun tidak boleh dilepaskan ikatannya hanya karena hari ini adalah hari Shábbos (Sabtu)?' - kata Molkhiúl YAOHÚSHUA - Lukas 13:16.

'Dan kalian pasti sudah tahu bahwa YAOHÚSHUA Nuzrothiy telah diresapi (diurapi) oleh YÁOHU UL dengan 'RÚKHA hol-HODSHÚA' (Roh Suci) dan dengan kuasa, dan Dia berkeliling berbuat kebajikan dan menyembuhkan SEMUA orang yang dikuasai roh-roh jahat, karena YÁOHU UL bersama Dia.' - Kisah para Rasul 10:38

YÁOHU UL berfirman bahwa orang sakit oleh penyakit dan bukan penyakit disebabkan oleh ha-satán, seperti tertulis, dan merupakan kebenaran yang dapat membebaskan orang sakit.

Didalam Kitab Suci, terutama didalam Ayub (pasal 1&2), dinyatakan perkenan YÁOHU UL, Pelindung Ayub, kepada ha-satan melakukan kegiatannya untuk membunuh, mencuri dan menghancurkan.

Perlindungan YÁOHU UL atas seseorang mungkin saja diijinkan untuk ditarik atau orang itu dikeluarkan dari sisir perlindunganNya, melalui perbuatan dosa dan keinginan-sendiri, membuka diri terhadap serangan senjata penghancur ha-satán, diantaranya sakit dan penyakit.

Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata, 'Ahnée adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup, tidak seorangpun dapat datang kepada YÁOHU ABí (Bapa) kecuali melalui Ahnée.' - YÁOHU-khánam 14:6.

'Maka engkau akan tahu tentang kebenaran itu dan kebenaran itulah yang akan membebaskan engkau .... Jadi bila ha-BÓR (YAOHÚSHUA) membebaskan engkau, engkau pasti benar-benar bebas!' - YÁOHU-khánam 8:32,36.

Ada beberapa kejadian dimana ada orang percaya tidak sepenuhnya dapat mengusir roh jahat atau menyembuhkan orang sakit, itu karena masalah tingkat kekerasan, intensitas, jumlah roh jahat, atau dalam pembangkitan orang mati, orang percaya tidak cukup dalam iman, persiapan dan kebijaksanaan.

Oleh karena itu maka kerjasama dan saling-bantu diantara dua atau lebih orang percaya didalam Oholyáo orang percaya dalam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sangat perlu. Ada perang rohani memperebutkan bangsa dan kota sehingga harus ada kerjasama diantara segenap Oholyáo agar memperoleh kemenangan yang menyeluruh.

Namun, dalam pertarungan yang normal, dua atau lebih orang percaya sudah cukup memadai. Saudara seiman yang akan anda minta bantuannya dalam usaha spiritual ini harus mempunyai kualifikasi sebagai penyembuh atau pengusir hantu seperti dikemukakan diatas, juga harus membuat persiapan yang memadai, dan bila mungkin, mempunyai bakat atau kemampuan spiritual dalam penyembuhan dan mujizat.

'Dan ini Ahnée katakan kepada kalian - segala sesuatu yang engkau ikat dibumi akan diikat di surga, dan apapun yang engkau lepas dibumi akan dilepas di surga. Juga Ahnée katakan ini kepada kalian - bila ada dua orang diantara kalian dibumi ini, yang sepakat memohon sesuatu, maka YAOHU ABí (Bapa Ahnée) yang di surga akan mengabulkannya.

Sebab bila ada dua orang atau lebih bersama-sama berkumpul didalam Shúam Ahnée yang berarti mereka adalah milik-Ku, maka Ahnée berada bersama-sama dengan mereka,' firman Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Man-YÁOHU 18:18-20.

Setelah melakukan persiapan fisik dan spiritual yang diperlukan, maka harus dilanjutkan dengan doa dan permohonan kepada YÁOHU UL untuk penyembuhan orang yang sakit, kerasukan atau kematian.

Dalam doa anda, mohonlah janji tertulis Molkhiúl YAOHÚSHUA, sebagai berikut: 'Seperti tertulis: bila ada dua orang diantara kami yang berada dibumi ini bersepakat memohon sesuatu, maka YÁOHU UL akan mengabulkan, dan bila dua atau tiga orang diantara kami berkumpul bersama-sama didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka Dia berada ditengah-tengah kami, bersama dengan kami disini.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami yang paling dalam, mohon kiranya terhadap saudara/i kami ini ______________________ (nama penderita), segera disembuhkan dari sakitnya, karena dengan kemurahanMu, dan melalui kasih karuniaMu kepadanya itu, maka Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA dimuliakan, kami berdoa 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Dalam mengikat kekuatan musuh, dua atau tiga orang diantara anda harus segera mengambil alih kuasa atas penderita dan mulai mengokohkan kekuatan anda dengan berkata: 'Kami adalah anak-anak YÁOHU UL dan yang berada didalam kami adalah 'RÚKHA-YAOHÚSHUA', yang lebih kuat dari segala roh jahat diseluruh dunia!

Telah tertulis bahwa: apa yang kami ikat dibumi diikat didalam kerajaan surga, dan apa yang kami lepas didunia dilepas dikerajaan surga! Maka sekarang, kami ikat, kami hentikan dan kami tahan engkau ha-satán dan kalian semua roh-roh jahat!

Dan sekarang kami bebaskan _________________________ (nama lengkap yang tertindas) dari segala ikatan, tekanan, kesakitan dan penyakit!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

'Tertulis: Dengan menyebut Shúam YAOHÚSHUA, setiap lutut harus bertelut, disurga, diatas bumi dan dibawah bumi, dan setiap lidah mengaku YAOHÚSHUA adalah Penguasa bagi semua mahluk dan kepadaNya semuanya harus tunduk - patuh, bagi kemuliaan YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi!

Dan sekarang dengan 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY kami kalahkan engkau, karena telah tertulis bahwa kami dapat menundukkan ha-satán melalui' 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

'Maka kami perintahkan engkau ha-satán bersama-sama dengan pengikutnya semua roh-roh jahat untuk keluar dan pergi sekarang!

Kami usir kalian dari tubuh _______________________ (nama lengkap korban) mulai sekarang sampai kekal selama-lamanya, dan kami larang kalian kembali lagi. Pergi sekarang! Sekarang kalian semua bertelut kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY menengking kalian sekarang!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

Tertulis: malaikat-malaikat YÁOHU UL Panglima pasukan surga, dikirim membantu kita sebagai pewaris keselamatan.

Oleh karena itu, dengan mandat firman YÁOHU UL, sekarang kalian malaikat-malaikat YÁOHU UL kami perintahkan kalian tunduk kepada kami, perintah kami ini berlaku di alam roh, untuk dipatuhi segera sekarang, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Kalimat-kalimat lain Firman YÁOHU UL yang penuh kuat kuasa dapat ditambahkan, antara lain adalah: Tertulis: 'Kami kebal terhadap engkau ha-satán dan pergilah dari kami!'

Tertulis: 'Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY adalah Shúam diatas segala nama.'

Karena kanker, ulcer (puru, luka bernanah), AIDS dan penyakit lainnya adalah nama-nama, engkau semua bertelut dan tunduk kepada perintah yang diucapkan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, karena Shúam YAOHÚSHUA adalah nama yang lebih besar dari segala nama sakit-penyakit!'

Tertulis: 'Kuasa telah diberikan kepada kita orang percaya dalam Molkhiúl YAOHÚSHUA untuk menginjak-injak ular dan kalajengking serta tak ada yang lain dapat menyakiti kita! Semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA dan kita menjadi tubuhNya, dan kita diberi kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat dan menghidupkan orang mati!

Tertulis: 'Tidak ada roh jahat yang dapat menyentuh kita dan tidak ada satupun yang dapat mencelakai kita!'

Tertulis: 'Kami tidak diberi roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih dan keteguhan!'

Tertulis: 'Karena ini adalah dari YÁOHU UL sendiri sehingga melalui Molkhiúl YAOHÚSHUA kita memperoleh hidup kita, Dia telah menunjukkan kepada kita rencana penyelamatan oleh YÁOHU UL; Dialah yang menjadikan kita layak didepan YÁOHU UL; Dia membuat kita suci dan murni serta menyerahkan diriNya sendiri sebagai pembayaran atas keselamatan kita.' - 1 Korintus 1:30

Tertulis: 'Molkhiúl YAOHÚSHUA adalah kebijakan, kebenaran, kesucian dan penebusan bagi kita!' - 1 Korintus 1:30b

Pertolongan para malaikat harus selalu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengusir hantu/penyembuh dalam semua peristiwa yang serius.

Contoh yang sesuai untuk menghadirkan bantuan mereka adalah sebagai berikut:

Tertulis: 'Malaikat YÁOHU UL dikirim untuk menolong kita sebagai ahli waris keselamatan, sebagai orang yang percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA. Oleh karena itu, malaikat-malaikat dari YÁOHU UL Panglima Pasukan Surga, ahnée sebagai anak YÁOHU UL Gavóha, sekarang memerintah engkau untuk bertindak dengan kekuatan, daya dan tenaga yang penuh sehingga perintah ahnée, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, benar - benar dilaksanakan dengan segera dan lengkap, demi kemuliaan YÁOHU UL Gabór di surga!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, sekarang kalian ahnée perintah!'

Bacalah kalimat berikut ini secara lengkap dan mendalam agar meresap didalam pikiran sehingga anda mampu memanfaatkan janji pertolongan yang dapat diberikan oleh para malaikat kepada anak-anak YÁOHU UL, kapanpun dan dimanapun ketika diminta.

'Mintalah maka akan diberi,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA dalam Lukas 11:9. 'Pada suatu kali ketika raja Syria berperang melawan Yaoshorúl, dia berkata kepada bawahannya, 'Kita akan kumpulkan kekuatan kita disuatu tempat. Dengan segera Ulishúa (Elisha) memberitahu raja Yaoshorúl, 'Jangan mendekati tempat itu karena orang-orang Syria berencana menggerakkan pasukan perang mereka ketempat itu!

Raja mengirim mata-mata untuk meyakinkan apakah kata-kata Ulishúa benar, dan memang meyakinkan, dia telah menyelamatkannya dari kehancuran. Kejadian seperti ini terjadi beberapa kali.

'Serangan raja Syria dapat dipatahkan. Dia memanggil para pemimpin pasukannya dan mengusut, 'Siapakah yang berkhianat diantara kalian? Siapa yang telah memberitahu raja Yaoshorúl tentang rencanaku?'

'Bukan kami, tuan,' kata seorang pemimpin 'tetapi Ulishúa, nabi itu telah memberitahu raja Yaoshorúl, bahkan setiap kalimat yang tuan katakan dikamar tidur secara rahasia!'

'Berangkatlah cari dimana dia, kita akan kirim pasukan menangkap dia,' perintah raja. Kemudian datang laporan mengatakan, 'Ulishúa di Dothan.'

'Maka pada suatu malam raja Syria mengirim pasukan besar yang terdiri dari kereta perang dan pasukan berkuda untuk mengepung kota itu. Ketika pelayan nabi bangun keesokan harinya, dilihatnya dimana-mana ada tentara, kuda dan kereta perang.

'Tuan, apa yang harus kita lakukan?', dia meratap kepada Ulishúa. 'Jangan takut!' Ulishúa menasehatinya.

'Karena pasukan kita lebih besar dari pasukan mereka!'

Kemudian Ulishúa berdoa, 'YÁOHU UL, bukalah matanya agar dia dapat melihat!'

Maka YÁOHU UL membuka mata anak muda itu sehingga dia melihat kuda berapi dan kereta perang berapi dimana-mana di atas pegunungan!

'Ketika orang-orang Syria itu menyerang mereka, Ulishúa berdoa, 'YÁOHU UL, butakanlah mereka.' Maka dibutakanlah mereka.

Kemudian Ulishúa keluar kota dan menemui mereka, 'Kalian telah salah jalan! Ini bukan kota yang kalian tuju! Ikutlah, ahnée akan mengantar kalian menangkap orang yang kalian cari.'

Maka dipimpinnyalah mereka menuju Samaria! 'Begitu mereka sampai, Ulishúa berdoa, 'YÁOHU UL, sekarang bukalah mata mereka agar mereka dapat melihat.'

Maka YÁOHU UL melakukannya, dan sadarlah mereka bahwa mereka di Samaria, ibukota Yaoshorúl! Ketika raja Yaoshorúl melihat mereka, dia berteriak kepada Ulishúa, 'Tuan, apakah ahnée harus membunuh mereka? Mereka harus saya bunuh?'

'Samasekali jangan!' jawab Ulishúa. 'Apakah kita membunuh tawanan perang? Berilah mereka makanan dan minuman dan biarkan mereka kembali pulang.'

Maka raja menyediakan pesta besar bagi mereka, dan melepas mereka kembali kepada raja mereka. Maka sesudah itu penyerbu-penyerbu dari Syria itu pergi jauh dari tanah Yaoshorúl.' - 2 Raja-raja 6:8-23.

Molkhiúl YAOHÚSHUA juga menyatakan, 'Bukankah kalian tahu bahwa Ahnée dapat meminta kepada YÁOHU ABí beribu-ribu pasukan malaikat untuk melindungi kita, yang akan Dia kirim segera? - Man-YÁOHU 26:53

Sebenarnya YÁOHU UL telah menugaskan malaikat-malaikat sebagai pengawal dan pelindung yang menyertai orang percaya. Molkhiúl YAOHÚSHUA berfirman, 'Berhati-hatilah, jangan sampai kalian memandang rendah orang kecil ini; Ahnée beritahu kalian bahwa disurga para malaikat mereka selalu menjaga keselamatan mereka karena malaikat itu selalu memandang wajah YÁOHU ABí yang di surga.' - Man-YÁOHU 18:10

Dengan demikian sekarang anda jadi yakin penuh bahwa memang ada pasukan surgawi YÁOHU UL yang berkekuatan hebat, yang sangat besar kuasanya. Dan YÁOHU UL selalu bersedia menolong, menyokong, melindungi dan memenangkan anak-anakNya dimanapun dan kapanpun bila mereka memanggil dan memohon bantuan penyelamatanNya.

Semuanya itu dapat anda lakukan dalam iman atas firman tertulis YÁOHU UL. Dan sesungguhnya firmanNya terbukti terjadi secara meyakinkan, serta ampuh diterapkan dalam kejadian sehari-hari jika dilakukan dengan iman yang teguh dan tepat.

Untuk setiap kebutuhan, YÁOHU UL telah menyediakan firmanNya sesuai maksud kebutuhan itu. Ada beberapa gelar dan satu Shúam (satu-satunya Nama) yang perlu diketahui oleh para pengusir hantu/penyembuh karena erat terkait dengan kuasa penebusan milikNya. Dengan gelar-gelar dan nama itu, maka kuasa YÁOHU UL dapat dinyatakan untuk mencapai maksud tertentu.

Satu-satunya Shúam (Nama) dan gelar yang melambangkan kuasa penebusan milikNya adalah sebagai berikut:

YÁOHU UL RO-ÉHFUL
YÁOHU UL GABÓR
YÁOHU UL GAVÓHA
YÁOHU UL YAOSHUÓT
YÁOHU UL KHANYAO-ÁM
YÁOHU UL NADÁB
YÁOHU UL RÚKHAM
YÁOHU UL SOLKHÁN
YÁOHU UL QAN-ÁO
YÁOHU UL SHUA-OLÉYM
YÁOHU UL SHUA-ODÁI
YÁOHU UL TZADÓQ
YÁOHU UL AM-NA-ÁM
YÁOHU UL YAOSHÚAYAO
YÁOHU UL HODSHÚA
YÁOHU UL RO-ÉH
YÁOHU UL KAOKÁM
YÁOHU UL OZÓR
YÁOHU UL ULYÁN
YÁOHU UL OHAVIÚL
YÁOHU UL ÓLMAYAO
YÁOHU UL, PENYEMBUH
YÁOHU UL, PANGLIMA PENAKLUK
YÁOHU UL, MAHA TINGGI
YÁOHU UL PENYELAMATAN & PELEPASAN
YÁOHU UL, UL YANG RAHIMI, PEMAAF
YÁOHU UL, UL YANG MURAH HATI
YÁOHU UL, UL YANG PENUH BELAS KASIH
YÁOHU UL, UL YANG PENGAMPUN
YÁOHU UL, PENUNTUT BALAS
YÁOHU UL, UL PERDAMAIAN & PENYELESAI
YÁOHU UL, UL PEMBERI KECUKUPAN
YÁOHU UL, UL KEBENARAN DAN KEADILAN
YÁOHU UL, UL YANG SETIA DAN TERPERCAYA
YÁOHU UL, UL PENYELAMATAN & PELEPASAN
YÁOHU UL, UL YANG SUCI, MURNI, TERPISAH
YÁOHU UL, GEMBALA
YÁOHU UL, UL YANG BIJAK
YÁOHU UL, UL PERTOLONGAN KEKAL
YÁOHU UL, MAHA KEKAL
YÁOHU UL, UL KASIH SEJATI
YÁOHU UL, UL YANG KEKAL

Setelah anda memberi perintah penyembuhan, pelepasan dan/atau pembangkitan, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan menggunakan 'DAM' serta menggunakan kata-kata penuh kuasa YÁOHU UL seperti diatas, juga minta pertolongan pasukan malaikat yang dahsyat, selanjutnya anda harus menyatakan bahwa keadaan penderita telah sembuh, lepas ataupun hidup.

Sekali lagi selalu ucapkan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. Sebagai contoh adalah berikut ini: 'Engkau sekarang telah bebas, telah lepas seluruhnya, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

'Sekarang engkau telah sembuh dan bebas dari segala sakit penyakit, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

'Engkau sekarang telah hidup kembali, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Atau dalam pembebasan rumah berhantu, 'Sekarang saya nyatakan bahwa rumah ini telah bebas seluruhnya dari roh-roh jahat, jin, setan dan sejenisnya!'

Semuanya itu harus anda nyatakan dengan keyakinan yang penuh, walaupun tanpa bukti fisik atau kenyataan, karena iman adalah suatu bukti yang tidak terlihat. Jangan salah, anda tidak menipu. Anda memanggil sesuatu yang tidak ada menjadi ada.

'YÁOHU UL yang menghidupkan orang mati dan memanggil sesuatu yang tidak ada menjadi ada.' - Roma 4:17b.

'Bahkan kematianpun menjadi pelayanmu.' - 1 Korintus 3:22b

'Sekarang dalam perjalananNya ke Yerusalem, Molkhiúl YAOHÚSHUA berjalan menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika Dia masuk kesebuah desa, ada sepuluh laki-laki yang sakit lepra menemui Dia. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, 'Molkhiúl YAOHÚSHUA, kasihanilah kami!'.

Ketika Dia melihat mereka, Dia berkata, 'Pergilah, tunjukkan diri kalian kepada imam-imam.'

Dan ketika mereka berangkat, mereka menjadi bersih! Satu orang diantara mereka, ketika sadar bahwa dia telah disembuhkan, datang kembali sambil memuji YÁOHU UL dengan suara nyaring.

Dia bersujud dikaki Molkhiúl YAOHÚSHUA dan mengucapkan terimakasih kepadaNya - dia adalah orang Samaria. Molkhiúl YAOHÚSHUA bertanya, 'Bukankah sepuluh orang disembuhkan semua? Kemanakah yang sembilan lainnya?'

Tidak ada satu sajakah yang telah disembuhkan datang kecuali orang asing ini? Kemudian Dia berkata kepada orang itu, 'Bangunlah dan pergilah; imanmu yang menyembuhkan engkau" - Lukas 17:11-19

Perhatikan kalimat: 'ketika mereka berangkat, mereka menjadi bersih!' Iman itu ternyata aktif memberi hasil yang seketika! Setelah anda melaksanakan segalanya, sepanjang niat anda, dan andapun telah menyatakan pelepasan, penyembuhan, atau pembangkitan atas penderita, maka di alam spiritualpun seluruh perintah dan pernyataan anda itu juga telah selesai dan dilakukan.

Adapun tentang hasil fisiknya yang tampak diluar dinyatakan secara lambat atau seketika, itu tidak menjadi masalah. Penderita disembuhkan, dilepaskan dan dihidupkan kembali oleh firman YÁOHU UL dan oleh iman anda, suatu kuasa yang tidak kasat mata, dan itu pasti terjadi.

Iman atau keyakinan anda tidak boleh tergoyahkan, anda harus yakin dan merasa pasti bahwa firman YÁOHU UL pasti terjadi dan dan segala sesuatu dimungkinkan atas orang yang yakin akan kuasa Shúam: YAOHÚSHUA!

Tetaplah anda kokoh dalam hal ini. Ada beberapa kejadian ketika anda mengeluarkan perintah beriman untuk penyembuhan, pelepasan atau penghidupan kembali, antara lain penderita bereaksi sebaliknya dari apa yang anda perintahkan.

Jangan terkecoh. Tetap teguh pada apa yang telah diucapkan Firman. Percaya yakin, bahwa reaksi pertama yang ditunjukkan oleh penderita itu, yang mungkin terjadi pada saat pengucapan Shúam 'YAOHÚSHUA' - dan karena kuasa 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA dan keampuhan Firman tertulis YÁOHU UL, semua kuasa spiritual dan fisik pasti bersama-sama berjalan segaris menurut perintah anda, tidak perduli kapan terjadinya.

Sesungguhnya, apa yang anda perintahkan pasti terjadi, dan perintah itulah yang penting, bukan kapan perintah itu terlaksana dialam fisik. Dan bila anda tetap menghendaki perintah anda terlaksana terjadi sesuai dengan pernyataan anda, maka kehendak yang teguh itu mengakibatkan kehendak anda itu mulai dilaksanakan dalam alam fisik. Jangan, jangan sekalipun, meragukan atau merasa bimbang, karena orang yang ragu-ragu tidak akan menerima apa-apa dari YÁOHU UL, seperti tertulis didalam YÁOHU-cáf (Yakobus) 1:5-8 -

'Bila engkau ingin tahu apa yang dikehendaki YÁOHU UL untuk engkau kerjakan, tanyalah kepadaNya, maka Dia akan menjawabnya dengan senang hati, karena Dia selalu siap memberi hikmat kepada orang-orang yang bertanya kepadaNya; Dia tidak akan merasa tersinggung karenanya. Tetapi bila engkau bertanya kepadaNya, yakinlah bahwa engkau benar-benar mengharapkan jawaban dariNya, karena pikiran yang ragu-ragu membuat tidak stabil seperti gelombang air laut yang ditiup dan dihempaskan oleh angin; dan kesimpulanmu menjadi tidak terbatas, karena pendapatmu akan berubah-ubah, sebentar begini sebentar begitu. Kalau engkau tidak bertanya dengan iman, maka jangan berharap YÁOHU UL memberi jawaban apapun! Setiap orang yang yakin percaya didalam YÁOHU UL tidak pernah dikecewakan.' - Roma 10:11

Segera setelah itu, Molkhiúl YAOHÚSHUA menyuruh murid-muridNya masuk kedalam kapal untuk berangkat kepantai diseberang danau sedangkan orang-orang lain disuruhNya pulang kerumah. Selanjutnya Dia naik kebukit untuk berdoa. Ketika malam tiba maka para murid mengalami masalah ditengah danau. Angin menjadi sangat kencang dan mereka berjuang melawan gelombang besar. Sekitar pukul empat pagi Molkhiúl YAOHÚSHUA datang ketempat mereka, dengan berjalan diatas air!

Mereka sangat ketakutan, karena mereka kira Dia adalah hantu. Tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA segera memberitahu dan menenangkan mereka.

'Jangan takut!' kataNya.

Maka Káfos memanggilNya: 'Maór, kalau memang itu adalah Engkau, ajarilah ahnée agar dapat datang kepadamu, dengan berjalan diatas air.'

'Baiklah' Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'datanglah kemari!'

Maka Káfos melangkahi ambang kapal dan berjalan diatas air menuju kearah Molkhiúl YAOHÚSHUA. Tetapi ketika dilihatnya gelombang yang tinggi-tinggi, dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam.

'Tolong ahnée, Molkhiúl (Kepala Jemaat, Raja)!' dia berteriak nyaring.

Segera Molkhiúl YAOHÚSHUA memegang tangannya dan menyelamatkannya. 'Ah, engkau orang yang kecil imannya,' Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata. 'Mengapa engkau ragu-ragu terhadap Ahnée?'

Dan ketika mereka naik kekapal lagi, angin topanpun mereda.' - Man-YÁOHU 14:22-32

Sekarang anda telah tahu pentingnya keyakinan iman kita tidak boleh goyah. Pada saat mata Káfos's terpusat kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, dia dapat berjalan diatas air yang bergelombang, tetapi ketika perhatiannya beralih kepada gelombang itu sendiri, dia mulai tenggelam.

Jadi adalah penting menjaga agar mata kita selalu terpusat kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA dan kuasaNya, kebesaranNya dan kemampuanNya, dan jangan mengalihkan perhatian anda dariNya, agar kuasaNya yang besar itu menjadi nyata didalam dan melalui anda, dengan kuasa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang berada didalam diri anda.

Jangan pernah ragu-ragu, tetapi yang ada hanya percaya.

'Pandanglah hanya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA, Dia adalah Pencipta dan Penyempurna iman kita.' - Hebrews 12:2

Ketika kenampakan fisik dari penyembuhan, pelepasan, pengusiran jin-setan atau kebangkitan menjadi nyata atas perintah penuh iman anda, yang terjadi segera setelah itu, maka itu adalah keajaiban pekerjaan YÁOHU UL melalui 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang bekerja didalam diri anda; Akan tetapi kalau kejadian itu terlaksana secara berangsur-angsur ataupun makin lama makin cepat, maka itupun tetap merupakan pertanda dan terjadi atas kehendak orang beriman.

Proses apapun yang ditentukan oleh YÁOHU UL memberi karunia kesembuhan, kelepasan atau kebangkitan orang mati, kita tetap harus memuji, memuliakan dan berterimakasih kepadaNya atas kesediaanNya yang mulia itu. Kesediaan mulia ini tetap merupakan hak pilih YÁOHU UL sepenuhnya, yang hanya dimiliki olehNya saja.

Ingat, kita hanya seperti kapal, agen atas kuasa, kebesaran dan kehendak muliaNya itu. 'Pada esok harinya ketika mereka meninggalkan Bethany, Dia merasa lapar. Dia berhenti sebentar, melihat sebatang pohon ara yang lebat daunnya, dan Dia mencoba mencari buah ara yang mungkin ada. Tetapi yang ada hanya daun-daun saja, karena memang saat itu belum musim berbuah.

Maka Molkhiúl YAOHÚSHUA berkata kepada pohon ara itu, 'Engkau tidak akan dapat berbuah lagi!' Para muridNya mendengar apa yang telah Dia katakan. Pada keesokan harinya lagi ketika para murid itu melewati lagi pohon ara yang telah dikutuk itu, mereka melihat bahwa pohon ara itu telah mati layu sampai keakar-akarnya!

Maka Káfos ingat apa yang telah dikatakan Molkhiúl YAOHÚSHUA kepada pohon ara itu kemarin, maka diapun berseru, 'Lihat, Maoro-éh! Pohon ara besar yang Engkau kutuk itu jadi layu!'

Jawab Molkhiúl YAOHÚSHUA kepada para murid, 'Bila engkau punya iman dalam YÁOHU UL - inilah kebenaran mutlak - engkau dapat memerintahkan Bukit Zaitun ini, 'Naik dan masuk laut!' Maka perintahmu itu akan terjadi. Yang diperlukan untuk itu adalah percaya dan jangan ragu-ragu! Dengarlah Ahnée! Engkau boleh minta apapun, kalau engkau mengimani, maka engkau akan memperolehnya menjadi milikmu!

Tetapi bila engkau berdoa, pertama-tama ampunilah dulu orang lain yang menimbulkan dendam di hatimu, maka YÁOHU ABí (Bapa) yang didalam surga akan mengampuni kesalahanmu juga.' - Markus 11:12-14; 20-25.

Melalui proses pengusiran setan, pengusiran roh jahat, pelepasan, atau pembangkitan, orang percaya diliputi oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' ketika memuji, berterimakasih dan memuliakan YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi, karena YÁOHU UL hadir didalam anak-anakNya.

Bila anda baca firman, akan anda ketahui bahwa Yaoshorúli sering memenangkan perang dengan mudah karena mereka meninggikan dan memuliakan YÁOHU UL, ketika menghadapi musuh-musuhnya.

Bahkan tembok kota Yerikho runtuh karena orang-orang memuji dan memuliakan YÁOHU UL, Maha Suci dari Yaoshorúl. Betapa dahsyatnya kekuatan didalam pujian, pemuliaan dan syukur kepada YÁOHU UL!

Bahkan Molkhiúl YAOHÚSHUA, dalam beberapa perbuatan ajaib yang Dia lakukan juga melalui pujian, terimakasih, pemuliaan bagi YÁOHU UL, Bapa, dan itu merupakan contoh bagi orang percaya bagaimana melayani YÁOHU UL didalam KerajaanNya.

'Pekerjaan yang lebih besar dari ini pasti terjadi!' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA. Ingat, setelah anda melakukan segalanya, tetaplah yakin dan dalam iman yang kokoh serta percaya bahwa apa yang telah anda perintahkan dan nyatakan dialam spiritual atau alam roh itu pasti terlaksana dialam roh, dan jangan sekali-kali berpendapat atau berkata sebaliknya.

Anda berjalan dengan pandangan mata iman dan bukan dengan mata fisik. Sejauh anda yakin, maka begitu juga dia pasti disembuhkan, dilepaskan, atau dibangkitkan dari kematian oleh Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Dan tidak ada satupun yang dapat merubah kehendak anda. Ada kalanya suatu kejadian memerlukan dua atau lebih cara pendekatan untuk melawan musuh, dan ini timbul oleh penentuan, pengarahan dan pengendalian 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yang berdiam didalam diri orang percaya.

Ada kejadian dimana hanya dengan satu perintah saja maka penyembuhan, pelepasan ataupun pembangkitan orang mati dapat nyata secara fisik secara cepat. Tetapi ada juga kejadian yang memerlukan tindakan spiritual berkali-kali, dan pengulangan itu mengikat dan mengendorkan sampai akhirnya berhasil.

Berbagai macam penanganan tersebut pada dasarnya hanya menurut pengarahan, kendali, bimbingan dan petunjuk dari 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' didalam diri orang beriman. Usaha yang diperlukan sebanding dengan tingkat keseriusan penderitaan dalam setiap kejadian. Ada beberapa kejadian dimana beberapa atau bahkan seluruh anggauta Oholyáo perlu bersatu untuk melawan kekuatan ha-satán.

Itu juga bergantung besarnya iman orang percaya itu, tingkat penindasan roh jahat, jumlah dan tingkat roh jahat yang ada, dan juga seringnya gempuran roh jahat terhadap penderita.

Giliran atau tahap kedua merupakan penguatan atas perintah atau deklarasi pertama dari pengusir, penyembuh atau pembangkit itu.

Contohnya adalah: 'Ahnée yakin dan percaya penuh bahwa perintah dan pernyataanku yang pertama telah sepenuhnya berlaku dan bahwa ______________________ (nama lengkap penderita) telah disembuhkan dengan 'DAM' dan 'hol-Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, bagi kemuliaan YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi, dan sekarang bagi YÁOHU UL kami naikkan pujian, pujaan, kemuliaan, dan 'hodayáo' (ucapan terimakasih), 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Dalam kejadian pengusiran roh jahat, setelah dilakukan perintah dan pernyataan pada tahap pertama itu, suatu ketika roh jahat itu akan mencoba kembali menguasai diri mantan penderita lagi, dimanifestasikan dalam bentuk kata-kata atau tingkah-laku, dalam hal demikian pengusir hantu atau exorcist tidak boleh terpengaruh tetapi harus tetap teguh menolak mereka, mengabaikan taktik roh jahat itu yang berusaha menggoyahkan perintah dan pernyataan pertama.

Selanjutnya pengusir hantu harus mengukuhkan kembali bahwa roh jahat itu telah diusir keluar dari tubuh penderita, dan karena itu tidak boleh berbicara atau bertingkah apapun sebagai manifestasi mereka.

Bilamana, sebagai contoh, setelah roh jahat itu diusir, kemudian roh jahat itu mengeluarkan kata-kata atau memperlihatkan hal yang aneh atau mengerikan, maka exorcist atau pengusir hantu harus segera mengatakan dengan penuh iman percaya: 'Engkau tidak boleh bicara lagi dan engkau tidak boleh berada didalam diri _____________________ (nama lengkap penderita yang dilepaskan) karena engkau telah diusir keluar, dan ahnée hanya berbicara kepada _________________ (nama lengkap penderita yang dlepaskan) yang sekarang telah bebas, telah selamat, dibebaskan sepenuhnya dari semua ikatan, kuasa dan penindasan ha-satán dan pengikut-pengikutnya, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.'

Selanjutnya mulailah berbicara kepada penderita sendiri dan jangan memperdulikan perilaku aneh dan mengerikan dari roh jahat itu, bila terjadi, dan ini anda lakukan sampai tanda-tanda kesehatan fisik, ketenteraman, dan kelepasan telah terjadi sepenuhnya.

Dalam hal penyembuhan penderita yang mengalami gejala sakit, setelah perintah dan pernyataan penyembuhan diucapkan maka harus dilanjutkan dengan suatu pernyataan orang percaya sebagai berikut.

'Dengan luka-luka Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY engkau telah disembuhkan, dan sekarang engkau telah sembuh. Kami memuji dan memuliakan YÁOHU UL Ro-éhful (Penyembuh) karena kesembuhanmu dan kesehatanmu sekarang, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Sekali lagi, berikut ini untuk menjaga dan menolak roh jahat yang ingin masuk kembali atau tetap tinggal didalam diri penderita, yang bila terjadi, harus segera dilarang dan ditolak melalui peneguhan dengan pengertian bahwa YAOHÚSHUA adalah yang menyembuhkan melalui orang yang beriman.

Selanjutnya diikuti ungkapan pujian, memuliakan, menyembah dan 'hodayáo' (ucapan terimakasih). Perhatian: Orang percaya yang berperan sebagai wakil Molkhiúl YAOHÚSHUA melakukan penyembuhan orang sakit jangan melarang pasien minum obat atau menghentikan peralatan pengobatan yang ditentukan oleh ahli medis, bila ada, atau ahli pengobatan berijin lainnya.

Pengobatan dan penggunaan peralatan pembantu harus dihentikan hanya bila ahli medis yang merawatnya menyatakan bahwa pasiennya telah benar-benar sembuh, sesuai hasil pemeriksaan laboratoriumnya.

Pengobatan ajaib dan asli dari Molkhiúl YAOHÚSHUA tersebut - dapat diteliti dan diuji sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan oleh ahli yang kompeten.

Dalam hal kejadian pembersihan rumah berhantu, setelah dilakukan pernyataan dan perintah pendahuluan untuk pengusiran, maka semua polah tingkah dan perbuatan roh-roh jahat itu harus diabaikan dan jangan diperdulikan lagi, exorcist harus segera mengukuhkan pernyataan pertamanya tadi, karena ini akan mencegah roh jahat itu tetap tinggal dirumah itu ataupun masuk kembali.

Contoh pengukuhan pengusiran antara lain adalah sebagai berikut: 'Ahnée telah mengusir kalian keluar dari rumah ini, ahnée tidak memberikan tempat sedikitpun kepada kalian semua, dan 'DAM' Molkhiúl YAOHÚSHUA serta malaikat-malaikatNya melindungi semua tempat disini dari perbuatan jahat kalian. Oleh kuasa dan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, ahnée telah katakan bahwa kalian harus pergi dan tidak boleh kemari lagi, mulai sekarang dan sampai kapanpun, karena ahnée adalah anak YÁOHU UL Gavóha, maka semuanya itu pasti terjadi dialam roh!

'Ol Shúam' (dalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Segala kenampakan yang mengerikan atau apapun yang diperlihatkan oleh roh-roh jahat itu setelah pengucapan tersebut diatas harus sepenuhnya diabaikan dan jangan terpengaruh dan jangan diperhatikan lagi karena semuanya itu akan berhenti, tidak terjadi lagi.

Anda dapat merasakan ada kedamaian dan ketenangan mutlak didalam hati, terasa didalam hati bahwa mereka semua telah pergi.

Iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu juga bila anda mempunyai iman maka mereka semua itu akan benar-benar pergi, sesuai dengan pernyataan imani anda. Lanjutkanlah pekerjaan berat anda atau membersihkan ruangan, bernyanyi dan memuliakan dan mengucap 'hodayáo' (terimakasih) kepada YÁOHU UL karena pengusiran roh jahat dari rumah berhantu tersebut, dan sekarang roh-roh jahat itu telah pergi semua secara permanen.

Dalam membersihkan rumah mungkin anda menemukan benda-benda mistik atau benda keramat atau benda-benda berbau berhala yang harus segera dibakar.

'Berceritalah kepada orang lain tentang Molkhiúl YAOHÚSHUA, bacalah masmur dan syair serta nyanyikanlah lagu yang suci, bunyikanlah musik didalam hatimu kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Sampaikanlah selalu ucapan 'hodayáo' (terimakasih/syukur) atas apapun yang telah diberikan oleh YÁOHU UL dan ABí (bapa) didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY kita.' - Efesus 5:19-20.

Dalam kejadian pembangkitan orang mati, tubuhnya tidak boleh dibalsem dan organ dalam tubuhnya tidak boleh diambil. Makin cepat proses penghidupan dimulai makin besar peluang untuk hidup kembali. Sesegera mungkin dan dengan bimbingan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA,' exorcist/penyembuh/pembangkit harus segera membimbing penerima pelepasan, penyembuhan atau penghidupan kembali dari YÁOHU UL, masuk kedalam kelahiran yang baru. Ini berarti melakukan pengakuan dosa, percaya, menerima dan menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai satu-satunya Penguasa didalam hidupnya dan terlebih lagi sebagai Penyelamatnya.

Selanjutnya penyelaman didalam air harus dilakukan 'ol Shúam' (didalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY' - diikuti segera dengan pengurapan memakai minyak yang melambangkan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' turun keatas orang percaya baru, dan penyelaman dengan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.'

Bersamaan dengan upacara ini juga dilakukan pembebasan orang percaya baru tersebut dari segala kekuatan dan pengaruh ha-satán dan pengikutnya, kemudian melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA sebagai Penguasa hidupnya dan Penyelamatnya yang baru.

Contoh: 'Ahnée urapi engkau dengan minyak, melambangkan kehadiran 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' atas dan didalam engkau, dan sekarang ahnée telah membebaskan engkau sepenuhnya dari semua ikatan, kekuatan dan pengaruh ha-satán dan bersama ini pula ahnée mengikat engkau, mulai sekarang sampai kekal selamanya, untuk setia mengikut Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY yang telah engkau terima sebagai satu-satunya Penyelamat dan Pemimpin Hidupmu, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Sekali lagi, orang percaya baru harus mengucapkan 'am-nám' bersama-sama dengan orang yang melakukan pengurapan minyak, untuk menyatakan persetujuannya dan pengakuannya secara meyakinkan.

Penting bahwa pengakuan dan persetujuannya itu diucapkan dengan kata-kata. Bila tidak mungkin berbicara, maka orang yang membimbing dia kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA dapat melakukan pernyataannya, dan setiap kalimat diakhiri dengan persetujuan penderita sebagai penegasan dengan anggukkan kepala atau sebaliknya, seperti contoh yang telah diberikan sebelumnya.

Satu hal lain yang sangat penting dan vital ketika penyembuhan, pelepasan dan pembangkitan telah menunjukkan hasil yang tampak mata, maka penderita atau pasien itu harus segera dikuatkan dan diberi nasehat-nasehat dengan diberi susu firman YÁOHU UL.

Bila pasien tidak dapat atau tidak mampu membaca, maka firman dapat dibacakan oleh orang lain agar dapat didengar oleh dia ataupun diputarkan kaset rekaman firman suci. Untuk hal ini bacalah atau perdengarkanlah bacaan dari Kitab Suci yaitu kitab-kitab YÁOHU-khánam, Markus, Lukas, Man-YÁOHU and Tehillím (Masmur).

Pembacaan Kitab Suci tersebut penting. Mengapa? Yaitu untuk mencegah pengulangan atau kekambuhan. 'Pada saat roh jahat keluar dari diri seseorang, kemudian dia mengembara didaerah yang kering kerontang mencari tempat untuk beristirahat tetapi tidak mendapatkannya. Maka katanya, 'Ahnée akan kembali kerumah yang telah kutinggal.'

Pada saat dia datang kembali, maka ditemuinya rumah itu kosong, bersih dan teratur. Maka pergilah dia dan kembali bersama-sama dengan tujuh roh jahat lain yang lebih jahat darinya, lalu mereka masuk dan tinggal didalam diri orang itu.

Maka keadaan orang itu jauh lebih buruk dari pada saat yang pertama. Demikianlah yang akan terjadi pada angkatan yang jahat ini,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA didalam ManYÁOHU 12:43-45.

Sekarang anda ketahui bahwa firman YÁOHU UL harus segera ditabur didalam pikiran dan hati orang yang baru saja disembuhkan, dilepaskan atau dibangkitkan.

Dalam hal rumah berhantu, firman YÁOHU UL harus terus dibaca keras-keras, lagu-lagu pujian, kebaktian penyembahan dan pujian kepada YÁOHU UL harus terus dinyanyikan atau dimainkan dan diperdengarkan. Perlindungan yang teratur dan teguh atas orang atau rumah itu harus dilakukan dengan menggunakan 'DAM' dan malaikat Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, agar roh-roh jahat itu tidak kembali.

Yang sangat penting adalah Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA harus secara teratur diucapkan dan direnungkan. Pada saat roh-roh jahat itu mendengar Shúam dari Molkhiúl YAOHÚSHUA disebutkan, maka kedengarannya bagi mereka seperti ledakan bom berkekuatan multi-gigaton didepan mereka, maka mereka tidak akan berani lagi datang dekat-dekat orang atau rumah yang seperti itu.

YAOHÚSHUA! - senjata yang paling ampuh untuk melawan ha-satán berikut para pengikutnya yang tidak tampak itu, termasuk makhluk asing dan luar angkasa. Dengan menyebut Shúam ini, YAOHÚSHUA, setiap lutut harus bertelut, yang berada dilangit, dipermukaan bumi dan dibawah bumi dan setiap lidah harus mengakui bahwa YAOHÚSHUA adalah Penguasa atas segala alam semesta ini.

Dialah yang harus ditaati dan diikuti oleh semuanya, demi kemuliaan YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi, YÁOHU ABí di surga!

YAOHÚSHUA! 'Tetapi sekarang, wahai Yaoshorúl (Israel), YÁOHU UL Pencipta kalian berfirman: Jangan takut, karena Ahnée telah memberimu makan; Ahnée telah menyuruh kalian memanggil ShúamKu; kalian adalah milikKu. Pada saat kalian melewati air yang dalam dan kesulitan besar, Ahnée akan bersama kalian. Ketika kalian menyeberangi sungai kesulitan, kalian tidak akan tenggelam! Ketika kalian melalui lautan api, kalian tidak akan terbakar - nyala api tidak akan melahap kalian.' - Yaoshúa-YÁOHU (Yesaya) 43:1-2.

Dalam kejadian orang yang menderita adalah orang percaya, YÁOHU UL telah menuliskan cara penyembuhan yang lain dari yang telah dikemukakan diatas. Proses itu terdapat di kitab YÁOHU-caf (Yakobus) 5:14-20, demikian: 'Bagaimana bila salah seorang diantara kalian (orang yang percaya) sakit?

Dia harus memanggil Tua-tua Oholyáo dan mereka harus mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak, memanggil Ro-éhful YAOHÚSHUA untuk menyembuhkannya. Dan doa mereka, bila dimohon dengan iman, akan menyembuhkannya, karena Molkhiúl YAOHÚSHUA akan menyembuhkannya; dan bila sakitnya itu karena sejumlah dosa, Ro-éhful YAOHÚSHUA akan mengampuninya.

Ahnéeilah kesalahan diantara kalian dan kalian harus saling mendoakan agar kalian sembuh. Doa yang penuh keyakinan dan sungguh-sungguh dari orang benar punya kuasa yang besar dan hasil yang menakjubkan.

'Uli-YÁOHU (Elia) adalah manusia seperti kita, dan ketika dia berdoa secara sungguh-sungguh memohon agar tidak turun hujan, maka tidak sekalipun turun hujan dalam waktu tiga setengah tahun berikutnya! Kemudian dia berdoa lagi, kali ini memohon agar turun hujan, maka turunlah hujan dan rumput-rumput menjadi hijau kembali.

Saudaraku, bila diantara kalian ada orang yang menjauhi YÁOHU UL, tidak lagi percaya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA dan ketika ada orang lain yang membantu dia kembali kepada Kebenaran, maka orang yang membawa orang itu kembali kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA telah menyelamatkan satu nyawa dari kematian, dan membawa keampunan atas dosa-dosanya yang banyak.' - YÁOHU-caf (Yakobus) 5:14-20

Seperti telah diungkap diatas, maka penyebab jatuh sakitnya orang percaya adalah:

1) menjauhi YÁOHU UL;
2) tidak percaya lagi kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA; dan
3) tidak mau menyesali dosa-dosanya.

Penggunaan minyak zaitun murni sangat dianjurkan, untuk menyimbolkan pengurapan dengan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.' Sekali lagi, pengurapan minyak dan doa pengampunan untuk pasien harus dilakukan 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

'Lakukanlah segalanya didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA!' demikian tertulis. Pengurapan minyak yang dilakukan disini melambangkan kerja yang dilakukan dan kuasa penyembuhan oleh 'RÚKHA-YAOHÚSHUA.'

Dalam Hosea 4:6, YÁOHU UL Gavóha, Maha Tinggi berfirman, 'Umat Ahnée hancur karena kurang pengetahuannya.'

Untuk meyakinkan kemenangan atas bujukan dan tipu muslihat roh jahat/ha-satán, exorcist harus mempunyai pengetahuan dasar tentang kerajaannnya dan ciri-ciri roh jahat, agar dapat mengenali, menggertak dan menyerang roh jahat tertentu.

Tempat tinggal ha-satán dan roh-roh hantu jahatnya sekarang ada di langit kedua. Letaknya adalah diangkasa luar diluar langit pertama (atmosphere bumi). Tahta kerajaan YÁOHU UL ada didalam langit ketiga. Dari surga kedualah datangnya mahluk asing dan extra-terrestials, yang seperti telah kami katakan, tidak lain dan tidak bukan adalah roh jahat dan jin-setan yang bermaksud menipu orang yang kurang pengetahuannya pada penglihatan ajaib, ilusi dan penyamaran.

Bertahanlah terhadap ha-satán maka dia akan meninggalkan anda! Tidak ada yang sesuatu yang benar-benar ajaib atau spektakuler. Hirarkhi kekuasaan dikerajaan ha-satan, seperti dinyatakan didalam Efesus 6:12, terdiri dari sebagai berikut:

1) Pemimpin Tertinggi,
2) Pemegang Kuasa,
3) Pemerintahan Kegelapan di Dunia ini,
4) Bala Kekuatan Spiritual dialam roh Kejahatan.

Untuk setiap bangsa di bumi, ha-satán telah menunjuk semacam raja-muda untuk menjalankan pemerintahan dan untuk menjamin perawatan serta untuk melanjutkan rencana pekerjaan jahatnya, dan juga untuk menggagalkan rencana progresif YÁOHU UL atas umat manusia.

Dan yang lebih penting lagi yaitu untuk menggagalkan atau menunda kembalinya Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY ke bumi, karena ini berarti berhentinya pemerintahannya dibumi.

Pada saat ini seluruh sistim di bumi masih dibawah kendali ha-satán, 'raja-muda kekuatan diudara.' Kuasa atas daerah ini diperoleh dari hasilnya menipu Adam, yang mula-mula memperolehnya dari YÁOHU UL.

Pada saat Adam diciptakan, dia dijadikan sebagai kepala federal seluruh ras manusia dan seluruh kekuasaan diatas bumi diserahkan kepadanya. Namun sesudah dia memberontak melawan YÁOHU UL, melalui bujukan ha-satán, kuasa atas daerah pemerintahannya beralih dari Adam kepada naga (satír), maka ini mengakibatkan terjadinya kutuk laknat dan kematian diseluruh bumi.

'Ha-satán membawaNya ketempat tinggi dan menunjukkan kepadaNya semua kerajaannya diseluruh dunia. Kemudian katanya kepadaNya, 'Ahnée akan memberikan kepadaMu seluruh pemerintahan dan kemegahan itu, karena semuanya itu telah diberikan kepadaku, dan boleh aku berikan kepada siapa saja sesuai keinginanku. Kalau Engkau menyembahku maka segalanya itu akan kuberikan kepadaMu.'' - Lukas 4:5-7.

'Engkau bersama-sama orang banyak dan berlaku seperti orang lain, penuh dosa, menuruti ha-satán, penguasa diangkasa, yang bekerja didalam hati orang-orang yang melawan Molkhiúl YAOHÚSHUA.' - Efesus 2:2

Dayan-Úl (Daniel) 10:12-14 menyatakan:

'Jangan takut, Dayan-Úl. Ketika hari pertama engkau berpikir untuk mengerti dan merendahkan dirimu dihadapan Penciptamu, kata-katamu telah didengar, dan ahnée datang sebagai jawaban perkataanmu itu. Tetapi penguasa kerajaan Persia merintangi ahnée dua-puluh satu hari. Maka Micha-Úl, salah satu dari kepala penguasa, datang membantuku, karena ahnée telah ditahan oleh raja Persia.

Sekarang ahnée telah datang untuk menjelaskan kepada engkau apa yang akan terjadi atas bangsamu, karena penglihatan ini juga mengenai kejadian kelak.'

Dayan-Úl 10:20 lebih lanjut menyatakan: 'Demikian katanya, 'Apakah engkau tahu mengapa ahnée datang kepadamu? Ahnée akan segera kembali untuk berperang melawan penguasa Persia itu, dan bila ahnée pergi, penguasa Gerika akan datang; tetapi pertama-tama ahnée akan memberitahumu apa yang dituliskan didalam Kitab.

(Tidak seorangpun yang mendukung ahnée melawan penguasa Persia, kecuali Micha-Úl, Penguasamu. Seperti dalam tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu, ahnée telah mendukung dan melindungi dia).'

Didalam tingkatan rendah, hiarkhi ini mencakup roh-roh jahat yang umumnya sering menghantui, menakuti, mengganggu, menindas, dan mengikat orang yang tidak mengenal Sinar Kehidupan, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Kitab Suci Ibrani, seperti kitab-kitab kelompok Targum dan Gemarah, dan juga tulisan Ibrani (semit) purbakala banyak menyatakan ciri-ciri dan gempuran yang dilakukan oleh roh jahat dari ha-satán.

Sedapat mungkin, ha-satán dan para pengikutnya itu tidak ingin kegiatan najis dan kotor mereka diketahui, karena sekali saja ketahuan dan dikenali maka mereka akan kehilangan pengaruh mereka atas orang yang tidak mengerti itu. Karena itulah mereka selalu bersembunyi dibelakang lambang, benda, musik, permainan, pribadi, patung, berhala dan monumen.

Jelas orang yang normal tidak ingin menyembah ha-satán, kalau dia tahu bahwa sebenarnya yang berada dibelakang obyek itu adalah ha-satán. Untuk mengelabui orang-orang agar mereka menyembah dia, maka roh-roh jahat itu menggunakan tampilan yang menarik, patung dan model, sebagai tampak muka mereka untuk membujuk orang-orang agar memuja mereka.

Dengan bersembunyi dibalik tampilan, patung, dan model, mereka yang tidak kasat mata biologis itu menikmati pemujaan dan penyembahan orang-orang yang tertipu, terbujuk dan tersesat. Ada orang yang bahkan berpendapat roh jahat itu tidak ada, sehingga hal ini menyenangkan ha-satán beserta pengikutnya, karena mereka dapat mencuri, membunuh, dan menghancurkan tanpa si-korban sendiri sadar bahwa ada yang menghasut dibalik segala yang tampak itu.

Dan yang paling membuat ha-satán sangat senang bila korban marah kepada Pencipta atas kecelakaan yang terjadi. Kita tidak menjadi orang yang mengabaikan alat-alat jahat ha-satan, 'hodayáo' (terimakasih) kepada YÁOHU UL yang telah membawa kita masuk kedalam Kerajaan Penerang dunia ini, Molkhiúl YAOHÚSHUA, satu-satunya Mesias sejati!

Ha-satán, sadar sepenuhnya bahwa orang akan menolak dia bila dia tampil dalam keadaan yang asli, oleh karena itu dia selalu menggunakan topeng berupa simbol, model, aktor, artis, samaran dan patung untuk mewakili dia. Dengan demikian dia dapat menikmati kesetiaan, penyembahan, pemujaan, kecintaan, walaupun tidak secara langsung dan melalui tipuan.

Inilah tujuan utama dia: menjadi sama atau lebih besar dari YÁOHU UL, duduk diatas tahta seperti YÁOHU UL, dan mencuri penyembahan bagi Pencipta untuk dirinya sendiri. Dalam mengejar hal ini, ha-satán menggunakan semua bentuk kelicikan, penipuan dan perwujudan, agar dia dapat, walaupun secara tidak langsung, mencuri penyembahan, pemujaan dan pujian orang-orang kepada, YÁOHU UL, Maha Suci dari Yaoshorúl (Israel) sebagai Yang Berhak Menerima.

'Bagaimana engkau dapat terjatuh dari surga, hai bintang pagi, putera fajar! Engkau telah jatuh terhempas kebumi, engkau yang pernah menundukkan bangsa-bangsa!.

Dalam hatimu engkau pernah berkata, 'Ahnée akan naik surga; Ahnée akan duduk diatas tahtaku diatas bintang-bintang YÁOHU UL; Ahnée akan duduk diatas tahta diatas gunung pertemuan, diatas puncak yang tertinggi digunung suci. Ahnée akan naik diatas awan-awan; Ahnée akan menjadikan diriku sendiri sebagai Maha Tinggi.'

Tetapi sekarang engkau terjatuh kedalam kuburan, masuk kedalam lubang sumur yang sangat dalam. Orang yang melihat engkau akan menonton engkau dan merenungkan nasibmu; 'Inikah dia yang membuat bumi gemetar dan membuat berbagai kerajaan goncang, dia yang membuat dunia menjadi gurun, dan menaklukkan kota-kotanya serta tidak membebaskan tawanannya.?'' - Yaoshúa-YÁOHU 14:12-17

Dalam usaha ha-satan memperoleh penyembahan, pemujaan dan pujian itu, salah satu taktiknya adalah dengan menggunakan simbol sihir atau obyek lain. Satu contoh yang umum adalah pentagram atau biasa disebut 'bintang.'

Pada saat anda membuat poster atau baju atau dekorasi atau benda hiasan dengan lambang 'bintang' sehingga anda begitu menyayanginya, dan anda sangat memperhatikannya dan memujanya dan memberi nilai tinggi atasnya, maka anda telah menyatakan cinta dan pemujaan kepada ha-satán, mungkin secara tidak langsung, namun ini tetap menyembah ha-satán.

Satu ciri yang sangat ganjil ha-satán adalah memberi imbalan terburuk kepada orang yang menyembah dia. Jadi kalau ada orang yang tidak sadar sedang memuja ha-satán, lalu apa yang akan diterimanya? Apakah akan menerima manfaat, kebahagiaan dan berkat?

Tidak. Dia akan menerima imbalan karunia berupa kesakitan, wabah penyakit, kematian mengenaskan, kerugian keuangan, kecelakaan, bencana, kebangkrutan, dan segala kutuk-kutuk seperti dinyatakan didalam Ulangan 28:15-68.

Ha-satán tahu bahwa Firman YÁOHU UL yang telah ditulis itu, selalu dan pasti terjadi secara efektif. Dia tahu bahwa YÁOHU UL selalu menepati janji-janjiNya yang telah ditulis didalam Kitab Suci.

Apakah itu janji positif atau janji negatif. Bila YÁOHU UL berfirman bahwa Dia akan menghukum orang yang menyembah berhala, maka ha-satán, yang punya maksud merusak dan menumpas umat manusia, berusaha sekuat tenaga untuk membujuk manusia melanggar perintah YÁOHU UL yang telah dinyatakan, agar dia (ha-satán) mempunyai dasar sah untuk menghukum dan menghancurkan mereka. Dengan lain kalimat, melalui penipuan dan godaan, ha-satán sekuat tenaga mengajak orang-orang keluar dari perlindungan YÁOHU UL, agar dengan mudah mereka dapat dihancurkan dan membawa mereka bersama-sama mereka sendiri masuk ke danau api, tempat yang telah disiapkan YÁOHU UL untuknya dan roh-roh jahatnya.

Kegiatan jahat dan licik ha-satán ditengah-tengah umat manusia ini, merupakan usaha keras untuk bersembunyi, karena bila sekali saja ketahuan, maka dia tidak dapat menipu lagi. Daya ungkit terbesar yang dipunyainya adalah bersembunyi dan menipu.

Maka dia bersembunyi dibalik gambaran dan benda-benda seperti pentagram, hexagram, tengkorak, hati, pelangi, naga, ular, aktor, model dlsb.

Bahkan nama sejatinya 'satír' (kambing liar) sangat jarang didengar orang. Mengapa dia harus menyembunyikan nama sejatinya?

Agar orang yang memuja 'bintang' tidak tahu bahwa yang dipuja atau disembahnya itu adalah 'satir' (ha-satán) dialah sebenarnya yang berada dibalik segala hingar bingar yang nyaring dan lantang itu! Khalayak ramai sangat memuja dan tergila-gila pada segala jenis bintang-bintang apakah itu 'bintang' rock, 'bintang' film, 'bintang' bolabasket, 'bintang' sepak bola, 'bintang' baseball dan segala macam bintang yang lain!

Mereka tidak sadar bahwa semua itu adalah alat ha-satan untuk memperkuat agar orang banyak secara tanpa sadar memuja, menyembah dan memuliakan namanya,. Sungguh suatu taktik yang cerdik dan cermat. Jadi demikianlah, banyak orang yang hancur karena kurang pengetahuannya.

Dikutuklah setiap orang yang tidak menaati firman tertulis YÁOHU UL. Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY datang untuk menebus umat manusia dari hukum kutukan, dan menukar kematian dengan kehidupan, yaitu hidup yang penuh kelimpahan dan berkat.

Berikut ini adalah nama-nama lain roh-roh jahat, untuk diketahui; agar dalam peristiwa lain anda dapat mengenali dan dengan tepat menentukan sasaran. Roh-roh jahat itu sangat sering menyamar dibalik kerudung agama, dan yang juga sangat sering menyamar dan bersembunyi dibalik nama-nama merek dagang barang-barang elektronik, makanan, soft drinks, rokok, minuman keras, perusahaan dan disamping itu dapat berupa lambang atau logo, emblem nasional, monumen nasional, farmasi dan barang-barang lain didunia ini yang dihargai tinggi oleh orang didunia.

Ingat, 'satir' atau ha-satán adalah 'God' atau Tuhan dunia ini, seperti tertulis didalam 2 Korintus 4:4 Kitab Suci.

Sekali lagi, 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' didalam orang yang percaya lebih besar dari semua roh-roh jahat didunia ini,' dan didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA 'kita lebih besar daripada para penakluk' dan kita selalu menang, melalui 'DAM' dan Firman Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Mesias!

'Jangan turut melakukan pekerjaan kegelapan yang tak menghasilkan buah baik, tetapi singkirkan mereka!' - Efesus 5:11.

Dengan mengenal nama-nama berikut ini menjadikan kita sadar dan dapat membuat usaha mereka yang sebenarnya adalah jahat dan penuh niat jahat itu tampak jelas, tidak tersamar didalam nama-nama gaib, dan menjadi tawar:

Bareeakim, Tsonim-seynim, Tzifonim, Typhoon/Tsipon, Japan (Jepang), Saipan, Tzokolitim, Tzaoferim, Tan/Tanim/Ton/Ten/Tin/Tune (Serpent, Dragon, Ular, Naga), Deus/Theos/Zeus, Sarafim, Pan, Dan/Den/Din/Don/Dun, Terafim, Sheydim, Nan/Nen/Nin/Non/Nun, Lakashim, Redemet, Livyatanim, Nakashim, Shemamityot, Efeim/FM, Tzifaim, Tsefifonim, Ob/Obot (roh/jin umum), Neym/Neymim, Diabolos, Baal Gad, Ashtarotim, Eyz/Izim/Azim, Baal-Zebub, Sair/Satir/Satur, Sanor, Sador, Yideoni/Danny/Johnny, Khartumim, Satan/Star/Super, Ye-eylim, Elyen, Negefim, Bel/Beleye-al, Itim, Lahatim, Tziim, Abaddon, Kuda/Koda/Kadkod (tengkorak), Atudim, Gott/Gad/God, Tayishim, Elimas, Rea/Maria/Meree, Asheraot, Lilit, Appolyon, Makalatim, Mot/Mat/Pat/Bat (maut), Arbeyim, Geyvim, Govaim, Keshefim, Akko/Ekko, Kagavim, Mageyfa, Macao, Kosheqim, Derenim, Ekeshim, Behemotim, Yearim, Shidafon, Afelim, Kashamot, Ashmodeus, Akivutao, Petenim, Gazamim, No-eyfim, Hawotim, Ditzot, Geyvehim, Aranim, Eyza/Eyzim/Aiza, Kometim, Tzion, Kasilim, Kinim, Shilshulim, Govim, Gazamim, Okel, Lokeyshim, Saparuim/Super, Shefifonim, Yeleqim, Shablul, Seye-im, Aqravim, Qipusim, Rimaot, Oferin, Pre-siten-t, Salam/Saleym/Shalom, Kodana/Madonna, Shufim, Shafafim, Shoreyrim, Tekorim, Aqalaton, Tolaot, Susim, Akshuvim, Aluqaot, Akbarim, Ayalaot, Ze-eyvim, Korush/Cross/Krus, Malkam/Molech, Manim, Oneym/Neym (roh umum; jin), Sasa/Susim, Nike, Zuhol, Afalim, Karada, Kiyun/Dyun/Joann, Tekorim, Gov-govaim, Tzelatzal, Refaim (jin), Latin (menggairahkan), Kasilim, Arbeim, Ecu (kambing), Yevelin/Evelyn, Kargolim, Qadqod, Eco/Ekko/Echo, Odin, Merit/Berit, Sports (super maut), Marriot, Ivkaw, Ha-taot, Eysheytim, Sedomiyutim, Dyehoba Elohim, Eyd/AIDS/Eth, Haklaoshaot, Shad/Satellite, Henana, Hafeyka, Shaon, Atin, Satin, Natin, Latin, Hakadaot, Raozee/Rozee, ha-Feraot, Negefim, Ererim, ha-satan, Marisut, Shevet, Balaot, Hesh-keytim, Atzaltayim, Kolim/Koran, Deverim, har-Ashaot, Makalot, Anim/Keynim, Kosmet/Kosmetic, Rukha-ha-Meyt, Qameyaot, Saarim, Ivaron, Pidim/Dagon (d-ako-n), Aurora (kutuk), Titan/Titon/Saturn, Jesus/Hesus/Kristos, Gad/Dan/Dedan, Koc-ako-la, Bashket-bo-ul (dengan pemusnahan, datanglah ul), Buddha (maut), Taavot, Foot-bo-ul (dengan maut, datanglah ul), Baseball (dengan kambing, datanglah ul), Kris-tammuz/Kristmas, Allah (berhala bulan bangsa Arab), Mohamat (maut), Vishnu, Krishna, Shiva, Sun Myung Moon, Diana, Susana/Sutana, Sasson, Sassoon, Sultan/Shilton, Taiwan/Kaiwan, Qeshemim, Magic, Money, Manee, Ob/Obot (roh umum; jin; roh yang tinggal didalam kotak yang kosong, boneka, gambar, botol, kaleng dan tempat minum), Aladdin/Allahtin, Sheyddim, El Shaddai, Shem/Shemiramis, Adonay/Adonis, El/Elohim, Eloha/Elah, Eloah/Allahu, Baal Eetee, Baal/Beyl, Rah/Reah/Roa/Rap, May/Sam/Min, Rock, Concert, Seiko, Apollos, Venus, Mercury, Kristian (kri-satán), Krayzt, Pagoda, Poseidon, Master, Ghia, Sweetheart (satír), Titanic, Pasator/Deakono, Apostol, Caesar, Cosa Nostra, Tuberculosis, Kan-sair/Cancer, Kidney Stones, UL-sair/Ulcer, Shigaon (gila), Shituq (lumpuh), Torim atau Afolim (hemmorhoids), Kershut (tuli), Ilemut (bisu), Reyna Elena, Santo Nino, Santacruzan, Toning, Pyramid, Beheymot, Kereqim, Sheretzim, Remezim, Tolaot, Rimaot, Sellilim, Mashmidim, Makalelim, Pale-satinian (satán yang cantik). AIDS, sakit jantung, rematik, malaria, cholera, measles/campak, diabetes, polio, athritis, jaundice/sakit kuning, bronchitis, meningitis, yellow fever, asthma, chicken pox, small pox, gonorrhea, syphilis, herpes, insomnia, hemorrhage, sakit Parkinson, HIV virus, arterio-sclerosis, broncho-pneumonia, dan selanjutnya.

Kata 'nama' atau 'name' (Inggeris) atau 'neym' sudah akrab dikenal ternyata juga mengacu pada roh hantu atau jin, maka exorcist harus memakai cara exorcisme Ibrani untuk menawarkan pekerjaan jin tersebut.

Apabila tidak maka kita akan terkelabui, karena yang terjadi adalah penyembuhan/pelepasan palsu. Sasaran kita adalah penyembuhan/pelepasan/pembangkitan supranatural yang murni, yang asli, dan authentik, yaitu 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Dalam Appendix B, dapat anda temukan rumus exorcism yang sangat manjur untuk mengusir roh jahat. Rumusan itu dalam kata-kata Ibrani purbakala (bukan modern atau klasik) dan dengan itu akan banyak roh jahat yang dapat anda usir, termasuk jin/hantu, extra-terrestials dan kematian sendiri.

Sebelum menggunakannya, pertama sekali yang harus anda lakukan adalah belajar membaca, karena hampir semua kata-katanya adalah baru bagi anda. Latihlah mengucapkan dengan lancar dan menggunakannya untuk memperoleh kuasa agar dapat dengan lancar diterapkan bila nanti berhadapan langsung dengan roh jahat.

Bila anda sudah terbiasa dengan identitas roh jahat itu, maka anda akan dengan mudah mengenali samaran mereka.

Didunia luar mereka menyamar memakai topeng, seperti malaikat terang, mereka bersembunyi dibalik berbagai nama, seperti merk dagang, musik dan syair lagu, pembungkus, label, softdrinks, label baju, dan sebagainya. Nanti anda juga akan mengerti mengapa sesuatu, penyanyi, aktor, musik, lagu, film, acara tv, barang dagangan dan label sangat digemari dan digandrungi oleh orang banyak diseluruh dunia dan mengapa yang lain dipandang rendah oleh orang jahat.

Jangan lupa, nama orang atau nama benda apapun dapat menggerakkan roh jahat ataupun mahluk halus dialam spiritual, yang tidak kasat mata ini. Roh yang digerakkan itu adalah roh yang bunyinya sesuai dengan nama benda atau orang itu. Misalnya orang bernama 'mat', maka yang digerakkan setiap hari oleh nama orang ini adalah roh 'kematian' karena kata 'mat' dialam spiritual yang tidak tampak ini berarti 'mati'.

Kata-kata yang homonymous, artinya kata-kata yang bunyi ucapannya satu sama lain kedengaran sesuai, dengan kata 'mat' adalah kata-kata 'pat' dan 'bat' dan kata-kata homonym tersebut juga menjadi kata-kata mantera atau rapal untuk menggerakkan roh-roh kematian, yang menyamar sebagai malaikat terang.

Begitu juga kata 'akko' artinya adalah kambing atau goat dalam bahasa Inggeris. Homonym-nya adalah 'ecu,' 'echo' dan 'eco' yang semuanya mengarah atau mengacu pada roh-roh jahat atau roh halus kambing liar, naga, ular tua atau ha-satán (satír) itu sendiri.

Dengan percaya dan bersandar hanya pada pengajaran 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' yaitu dengan rajin berlatih dan mengembangkan ajaranNya didalam diri anda, akan membuat anda mampu membedakan dan mengenali tanda-tanda dan simbol-simbol ha-satán, yang bersembunyi dibalik segala sesuatu, apakah itu berupa benda, produk atau nama-nama, yang pada umumnya sangat digemari orang didunia ini.

T.

Dapatkah 'AIDS' disembuhkan melalui Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA?

J.

'Tidak ada satupun yang mustahil bagi orang punya iman,' kata Molkhiúl YAOHÚSHUA. Bila anda hanya mengikuti nasehat berikut ini, maka tidak ada keraguan lagi bahwa AIDS dapat dengan mudah disembuhkan oleh Maha Penyembuh - Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Dengan kemampuan yang demikian itulah maka Dia disebut 'Maha' karena Dia adalah Satu-satunya yang dapat melakukan penyembuhan semua macam sakit penyakit, diulang: semuanya. Dia bahkan dapat menghidupkan orang mati!

Sampai hari ini! Dia tetap hidup, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan YÁOHU UL Ro-éhful, Penyembuh!

Tetapi yang pertama kali harus dilakukan oleh pasien AIDS adalah menerima kelahiran baru, dan dia harus benar-benar menyesali dan tidak mengulangi kegiatan sex yang campur aduk, perzinahan dan perselingkuhan. Ya, pasti sembuh tetapi jangan berbuat dosa lagi.

Homoseksual bukan merupakan 'gaya-hidup', tetapi itu merupakan manifestasi orang yang gasang (gatal), gagah-gagahan, mengumbar nafsu berahi, digerakkan oleh roh jahat dan gila yang tinggal didalam diri orang itu (sebagai host).

Roh halus itu tinggal didalam host dan melakukan kegiatannya. Itu terjadi karena orang itu membuka diri, menerima roh itu masuk.

Pada masa lalu roh-roh jahat itu berhasil menipu orang itu, sedemikian sehingga orang itu mengijinkan mereka tinggal didalam pikirannya dan memandang bahwa praktek homoseksualitas dan lesbian hanya sekedar 'gaya-hidup' yang lain dan tidak ada sesuatu yang salah dengan itu.

Setelah orang yang menjadi host itu diterangi dengan cukup dan dia dapat menolak penipuan itu, maka roh-roh jahat homoseksualitas atau lesbian itu tidak dapat terus tinggal dan menguasai hidupnya.

Homoseksualitas merupakan DOSA yang menjijikkan. Diantara roh-roh jahat, roh jahat homoseksual menduduki peringkat yang paling bawah, tingkatan yang paling rendah didalam kerajaan ha-satán.

Bukti tentang ini dapat anda lihat para homoseks dan para lesbian, bahkan diantara para penjahat yang paling jahatpun didalam lembaga pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi mental, dipandang sampah dilingkungan mereka, artinya, para roh jahatpun memandang roh jahat homoseksual sebagai roh yang tingkatannya paling rendah didalam kerajaan ha-satán.

Ingatlah, kita disini berbicara tentang roh halus, dan bukan tentang umat manusia, jadi tidak ada maksud untuk memusuhi manusianya. Ya mereka, roh halus itu dapat mempunyai alias yang lebih mudah diucapkan lidah, misalnya 'gay' atau 'tomboy'.

Tetapi yang pasti benar adalah firman YÁOHU UL, yaitu roh-roh jahat itu didalam pandanganNya tetap dibenci dan pasti dikutuk.

Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, itulah kerja roh halus homoseksual. YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY juga mati demi korban roh halus homoseksual. Juga pelepasan diberikan secara cuma-cuma bagi mereka semua, didalam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Maha Penyembuh kaum homoseks.

Hanya bila mereka secara sungguh-sungguh menyesali dan sadar dari penipuan itu serta tidak akan berbuat dosa lagi....

Untuk petunjuk rinci penanganan atau pelepasan homoseks dan lesbian ini, anda dipersilahkan menghubungi kami secara langsung dan mintalah secara cuma-cuma terbitan kami yang berjudul: (Homoseksualitas & Pelepasan; Homosexuality & Deliverance).

Pasti, Ro-éhful YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Maha Penyembuh, dapat menyembuhkan penderita AIDS, dalam segala tingkatan. Kami tahu itu pasti terjadi karena percaya. Bila anda dapat yakin percaya, anda dapat disembuhkan.

Shúam (Nama) 'YAOHÚSHUA' adalah Shúam yang berada diatas dan membawahi nama 'AIDS' - artinya, Dia berkuasa atas 'AIDS'.

Tidak satupun sulit bagiNya.

T.

Mengapa, seperti yang saya lihat, banyak orang yang memiliki jimat atau benda yang dikeramatkan dan simbol-simbol yang tercantum pada harta benda atau rumah tinggal sepertinya mereka melakukan sesuatu yang baik?

J.

Tampaknya demikian. Tetapi apa yang diperolehnya dalam jangka panjang? Kisah sedih dan kehilangan. Orang yang mengabaikan YÁOHU UL sehubungan dengan hal ini, pasti dihukum, saat ini atau kemudian, ketika perbuatan dosanya telah penuh.

Serangan mendadak oleh kanker, AIDS atau serangan jantung cukup menjadi lakon sedih, kehilangan dan kesengsaraan bagi orang yang berkepala batu dan orang yang menghujat Firman YÁOHU UL.

YÁOHU UL selalu mengamati agar FirmanNya terlaksana. Tidak seorangpun yang memuliakan ha-satán akan memperoleh berkat. Mereka pasti menderita kerugian yang menyakitkan, tidak hanya kehilangan nyawa dan dimasukkan selama-lamanya ketempat yang disiapkan bagi ha-satán dan roh-roh jahatnya yaitu danau api.

Lihatlah selalu apa yang diperoleh pada akhir hidup mereka. Jangan hanya pada waktu sekarang saja, dimana kenampakan sementara dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Lihatlah pada akhir hidup mereka.

Apa yang terjadi diakhir hidup mereka? Bagaimana mereka mati? Bagaimana pernikahan dan keluarga mereka dirobek-robek oleh ha-satán? Ingat, selalu lihat akhirnya, bagaimana perhitungan terakhir YÁOHU UL, didalam hidup mereka didunia ini maupun pada waktu sesudah mati. Pada akhirnya anda akan melihat kesimpulannya, Firman YÁOHU UL benar-benar efektif, penuh kuasa dan betul-betul terlaksana!

Jangan terjebak menjadi percaya pada tipuan ha-satán, bapa pendusta dan penyesat seluruh dunia. Melekatlah hanya pada Molkhiúl YAOHÚSHUA, Kebenaran yang sungguh-sungguh membebaskan orang dari segala ikatan, kesesatan dan penipuan.

T.

Mengapa beberapa orang tidak mengalami penyembuhan ataupun pelepasan supranatural?

J.

Ada beberapa alasan yang mungkin terjadi atas beberapa orang yang tidak menerima penyembuhan, pelepasan atau pembangkitan supranatural sejati:

1.

Penyembuhan tidak dilakukan didalam Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA tetapi dengan menggunakan nama berhala yeng sudah sangat dikenal, seperti 'gee-zeus' sebagai contoh.;

2.

Tidak ada iman percaya didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA dipihak pasien;

3.

Masih ada benda-benda keramat atau gaib yang menghalangi aliran kuasa penyembuhan YÁOHU UL;

4.

Ada kebimbangan dan ketidak-yakinan akan sembuh dipihak orang percaya, atau dipihak penderita sendiri;

5.

Tidak cukup doa dan puasa pada sisi orang percaya agar terjadi penyembuhan dan mujijat dari YÁOHU UL;

6.

Kata-kata sia-sia dan pernyataan yang bersifat ragu-ragu, tidak percaya atau ketakutan yang diucapkan oleh exorcist atau yang lain.

'Ketika mereka sampai dikaki bukit, orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak telah menunggu mereka. Salah satu orang datang mendekat dan berlutut didepan Molkhiúl YAOHÚSHUA dan berkata, 'Maór, kasihanilah anak laki-laki saya, karena jiwanya terganggu, dan mengalami masalah yang berat, karena dia sering meloncat kedalam api atau kedalam air, oleh karena itu saya membawanya kepada murid-muridMu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya!'

Molkhiúl YAOHÚSHUA menjawab, 'Ah, kalian memang keras kepala, orang yang tidak beriman! Berapa lama lagi Ahnée harus bersama-sama kalian? Bawalah dia kemari pada Ahnée.

Kemudian Molkhiúl YAOHÚSHUA menengking roh jahat yang berada didalam anak laki-laki itu dan pergilah roh jahat itu darinya, maka sejak saat itu anak laki-laki itu sehat kembali.'

Sesudah itu, para murid bertanya kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA secara pribadi, 'Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu keluar?'

'Karena imanmu kecil,' Molkhiúl YAOHÚSHUA memberi tahu mereka. 'Bila kalian mempunyai iman sebesar biji 'kardál' kalian akan mampu mengucapkan kepada gunung ini, 'Pindah!' maka gunung ini akan pindah. Tidak ada satupun yang mustahil.

Tetapi roh jahat seperti ini tidak akan pergi jika kalian tidak melakukan doa sambil berpuasa.'' - Man-YÁOHU 17:14-21

7.

Reaksi yang berlawanan dari beberapa keluarga penderita atau sikap negatif beberapa orang yang berada disekeliling penderita; atau seseorang yang berkata negatif, kata-kata yang tidak ada artinya dapat menyulitkan keadaan penderita;

8.

Harus melihat (menyaksikan sendiri) dulu baru percaya; kurang iman; dan/atau

9.

Sakit merupakan tempat perhentian (terminal) hukuman YÁOHU UL bagi orang yang bersalah.

'Ketika Molkhiúl YAOHÚSHUA telah selesai memberi pengajaran, Dia kembali kedaerah asalNya, Nazareth, di Galilea, dan mengajar didalam synagog disana. Semua orang menjadi terkejut akan mujijat dan pengetahuanNya.

'Bagaimana semua itu dapat terjadi?' orang-orang bertanya. 'Dia hanya Anak tukang kayu, kita sudah kenal ibuNya, Maoro-ém, dan saudara-saudaranya - YÁOHU-caf, YÁOHU-saf, Simon, dan YAOHÚ-dah. Kita juga tahu semua saudari-saudariNya - mereka semua tinggal disini. Bagaimana mungkin Dia menjadi begitu hebat?'

Selanjutnya mereka menjadi marah terhadap Dia!

Maka Molkhiúl YAOHÚSHUA memberitahu mereka, 'Seorang nabi diterima oleh semua orang, dimana-mana kecuali didaerah asalnya sendiri, dan diantara saudara-saudaranya!'.

Dia hanya melakukan sedikit mujijat disana, karena ketidak percayaan mereka' - Man-YÁOHU 13:53-58. Kata-kata kosong, pernyataan yang negatif dan perkataan kurang percaya harus ditinggalkan, ditolak, dihilangkan agar tidak tidak menimbulkan akibat sampingan dalam bentuk apapun, dan ini dilakukan, selalu, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Orang-orang benar dihadapan YÁOHU UL tidak harus sakit untuk mati. Sebagian besar mereka mati dalam suasana hati yang penuh kasih dan bahagia didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA.

T.

Bagaimana dengan penyembuhan dan mujijat supra-natural yang ditontonkan didalam TV, apakah itu kejadian yang sejati?

J.

Tidak. Bukan, itu adalah penyembuhan dan mujijat yang palsu. Kalau kejadian itu tidak dilakukan didalam Shúam (Nama) Molkhiúl YAOHÚSHUA, maka bukan berasal dari YÁOHU UL. Roh apapun yang tidak mengakui Shúam YAOHÚSHUA, hanya satu dan hanya satu-satunya ini, roh itu tidak dari YÁOHU UL, tetapi dari anti mesias! - 1 YÁOHU-khánam 4:1-3.

Penyembuhan palsu itu serupa dengan penipuan. Bagaimana caranya? Ya, orang yang tidak cermat dapat saja untuk sementara disembuhkan dari sakit yang dideritanya sekarang, tapi nanti, sakitnya akan kambuh bahkan lebih dahsyat lagi membuat dia mati menderita.

Seperti telah dikemukakan diatas: ketika roh jahat pergi keluar dari tubuh, mereka mengajak tujuh roh-roh yang lebih jahat lagi dan masuk kembali ketubuh yang dia tinggali semula, maka keadaan penderita, berselang waktu kemudian, jauh lebih parah dari sebelumnya. Renungkan dan belajarlah dari kejadian ini:

'Karena kegiatan orang durhaka dan jahat ini dapat dilihat bila dia datang. Sekarangpun kegiatan itu sedang berlangsung, tetapi dia sendiri belum datang sampai orang yang menahan dia melepasnya. Kelak orang jahat ini akan muncul, dan Molkhiúl YAOHÚSHUA akan membakar dengan nafasNya mulutnya dan menghancurkan dia oleh kehadiran Dia waktu Dia datang kembali.

Orang durhaka tersebut akan datang sebagai agennya ha-satán, menerima kuasa dari setan sepenuhnya, dan akan mengecoh orang-orang melalui perbuatannya yang aneh, dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dia akan membodohi orang - orang yang berada dijalan menuju neraka, karena mereka telah berkata 'tidak' kepada Kebenaran; mereka telah menolak untuk mempercayai dan mengasihiNya, serta menolak untuk diselamatkan olehNya, oleh karena itu maka YÁOHU UL akan mengijinkan mereka percaya dengan segenap hati kepada kebohongan. Dan mereka semua itu akan dihakimi secara adil karena telah percaya kepada yang palsu, menolak Kebenaran, dan gemar melakukan dosa-dosa mereka.' - 2 Tesalonika 2:7-12

Ada beberapa kejadian dimana dengan kejadian itu YÁOHU UL menguji hati orang, apakah benar-benar mencari Dia, ataukah lebih kepada untuk memenuhi kepentingannya sendiri yaitu memperoleh penyembuhan dan mujijat. YÁOHU UL Kaokam, satu-satunya Pencipta bijaksana, sangat dikenal bagaimana mengetahui hati orang yang jahat dan orang yang benar!

Catatan: Perhatikanlah dan cermatilah nama-nama yang ada didalam acara penyembuhan melalui iman (palsu) di televisi, arti nama - nama itu sebenarnya adalah nama roh-roh yang sangat jahat.

Dari nama-nama itu akan ternyata bahwa mereka adalah anak-anak ha-satán. Nama - nama yang dipakai antara lain 'ben nin' (anak naga) atau 'os satin' (kekuatan satán) dan selanjutnya.

Penjelasan yang lebih rinci tentang ini, terdapat didalam buku panduan dari kami yang berjudul 'Penyingkapan oleh YAOHÚSHUA; YAOHÚSHUA Exposes'.

Walaupun anda akan terkejut membacanya tetapi anda akan mengalami pencerahan. Sekali lagi kita disini berbicara tentang roh jahat yang bekerja didalam diri manusia, dan roh itu juga bekerja melalui iman (palsu) penyembuh dan tidak terlihat adanya penyerangan terhadap manusia.

Cukup jelas. Sekali lagi, pelepasan cuma-cuma hanya terjadi bila korban penipuan roh-roh jahat itu menyesali dan mengakui kesalahannya kepada YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, sebagai satu-satunya Penyelamat dan Pengatur Hidup diri pribadinya.

Pengampunan dan penyucian dosa disediakan bagi semua orang yang benar-benar penuh sesal dan mengaku bahwa YÁOHU UL sebagai Pencipta dan adalah satu-satunya Maha Kuasa yang Kekal.

T.

Apakah yang dikatakan oleh Molkhiúl YAOHÚSHUA atas pendapat orang-orang yang menentang penyembuhan yang dilakukan olehNya?

J.

'Orang yang tidak bersama dengan Ahnée berarti menentang Ahnée; dan orang yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan Ahnée berarti mereka mencerai-beraikan.' - Lukas 11:23.

'Oleh sebab itu Ahnée berkata kepada kalian: Segala bentuk dosa dan penghujatan oleh manusia dapat diampuni; tetapi penghujatan manusia terhadap 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' tidak dapat diampuni. Dan siapapun yang kata-katanya menentang Anak Manusia dapat diampuni; tetapi orang yang kata-katanya menentang 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' tidak dapat diampuni, didunia ini maupun didunia yang akan datang.' - Man-YÁOHU 12:31-32

T.

Bagaimanakah akhir riwayat tragis ha-satán dan roh-roh jahatnya, dan siapakah yang akan menang akhirnya? (Jawaban ini sangat dibenci oleh roh halus dan jahat, oleh karena itu selalu baca dengan keras.)

J.

'Kemudian ahnée melihat surga terbuka dan tampillah kuda putih; dan Penunggangnya disebut 'Iman dan Benar' - Dia menghukum dengan adil dan berperang. Matanya seperti nyala api, dan diatas kepalaNya terpasang banyak mahkota. Sebuah nama tertulis didahiNya, dan hanya Dia yang tahu artinya. Dia memakai jubah yang direndam darah, dan gelarNya adalah 'Firman YÁOHU UL.'

Pasukan surgawi, mereka berpakaian seragam kain lenan halus, berwarna putih dan bersih, mengikuti Dia menunggangi kuda-kuda putih. Didalam mulutNya Dia menggunakan pedang yang tajam untuk menundukkan bangsa-bangsa; Dia memerintah mereka dengan cengkeraman besi; dan Dia menginjak penggiling anggur keganasan murka YÁOHU UL.

Pada jubah kebesaran dan bagian pahaNya bertuliskan gelar ini: 'Raja diraja dan Penguasa segala penguasa.' Kemudian ahnée melihat satu malaikat didalam sinar matahari naik, dan berkata dengan lantang kepada burung-burung -

'Datang kemari! Berkumpul bersama-sama untuk makan malam dengan Maha Besar Molkhiúl YAOHÚSHUA! Datang dan makanlah daging raja-raja, dan kapten-kapten, dan para jenderal besar; kuda-kuda dan penunggannya; dan segala jenis umat manusia, besar dan kecil, budak dan merdeka. Kemudian ahnée melihat satu mahluk jahat mengumpulkan pemerintah-pemerintah di bumi beserta pasukannya untuk melawan Penunggang kuda itu beserta pasukanNya.

Maka mahluk jahat itu ditawan, dan juga ditawan bersama sama dengan dia adalah nabi-nabi palsu, yang dapat melakukan mujijat besar bila mahluk jahat tersebut hadir - mujijat-mujijat yang telah mengecoh semua orang yang menerima tanda mahluk jahat tersebut, juga orang- orang yang menyembah patungnya.

Mereka kedua-duanya - mahluk jahat itu dan nabi-nabi palsunya - dilempar hidup-hidup kedalam danau api yang membakar mereka dengan belerang. Dan seluruh pasukan mahluk jahat itu dibunuh dengan pedang tajam yang berada dimulut Penunggang kuda putih, maka semua burung dilangit itu melahap dan memenuhi temboloknya dengan daging mereka.

Kemudian ahnée melihat satu malaikat turun dari langit dengan membawa kunci ke sumur tak berdasar dan sebuah rantai yang berat ditangannya. Dia menghukum sang naga - yang adalah ular naga tua, ha-satán - serta mengikatnya untuk selama 1000 tahun, serta membuangnya kedalam sumur tak berdasar itu, disanalah dia dikurung, maka dia tidak dapat membodohi bangsa-bangsa lagi selama sampai waktu seribu tahun itu berakhir.

Sesudah itu dia akan dilepas lagi untuk sementara waktu tidak lama. Selanjutnya ahnée mengamati tahta-tahta, dan diatas tahta-tahta itu duduk orang-orang yang diberi kuasa untuk mengadili. Dan saya melihat jiwa-jiwa orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka tentang Molkhiúl YAOHÚSHUA, untuk menyatakan Firman YÁOHU UL, dan juga jiwa orang-orang yang tidak memuja mahluk jahat itu atau patungnya, dan juga tidak menerima tanda mahluk itu dikepala mereka ataupun ditangan mereka.

Mereka bangkit hidup kembali dan sekarang mereka memerintah bersama-sama Molkhiúl YAOHÚSHUA untuk selama seribu tahun. Inilah Jaman Kebangkitan Pertama. (Orang-orang mati lainnya tidak bangkit lagi sampai waktu seribu tahun ini selesai).

Diberkati, dimurnikan dan sucilah orang-orang yang turut serta dalam Jaman Kebangkitan Pertama. Bagi mereka Kematian Kedua tidak ada teror, karena mereka akan menjadi pendeta-pendeta suci YÁOHU UL dan Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan akan memerintah bersama-sama Dia untuk selama seribu tahun.

Jika waktu seribu tahun itu berakhir, ha-satán akan dibebaskan dari kurungannya. Dia akan keluar kurungan dan memperdaya bangsa-bangsa didunia, kemudian menyatukan mereka bersama-sama dengan Gog dan Magog, untuk maju berperang - merupakan bala tentara yang tak terhitung jumlahnya seperti pasir ditepi pantai. Mereka akan menuju ke dataran yang luas dibumi serta mengepung umat YÁOHU UL termasuk kota Yerusalem yang tercinta disetiap sisinya.

Akan tetapi api YÁOHU UL didalam surga akan menyambar-nyambar pasukan-pasukan penyerang itu dan menghabisi mereka. Kemudian ha-satán (satír) yang telah mengkhianati mereka akan dilempar lagi kedalam danau api yang membakar mahluk jahat dan para nabi palsu dengan belerang, dan mereka akan mengalami hari-hari penyiksaan serta kekelaman malam tanpa akhir.

Dan ahnée melihat satu tahta putih yang besar dan ada Dia duduk diatasnya, bumi dan awan-awan menyingkir menghindari mukaNya, tetapi tidak mendapat tempat persembunyian. Ahnée melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri diatas kaki mereka didepan YÁOHU UL; dan Kitab-kitabpun dibuka, termasuk Kitab Kehidupan.

Maka orang-orang mati itu diadili berdasar apa yang tertulis didalam Kitab-kitab itu, masing-masing menurut perbuatan yang telah mereka lakukan.

Samudera-samudera menyerahkan mayat-mayat yang terkubur didalam mereka; dan bumi serta dunia bawah menyerahkan mayat-mayat yang ada didalam mereka. Dan maut serta neraka, dilempar kedalam danau api itu. Inilah Kematian Kedua - danau api. Dan jika nama seseorang tidak tercatat didalam Kitab Kehidupan, dia dilontarkan kedalam danau api itu. Kemudian ahnée melihat bumi baru (tanpa samudera!) dan langit baru, karena bumi dan langit yang ada sekarang telah lenyap.

Dan ahnée YÁOHU-khánam, melihat Kota Suci, Yerusalem Baru, keluar turun dari surga, datang dari YÁOHU UL. Itu satu penglihatan yang mulia, indah, secantik pengantin wanita saat pernikahannya. Ahnée mendengar suara lantang berasal dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, rumah YÁOHU UL sekarang ada diantara manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka dan mereka akan menjadi umatNya; ya, YÁOHU UL Sendiri akan berada diantara mereka.

Dia akan menghapus semua air mata dari mata mereka, dan tidak ada lagi kematian, ataupun penderitaan, atau tangisan, atau kesakitan. Semua penderitaan itu telah lenyap kekal.'

Dan Dia yang duduk di tahta itu berfirman, 'Lihat, Ahnée membuat segalanya baru!'

Kemudian Dia berkata kepadaku, 'Tulislah sebagai berikut, apa yang Ahnée beritahukan kepada kalian adalah layak dipercaya dan benar: telah selesai semua! Ahnéelah Alef dan Tav - Awal and Akhir. Ahnée akan memberi orang yang haus sumber Air Kehidupan - sebagai hadiah cuma-cuma! Siapapun yang menang akan menerima berkat-berkat itu, dan Ahnée akan menjadi YÁOHU UL - nya dan dia akan menjadi anak Ahnée.

Tetapi para pengecut yang membelot dari mengikut Ahnée, dan orang yang tidak percaya didalam Ahnée, dan orang-orang yang mau disuap, dan pembunuh, dan tidak bermoral, dan orang yang mempercayai roh jahat/halus, dan para penyembah berhala serta semua penipu - takdir mereka adalah didalam danau dengan nyala api dan belerang. Ini adalah kematian kedua.'

Kemudian satu dari antara tujuh malaikat, yang mengosongkan botol-botol yang berisi tujuh wabah terakhir, datang dan berkata kepadaku, 'Mari ikut Ahnée, akan kutunjukkan kepadamu pengantin wanita, mempelai Domba jantan. Dalam satu penglihatan dia membawaku kepuncak gunung yang tinggi dan dari sana ahnée dapat melihat Kota mulia, Yerusalem Kudus, turun dari langit dari YÁOHU UL. Kota mulia itu penuh diisi oleh kemuliaan YÁOHU UL, dan bersinar-sinar, bercahaya seperti intan yang tiada taranya, jernih seperti yaspis (kuning atau merah).

Dinding-dindingnya lebar dan tinggi, dengan dua belas pintu gerbang yang dijaga oleh dua belas malaikat. Dan nama-nama ke dua belas suku Yaoshorúl ditulis pada pintu-pintu gerbang itu.

Pada setiap sisi ada tiga pintu gerbang - Utara, Selatan, Timur dan juga Barat. Dinding-dinding itu mempunyai dua belas pondasi 'ebaním' (batu), dan pada pondasi itu tertulis nama-nama kedua belas rasul Anak Domba.

Malaikat itu tangannya memegang tongkat pengukur dari emas untuk mengukur Kota itu termasuk gerbang-gerbang dan dinding-dindingnya. Ketika dia mengukurnya, ternyata Kota itu ukuran panjangnya sama dengan ukuran lebarnya, bentuknya tampak seperti kubus, karena tinggi Kota itu juga persis sama dengan ukuran yang sisi-sisi lain - 1,500 mil setiap sisi rusuknya.

Kemudian dia mengukur tebal dinding itu dan terukur 216 feet (malaikat itu mengatakannya dengan lantang kepadaku). Kota itu sendiri tampak seperti emas murni yang jernih seperti kaca!

Dindingnya terbuat dari permata yaspis, dan dibangun diatas duabelas lapis pondasi 'ebaním' yang ditempeli segala jenis permata:

Lapis pertama dihiasi dengan yaspis - jasper;
Lapis kedua dengan safir;
Lapis ketiga dengan mirah - chalcedony;
Lapis keempat dengan jamrud - emerald;
Lapis kelima dengan unam - sardonyx;
Lapis keenam dengan sardis - sardus;
Lapis ketujuh dengan krisolit - chrysolite;
Lapis kedelapan dengan beril - beryl;
Lapis kesembilan dengan topaz;
Lapis kesepuluh dengan krisopras - chrysoprase;
Lapis kesebelas dengan lazuardi - jacinth;
Lapis kedua belas kecubung - amethyst.

Keduabelas gerbang terbuat dari mutiara - mutiara, setiap gerbangnya hanya terdiri dari satu mutiara! Jalan utamanya berupa emas murni, jernih, seperti kaca. Didalam Kota itu tidak ada rumah doa, karena YÁOHU UL Gavóha dan Anak Domba disembah dimana-mana.

Juga Kota itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk meneranginya, karena kemuliaan YÁOHU UL dan Anak Domba meneranginya.

Sinarnya menerangi bangsa-bangsa di bumi, dan para penguasa dunia akan datang dan membawa kemuliaan mereka. Pintu gerbangnya tidak pernah ditutup; sepanjang hari selalu terbuka - dan tidak ada malam!

Dan kemuliaan dan kebesaran semua bangsa-bangsa dibawa masuk kedalam Kota itu. Orang jahat tidak diperkenankan berada didalamnya - tak seorangpun yang amoral atau tidak jujur - tetapi hanya orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam Buku Kehidupan Anak Domba.'

Kemudian dia menunjukkan ahnée sungai Air Kehidupan sejati, jernih seperti kaca, mengalir dari tahta YÁOHU UL dan Anak Domba, mengalir dibawah jalan utama. Pada setiap sisi sungai tumbuh Pohon-pohon Kehidupan, berbuah dua belas tangkai kelompok buah, dan setiap bulannya masak satu kelompok; daun-daunnya dipakai untuk penyembuhan oleh bangsa-bangsa.

Didalam Kota itu tidak seorangpun yang berbuat jahat; karena tahta YÁOHU UL dan Anak Domba ada disana, dan para pelayanNya menyembah Dia. Dan mereka selalu memandang wajahNya; dan Shúam-Nya harus tertulis didahi mereka.

Dan tidak ada malam hari disana - lampu atau matahari tidak diperlukan - karena Molkhiúl YAOHÚSHUA menjadi Terang mereka; dan mereka memerintah selama-lamanya dan kekal.

Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, 'Kata-kata ini adalah benar dan pasti terjadi: 'Ahnée datang segera!'.

YÁOHU UL, Dia memberitahu para nabiNya tentang apa yang pasti terjadi kelak, telah mengirim malaikatNya untuk memberitahumu apa yang akan terjadi segera. Diberkatilah orang yang percaya pada hal ini dan apa yang telah ditulis didalam gulungan kitab-kitab.

Ahnée, YÁOHU-khánam, telah melihat dan mendengar semua ini, dan tersungkur bersujud kepada malaikat yang menunjukkan semua ini kepada ahnée; tetapi katanya lagi kepadaku, 'Tidak, jangan engkau berlaku begitu. Ahnée juga seorang pelayan Molkhiúl YAOHÚSHUA seperti engkau, dan seperti saudara-saudaramu para nabi, seperti orang-orang yang memegang kebenaran yang tertulis didalam buku ini. Hanya menyembah kepada YÁOHU UL.'

Selanjutnya dia memberitahu ahnée, 'Jangan memeteraikan apa yang telah engkau tulis, karena waktu penggenapan sudah dekat. Dan bila waktunya tiba, orang yang jahat akan melakukan lebih banyak kejahatan lagi; orang yang perilakunya keji akan lebih keji lagi; orang yang perilakunya benar akan lebih benar lagi, orang-orang yang berlaku suci akan terus berlaku lebih suci lagi.'

'Lihat, Ahnée datang segera dengan membawa imbalan Ahnée, digunakan untuk menebus tiap orang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Ahnée adalah Alef dan Tav, Awal dan Akhir, Pertama dan Terakhir. Diberkatilah selama-lamanya orang yang mencuci jubahnya, agar memperoleh hak untuk melewati pintu gerbang Kota itu, dan boleh memakan buah Pohon Kehidupan.

Diluar Kota itu adalah tempat bagi orang-orang yang telah meninggalkan YÁOHU UL, dukun-dukun sihir, orang-orang yang amoral, para pembunuh, para penyembah berhala, dan semua orang yang suka berbohong, serta orang-orang yang perilakunya semacam itu.

Ahnée, Molkhiúl YAOHÚSHUA, telah mengutus malaikat Ahnée kepada engkau agar engkau memberitahu Jemaat-jemaat itu.

Ahnée adalah Akar Dáoud dan juga Mata-Air Dáoud. Ahnée adalah terangnya Cocav Pagi.

'RÚKHA' dan mempelai wanita berkata, 'Datanglah kemari.'

Bagi orang yang mendengar kata-kata mereka, ucapkanlah juga kata-kata yang sama, 'Datanglah kemari.'

Orang yang kehausan datanglah kemari - yaitu setiap orang yang membutuhkan; biar mereka datang dan minum Air Kehidupan dengan cuma-cuma.

Dan Ahnée nyatakan penuh khidmat pada orang yang membaca buku ini bahwa: Apabila ada orang yang menambah apa yang telah tertulis disini, maka YÁOHU UL pasti menimpakan atasnya segala wabah penyakit yang tertulis didalam kitab ini.

Dan apabila ada orang yang mengurangi wahyu ini, maka YÁOHU UL pasti mengambil bagiannya atas Pohon Kehidupan dan didalam Kota Suci itu.'

Dia telah menyatakan semuanya ini dan kataNya: 'Ya, Ahnée datang segera!'

Am-náo!

Datanglah kemari, Molkhiúl YAOHÚSHUA!

Sejahtera Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY ada pada kalian semua.

Am-náo!' - Wahyu 19:11-22:21

Anda semua telah disembuhkan, anda semua telah dilepaskan, telah menjadi kaya, telah bebas, telah selamat dan menjadi utuh!

'Ol Shúam' Ro-éhful YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Semuanya ini kami persembahkan kepada anda dengan kasih yang tulus dan dengan segala kerendahan hati kami yang dalam, 'ol Shúam' (dalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Kami yakin, bahwa dengan perkenan dan anugerah dari YÁOHU UL, sekarang ini 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' sedang mengajar anda sekalian, membimbing kedalam segala kebenaran, mengingatkan anda akan pengajaran Molkhiúl YAOHÚSHUA, memperlihatkan Molkhiúl YAOHÚSHUA kepada anda masing-masing. Dan YÁOHU UL selalu mengamati segala FirmanNya, agar terjadi.

Kami juga yakin bahwa 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' menjadi bahan bakar bagi Firman YÁOHU UL agar bertenaga dan membuat hidup. Dan sekarang Dia menyadarkan hati anda akan dosa, kejujuran dan pengadilan, oleh karena kami telah mengikat anda sekalian untuk menyerahkan diri kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, sekarang dan selamanya, 'ol Shúam' (dalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan mari kita ucapkam, am-nám!

Ingatlah, setiap lutut harus bertelut kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA dan setiap lidah harus mengakui bahwa YAOHÚSHUA adalah Penguasa atas segalanya, demi kemuliaan YÁOHU UL, Maha Tinggi!

Dan apapun yang kita ikat dibumi, diikat disurga, sekarang juga!

'Untuk itulah maka Putera YÁOHU UL dilahirkan, untuk meniadakan perbuatan orang jahat!' - 1 Yoh 3:8, Kitab Suci.

Dan sekarang kami lepaskan anda dari segala kekuatan ha-satán dan semua roh-roh jahat kesalehan yang berkedok agama, roh jahat penyesat, roh-roh penipu, dan semua roh penggoda. Semua pengaruh jahat mereka kami hentikan, kami tengking dan kami tangkal agar tidak menipu, menguasai dan mengendalikan pribadi anda.

Dan sekarang kami bebaskan anda dari segala kuasa roh-roh jahat itu, sekarang juga! Bersamaan dengan itu kami sekarang juga mengikat anda pada penyerahan diri kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dengan segera dan secara penuh mulai sekarang sampai selamanya!

Apa yang kita lepas dibumi dilepaskan disurga, dan apa yang kita ikat dibumi diikat disurga!

Ingat, Molkhiúl YAOHÚSHUA telah mati demi dosa-dosa anda, dan bukan mati demi agama.

Agama BUKAN Penyelamat!

YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY adalah Penyelamat, Dia mau dan mampu membantu, menghantar, menyembuhkan dan menyelamatkan anda!

Karena senjata perang kita bukanlah senjata duniawi; tetapi sebaliknya, senjata kita itu sangat besar kuasanya, melalui YÁOHU UL, menghancurkan benteng musuh.

Kita hancurkan argumentasi dan segala pendapat yeng menentang pengetahuan YÁOHU UL, dan sekarang kita tawan setiap pendapat agar menyerahkan diri kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Dan sekarang kita tundukkan ha-satán dengan 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY dan ucapan kesaksian kita. Oleh karena kita kebal terhadap ha-satán, maka kita menang!

Sembah syukur kepada YÁOHU UL GABÓR (Panglima Perang), Dia selalu menjamin agar kita selalu menang didalam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan sesungguhnya kita menjadi lebih besar dari para penakluk!

Dan kita tidak mengijinkan ha-satán dengan cara apapun mencuri firman YÁOHU UL yang ditabur didalam hati kita masing-masing, mulai sekarang dan untuk selama-lamanya!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Bila anda tidak memiliki kitab 'Biblia Hebraica' ataupun Kitab Suci, sebaiknya anda segera berusaha untuk memperolehnya dan mulai membaca Firman itu! Agar iman anda bertumbuh. Anda hanya perlu mengadakan sedikit perbaikan atas beberapa istilah dalam anda membaca, seperti yang sekarang anda ketahui sebagai kebenaran. Ingat, anda harus memelihara agar tetap belajar kepada Firman atau Kitab Suci agar anda dapat menemukan kebenaran lebih banyak lagi, sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan yang benar, sehat dan penuh kelimpahan karunia! Mulailah membaca Kitab Suci sekarang juga!

Dan kalau anda berdoa setiap harinya, panggilah YÁOHU UL, dan selalu akhiri doa anda dengan Nama Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, karena Dia telah berfirman kita harus memohon kepada YÁOHU UL dengan menggunakan Nama Mesias.

Kita memohon memakai tandatangan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

Dijamin sepenuhnya bahwa hasil, karunia, jawaban dan manfaatnya adalah asli dan sejati! Jangan sekedar mencoba tetapi percayalah dan lakukan sekarang juga! Bila anda atau ada orang lain yang anda ketahui, memerlukan bantuan, spiritual atau material, jangan segan-segan, silahkan menghubungi atau menulis surat kepada kami, ataupun bila anda perlu mengajukan pertanyaan lebih jauh lagi.

Kami berada disini untuk melayani dan memperdulikan anda karena YÁOHU Ulhím mengasihi anda! Dan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY telah menebus anda! Anda akan berada dijalan yang sempit, setelah anda menerima dan menjadikan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai Raja dan Penyelamat anda!

Bila anda menginginkan kitab secara cuma-cuma Kitab Suci Ibrani bilingual, bagian Perjanjian Baru, dalam huruf Ibrani dengan terjemahan dalam bahasa Jerman, Arab, Portugis, Rusia, Perancis, Belanda, Italia atau Spanyol atau bahasa penting didunia lainnya, tentu saja termasuk bahasa Inggeris, silahkan menghubungi kami segera, dan kami akan segera mengirimnya kepada anda, dimanapun anda berada, semuanya secara cuma-cuma!

Anda tidak perlu membayar sedikitpun. Itu merupakan pelayanan pribadi kami kepada Molkhiúl YAOHÚSHUA untuk mengenalkan Dia dan FirmanNya kepada semua orang, apapun bahasa mereka.

Kami telah menerima secara cuma-cuma dari YÁOHU ABí, maka kami memberikan secara cuma-cuma juga, seperti apa yang diperintahkan oleh Kitab Suci.

Selanjutnya, beberapa literatur kami dapat anda peroleh secara cuma-cuma, antara lain sebagai berikut:

T.

Ada berapa pribadi didalam Kepala-Pencipta, 1,2 atau 3?

T.

Mengapa kita yakini bahwa Kitab Suci Ibrani adalah Firman YÁOHU UL yang diwahyukan?

T.

Apakah arti istilah-istilah didalam 'kelahiran kembali secara rohani'?

T.

Mengapa kita percaya bahwa YAOHÚSHUA adalah Mesias Yang Dijanjikan?

T.

Penyelaman apa yang dikehendaki oleh YÁOHU Ulhím harus dilakukan orang percaya?

T.

Mengapa orang 'atheist' tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang penyebab-pertama atau penggerak-utama alam semesta, asal mula segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu?

Siapa yang pertama kali menggerakkan pergerakan alam semesta ini, siapa yang memulai sehingga segala sesuatu bergerak?

Siapa yang menciptakan setiap unsur yang ada dialam semesta? Siapa yang membuat unsur dasar alam semesta?

Bagaimana akhir dari segala sesuatu itu, bila ada?

T.

Mengapa ada banyak orang miskin dan sedikit orang kaya? Apakah ada rahasia dibalik itu? Atau segala sesuatu itu bergantung pada berhala uang, keberhasilan, peruntungan dan takdir?

T.

Apa yang dimaksud dengan lambang atau benda sihir dan mala-petaka apa yang diakibatkannya karena menyimpan atau menguasainya?

T.

Mengapa keluarga kami banyak mengalami bencana dan masalah? Bagaimana saya harus bersikap terhadap orang tua dan atasan agar memperoleh manfaat dalam hidup ini?

Sesungguhnya, Molkhiúl YAOHÚSHUA adalah kebenaran itu, kebenaran yang membebaskan anda dari semua bentuk kebohongan, penipuan dan segala kutuk yang dilakukan musuh!

Dia adalah Terang kehidupan! Dia melindungi anda dari tanda yang diberikan oleh binatang itu, sang anti-mesias. Sang musuh datang untuk membunuh, merampok dan menghancurkan; tetapi Molkhiúl YAOHÚSHUA datang untuk memberi hidup anda dan hidup dengan lebih berkelimpahan.

Sekarang anda telah bergabung, bukan dengan agama yang lain, tetapi dengan dengan Pribadi yang menjadi Mesias Sejati, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Dia membebaskan semua ikatan, kebohongan dan penipuan yang telah dilakukan oleh sang musuh! YAOHÚSHUA sekarang telah menjadi Pembimbing, Penebus, Penyembuh, Penguasa, Kepala Jemaat, Pelindung, Perisai, Pemelihara, Pemberi Pelengkap dan Kepala Gembala atas jiwa-jiwa anda sekalian.

Kami serahkan perjalanan dan pertumbuhan spiritual anda pribadi kedalam tangan YÁOHU UL, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, 'ol Shúam' (dalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, dan kita katakan bersama-sama, am-nám!

Molkhiúl YAOHÚSHUA berfirman: 'Jangan berpikir bahwa Ahnée datang membawa damai di Bumi! Tidak, tetapi sebaliknya, adalah pedang! Ahnée datang untuk membuat anak laki-laki menentang ayahnya, dan anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan menentang ibu-mertuanya - musuh yang paling besar ada didalam rumahnya!

Bila engkau mengasihi ayahmu dan ibumu melebihi engkau mengasihi Ahnée, engkau tidak layak menjadi milik Ahnée, atau bila engkau mencintai anak laki-lakimu atau anak perempuanmu lebih daripada kepada Ahnée, engkau tidak layak menjadi milik Ahnée.

Jika engkau menolak memikul tiangmu dan mengikut Ahnée, engkau tidak layak menjadi milik Ahnée.

Jika engkau mempertahankan hidupmu, engkau akan kehilangan hidupmu, tetapi jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Ahnée, engkau akan memperoleh hidup!' - Matius 10:34-39, Kitab Suci

Kiranya YÁOHU UL Yaoshúayao dan Shuamór memberkati anda dan memelihara anda;

Kiranya YÁOHU UL Khanyao-ám mengarahkan wajahNya menyinari anda dan selalu bermurah hati kepada anda;

Kiranya YÁOHU UL Shua-oléym menghadapkan wajahNya kepada anda dan memberi anda damai sejahtera!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY dan mari kita katakan bersama-sama, am-nám!

Olkém shua-oléym....

Mintalah tuntunan rohani berupa hard-copy (tanpa biaya) atau soft-copy, sekarang juga, melalui pos, faximilie, diskette, CD, DVD, cellfone SMS text message, modem ataupun e-mail!

Juga dapat anda peroleh melalui internet WWW atau FTP.

Dapatkanlah sekarang juga! Iman tanpa perbuatan adalah mati!

Mulailah bercerita kepada orang lain sekarang tentang Molkhiúl YAOHÚSHUA, Dia yang sekarang telah menjadi Kepala Jemaat dan Penebus anda!

Lebih baik bila anda sekarang men-download 'dokumen' ini dan mencetaknya, kemudian perbanyaklah dan bagikanlah dokumen tersebut kepada keluarga anda, handai-taulan, rekan kerja anda sesegera mungkin!

Berceritalah bahwa anda telah bertemu, percaya dan menerima Molkhiúl YAOHÚSHUA sebagai Kepala Jemaat dan Penghantar pribadi anda! Banggalah akan Molkhiúl YAOHÚSHUA! Dia adalah Mesias yang Sejati!

Anda juga dapat mendaftarkan diri (men-subscribe) untuk memperoleh 'Warm Daily Bread' dengan memberitahu alamat surat atau alamat e-mail anda.

'Orang tidak hidup dari roti saja tetapi dengan setiap ucapan yang datang dari mulut YAOHU UL' - kata Molkhiúl YAOHÚSHUA. Ingatlah bahwa YAOHÚSHUA adalah satu-satunya yang dapat diharapkan didunia ini! Berikut ini adalah daftar Tuntunan Rohani yang telah tersedia.

 

Sekarang adalah waktu terbaik untuk menonton YAOHÚSHUA siaran televisi di seluruh dunia internet.

Untuk kebangunan rohani dan pencerahan.

Klik di bawah ini silahkan:

http://pages.tvunetworks.com/watchTV/index.html#c=80788

 

Anda juga akan dibangun secara rohani, diperkuat dan terbangun dengan mengamati dan belajar dari internet YAOHÚSHUA video klips ini.

Klik di bawah ini silahkan:

http://www.YOUTUBE.com/user/OholBahasa#p/u

 

 

Di bawah ini adalah file-file lainnya yang sangat informatif yang harus kamu baca untuk kebangunan rohani, perkembangan dan kemajuan rohaniah. Silakan klik pada apa pun yang kamu pilih:

Judul File:

YAOHÚSHUA - Yang Mesias Sejati
Kenyataan Yang Sulit Dipercaya Tetapi Benar
YAOHÚSHUA - Penyembuh & Pengusir Setan
Bersikap Terhadap Penguasa
YAOHÚSHUA - Membenci Patung-Patung Agama
YAOHÚSHUA - Melawan Simbol Okultisme
Mengenali Hukum

 

YAO-BH.TXT
BAHASA.TXT
EXOR-BH.TXT
BOSS-BH.TXT
YARMI-BH.TXT
EXPOSE-BH.TXT
MENGENAL.TXT

 

Dokumen-dokumen tersebut adalah Tuntunan Rohani yang sangat penting, yang belum pernah anda baca! Setelah Kitab Suci, tentu dong! Oleh karena itu, perolehlah sekarang juga!

Pastikanlah anda memperoleh dokumen tersebut sesegera mungkin karena didalamnya terdapat harta surgawi yang pasti anda butuhkan dalam memperkaya rohani anda dan untuk bertumbuh didalam Mesias YAOHÚSHUA!

Dokumen Tuntunan Rohani tersebut dalam format HTML maupun TEXT dan terdapat di website berikut ini:

 

Home WWW website:

http://www.YAOHUSHUA.org/index.html

E-mail Address:

Cohanul@YAOHUSHUA.ORG.IL

WWW Mirror Sites:

http://yaohushua.euro.ru
http://www.yahushua.org/index.html
http://Ohol-Yaohushua.Org/index.html
http://www.yaohushua.org.il/index.html
http://www.yaohushua.org.uk/index.html
http://www.yawhushua.org.uk/index.html
http://www.lava.net/ohol_yaohushua/index.html

Microsoft Network (MSN) - Religious Resources Library
America Online (AOL) - Religion & Ethics Forum - Interfaith Library

Microsoft E-Mail Address:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Post Mailing Address:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Appendix A:

Doa Pengakuan Dosa Anda sekarang telah menerima YAOHÚSHUA adalah Mesias sejati serta percaya didalam Shúam-Nya, oleh karena itu sekarang ucapkan dan katakanlah didalam hati doa berikut ini.

Doa Pengakuan Dosa

YÁOHU UL, yang bertahta di shamulyáo (surga yang tinggi), sekarang ahnée percaya bahwa Engkau adalah Pencipta segala sesuatu yang Sejati, Penciptaku;

Ahnée (Aku) percaya bahwa Engkaulah Maha Suci dari Yaoshorúl, tidak ada yang lainnya; Engkaulah 'UL'-nya Abruhám, YÁOHUtz-kaq (Iskhak) dan YÁOHU-caf;

Ahnée mengaku bahwa ahnée telah berdosa melawan Engkau, dan sekarang Ahnée mengampuni kesalahan orang lain yang pernah melawan ahnée;

Dengan sesungguhnya ahnée menyesal dihadapanMu.

Ampunilah segala dosa kesalahanku dan sucikanlah ahnée sekarang, dengan 'DAM' (darah) Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, yang ahnée yakini telah mati demi ahnée, sebagai penukar diri ahnée;

Sekarang ahnée telah menjadikan YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY sebagai Ódmorul (Penguasa) dan 'Mée-hoo-shúa-yao' (Penyelamat) ahnée;

Ahnée percaya Dia telah mati untuk membayar segala dosa-dosa ahnée, telah dikubur, dan bangkit lagi, naik kesurga bersatu dengan YÁOHU UL, dan akan datang kembali sebagai Raja segala raja;

Ahnée percaya dengan iman yang penuh akan segera datangnya Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY; Seperti telah tertulis: 'Setiap orang yang memanggil Nama YÁOHU UL akan diselamatkan,' dan ahnée percaya akan kebangkitan kembali orang-orang benar kedalam kehidupan yang kekal, dan penghukuman orang fasik kepada penghukuman yang kekal; Kirimlah 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' untuk hadir didalam diri ahnée agar ahnée menjadi anakMu, yang lahir-baru didalam KerajaanMu yang kekal, tempat bagi orang-orang yang telah disucikan, dibenarkan dan yang telah ditebus; Dan juga baptislah ahnée sekarang dengan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' agar ahnée boleh menerima pemberian cuma-cuma dariNya agar memperkuat diri ahnée didalam kehidupan yang baru sebagai Yaohúshuahée (orang beriman); Ahnée yakin bahwa sekarang ahnée telah menerima 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' didalam hati ahnée, sebagai Penguasa, Pengatur dan Maoro-éh (Guru) didalam hidup ahnée, seperti juga ahnée percaya bahwa ahnée telah menerima anugerahMu, pengampunan, penyucian dan kekuatan dariMU dan baptisan 'RÚKHA-YAOHÚSHUA'; Ahnée memuji, memuliakan, menyembah dan berterimakasih kepadaMu atas penyelamatan dan penebusan yang cuma-cuma dari Engkau; Ahnée berdoa 'ol Shúam' (dalam Nama) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Sekarang anda telah dibebaskan, telah disembuhkan, telah dihantarkan dan anda menjadi utuh! Sekarang, pujilah YÁOHU UL bersama-sama dengan kami, mari kita bersama-sama mengagungkan NamaNya!

Sekarang mulailah hidup anda bersama-sama dengan YÁOHU ABí (Bapa) dengan memberitakan kepada orang lain tentang KASIHNYA dan NAMANYA dan mulailah untuk menolong dan mengasihi tetangga anda!

'Engkau harus mengasihi YÁOHU, Ulhím-mu dengan SELURUH hatimu, dengan SELURUH jiwamu dan dengan seluruh pikiranmu; dan engkau harus mengasihi tetanggamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri!'

Itulah hukum atau mitzvót yang terbesar!

Oleh karena itu mulailah mengasihi YÁOHU Ulhím dan tetanggamu sekarang juga!

Appendix B: Doa Pengusir Setan dalam bahasa Ibrani Purbakala

Doa Pengusir Jin Setan Peri Kahyangan ini harus diucapkan dengan penuh iman, kuasa, kekuatan, enersi, pikiran, jiwa dan hati, ketika berhadapan melawan kekuatan jahat setan.

Metode terbaik bila dilakukan oleh dua orang percaya atau lebih dengan mengucapkan doa secara keras, selaras serasi, bersamaan.

Diulangi: masing-masing orang percaya harus mengucapkan keras-keras doa exorcisme berikut ini, bersama-sama, dalam waktu yang sama, secara selaras dan serasi. Penting!

'G A A R O T'
(Doa Pelepasan atau Pengusiran Jin Setan)

ANU HA-YAOLODIM SHUAOL YÁOHU UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL GABOR, HOL-MIYAOGAN OL SHAMULYÁO, UL BORO, UL UZULYAM OL YAOHOD BA OLMAO, YÁOHU UL SHUAMUL; IM YAOSHOR WE UZULYAO, ANU HODIM, NIBORUHIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU ABUHÚ OL SHAMULYÁO!

OLKAN, IM HOL-UZULYÁOHU UL: ANUA MEPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM, NISORIM, QOSHRIM GAM NOGDIM YAOT HA-SATAN, SATIR GAM YAOHOD RUKOT HA-RAOTKA OO HA-NAKSHIMKA, OTA OO OLMAÚL!

QAOTIV:

HAYAOHOD DABARIM KHI OLMAÚL ANU QOSHRIM GAH MESORIM OL YAOHOD OL ODAMAH, YÁOHU UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL GABOR, OLMAÚL YAQSHOR GAM YAOSUR BE SHAMAYIM.

ANU OLMAÚL NOGDIM HA-SATAN WE YAOHOD RUKOT-HARAOTKA WE YAOHOD ATEM TARUTZU MI OLYANU; HOL 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' hol-MEHUSHKHÁY, UL MIHUSHUAYAO, GAUL BE OLYANU, GAOLDUL HOO UL, MI HOL YAOHOD RUKOT HA-RAOT BA OLMAO;

QAOTIV:

OL SHUAM GABORUL, MOLKHIUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY TIKRO YAOHOD BEREK DABARIM OL SHAMAYIM WE OL YAOHOD HOL-ODAMAH GAM TAKHAT ADAMAH WE YAOHOD LAOSHON PAYAO KHI MOLKHIUL, ODMORUL HOO, UL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY - OL HODAR SHUAOL ABUHÚL, YÁOHU UL TZADOQ, ABUHÚL YAOSHOR, GAVÓHA OL SHAMULYÁO!

QAOTIV:

OLYAOD HOL-KAVUROT SHUAOL GAUL YAOHÚSHUA, OLYANU, OTA GAM OLMAÚL, RO-EFUL OO SHUA-OLEYMAO;

OLKAN, HA-SATAN WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT MI HA-SATAN, SATIR WE YAOHOD OBOT GAM SHEYDIM, WE HOL YAOHOD RUKOT HA-RAOT OLEH:


BAREEAKIM    TSONIM-SEYNIM    TZIFONIM    TYFOON/TSIPON
JAPAN      SAIPAN       TZOKOLITIM   TZAFERIM
TAN/TANIM/TON (ular, naga)     NIKE      DEUS/THEOS/ZEUS
SARAFIM     PAN         LAKASHIM    REDEMET
LIVYATANIM   NAKASHIM      SHEMAMITYOT   EFEIM/FM
TZIFAIM     TSEFIFONIM     OB/OBOT     NEYM/NEYMIM
DIABOLOS    BAAL GAD      ASHTAROTIM   EYZ/IZIM/AZIM
BAALZEBUB    SA-IR/SATIR/SATUR  YIDEONI/DANNY/JOHNNY
KARTUMIM    SATAN/STAR/SUPER  YE-EYLIM    NEGEFIM
OPUS DEI    BEL/BELEYE-AL    ITIM/LAHATIM  ELYEN/ALIEN
TZIIM/SHUTPANUT  ABADDON      KUDA/KHODA   ATUDIM
GOTT/GAD/GOD  TAYISHIM      ELIMAS     RHEA/MAREA/MEREE
ASHERA     LILIT/FREEMASONRY  APOLYON     MAKALOTIM
MOT/MAT/PAT   ARBEYIM       GEYVIM     GOVAIM
KESHEFIM    MAYPOLE       AKKO/EKKO    KAGAVIM
MAGEYFA     MACAO/SAN MIGUEL  KOSHEQIM    DERENIM
EKESHIM     BEHEMOTIM      YEARIM     SHIDAFON
AFELIM     KASHAMOT      ASHMODEUS    AKIVUTAO
PETENIM     GAZAMIM       NOEYFIM     YIN-YANG
HAOTIM     DITZAT       GEYVEHIM    ARANIM
SANTA LUCIA   EYZA/EYZIM/AIZA   KOMETIM     TZION
KASILIM     BAPHOMET      KINIM      SHILSHULIM
GOVIM      PALESTINAIM     HIZBALLAH    OKEL
LOKEYSHIM    SAPARUIM/SUPER   SHEFIFONIM   YELEQIM
SHABLUL     SEYE-IM       MAITREYA    AQRAVIM
QIPUSIM     RIMAOT       OFERIN  SALAM/SALEYM/SHALOM
KODANA/MADONNA SHUFIM       SHAFAFIM    SHOREYRIM
TEKORIM     AQALATON      TOLAOT     SANTERIA
SUSIM/DISCO   AKSHUVIM      ALUQOT     AKBARIM
AYALOT     MACARENA      ZE-EYVIM  KORESH/CROSS/KRUS
MALKAM/MOLECH  MANIM        ONEYM (roh dikenal)
SASA/SUSIM   NIKEYSH       ZUHAL/BISTRO  PATER
NOSTER     KARADA/EBYONUT   KIYUN/DYUN/JOANN
MANDRAX/SHABU  GOV-GOVAIM     TZELATZAL    REFAIM (hantu)
LATIN (pesona berahi)  KASILIM  ASTROLOGY/HOROSCOPE
ARBEIM     YEVELIN/EVELYN   KARGOLIM    QADQOD (tengkorak)
ECO/EKO/ECHO (kambing) ODIN/DAN/DEN MERIT/BERIT (kematian)
MARRIOT     GODZILLA      IVKAO      HOL-TAUTS
ESHETIM     SEDOMYUTIM     DYEHOBA ELOHIM EYD/AIDS/ETH
HAKLASHOT    SHAD/SATELLITE   HENANA     HAFEKA
SHAON      ATIN/DRAGON     HAKADOT     RAZEE/ROZEE
HA-FEROT    NEGEFIM       DRACULA     ERERIM
HA-SATAN    MARISUT       SHEVET/MACUMBA BAAL-HAOT
HESH-KEYTIM   ATZALTAYIM     KOLIM/KORAN   DEVERIM
HARASHOT    MAKALOT/POWOW    ANIM/KEYNIM   KOSMET/KOSMETIC
RÚKHA HA-MEYT  QAMEYAOT      SAARIM/VOODOO/IVARON/PIDIM
DAGON (d-ako-n) AURORA (kutuk)   TITAN/TITON/SATURN
JESUS/HESUS/KRISTOS         MAFIA/YAKUZA  DAN/DEDAN
BASHKET-BO-UL (dengan kehancuran, datanglah Ul)   BUDDHA  CASPER
KRIS-TAMMUZ/KRISTMAS    BOG   SPORTS (super kematian)
ALLAH/MOHAMED  ECO-LOGY/ECO-SYSTEM ECO-NOMICS   ECU-MENICAL
VISHNU/TONY   KRISHNA       SHIVA/SEBUBIM  DIANA/HYPNOTISM
SUSANA/SUTANA  SULTAN/SHILTON   TAIWAN/KAIWAN  QESHEMIM
MAGIC      OB/POPE/OBOT (roh-roh dikenal)   SHEYDIM
EL SHADDAI   SHEM/SHEMIRAMIS   ADONAY/ADONIS  EL/ELOHIM
ELOHA/ELAH   ELOAH/ALLAHU    BAAL EETEE   BAAL/BEL
RAH/REAH/ROA/RAP MAY/SAM/MIN    REYNA ELENA   ROCK CONCERT
APOLLOS     VENUS/PARIS     MERCURY  CHRISTIAN (KRI-SATAN)
PAGODA     COK-AKO-LA     POSEIDON    TARTARUS
MASTER     GHIA/KHIA      SWEETHEART   TITANIC/CONFUZEUS
PASATOR/DEAKONO APOSTOL       CAESAR     COSA NOSTRA
MELANOMA    SHIGAON (gila)   HIGH BLOOD   DIABETES
HEART ATTACK  TUBERCULOSIS    KAN-SAIR/CANCER KIDNEY STONES
UL-SAIR/ULCER  EBOLA VIRUS     SHITUQ (lumpuh)
AFOLIM/TORIM  KERSHUT (ketulian) ILEMUT (kebisuan) HEPATITIS
DYSENTERY    JAUNDICE      CYST      TUMORS
INFLUENZA    SHABATZ       MALARIA     CATARACT
MEASLES     HERPES       H.I.V. VIRUS  AIDS
GONORHEA    SYPHILLIS      ATHRITIS    MENINGITIS
TETANUS     PNEUMONIA      SORE EYES    GLAUCOMA
CHICKEN POX   THROMBOSIS     BRONCHITIS   GOITER
ASTORET/ASTARTE SEKMAT/ATHENS    DEMETER/CERES  TYCHE/FORTUNA
MINI/MANI/MONI ANAT/AKAT      PARANOIA    HYGIENE/HYGEIA
APHRODITE    PERSEPONE ISUZU  NISSAN     MAZDA
INFLUENZA    MIGRAINE      BOTULISM    SALMONELLA
YOGA/YOGI BAAL-BEKA / ECSTASY / TOURETTE SYNDROME / BAAL-BACCHUS

WE YAOT YAOHOD RUKOT HA-RAOT SHUAOL TAAVOTEY, AVODATEY OO DIKUYOT SHUAOL YAOHOD: MAKALOT, KOLIM, MIN, MAMONIM, TAANUGIM, ISHUNIM, EYSHEYTIM, SEDOMYUTIM, NAAFUFIM, ZANUNIM, RUKOT-DATIOT, RUKOT-KAZAVOT, ELOHIM, SHIKARONIM, TAROT CARDS, HIMUR, RATZAKIM, ESH, AIKIDO, JUDO, KARATE, TAEKWONDO, KAMASUTRA, SCIENTOLOGY, IGLESIA NI KRISTO, JEHOVAH'S WITNESSES, MORMONISM, SPIRITISM, CHRISTIAN SCIENCE, RUSSIAN GAM GREEK ORTHODOXY, BUDDHISM, SATANISM, SHINTOISM, ROMAN PAPACY AND ROMANISM, SANTERIA, SHAMANISM, HINDUISM, ANIMISM, CONFUCIANISM, AVODATEY: AYATOLLAH KHOMEINI, MEME, BIBI, BAAL-BACHUS, BAAL-BEKA, EL SHADDAI, SINN FEIN, I.R.A., MUHAMMAD, ALLAH, ISLAM, ECKANKAR, WICCA, KARL MARXISM, COMMUNISM, STALINISM, LENINISM, NEW AGE, METHODISTS, MORMONISM, ULSTER, LUBAVITCHER, PROTE-SATAN-TISM, SPIRITISM, PENTECO-STAR, KAMDANUT, KARADOT, REDEMET, FEMINISM, WOLL STREET, HIMUR, PAKDANUTIM, ATZELUTIM, INYANIM, KOSHEQIM, TAAVOT, GAAVAO, COAKIM, BIQOROT, OBOT, TERAFIM, SHEYDIM, ZEUS, GEE-ZEUS, GAD, HA-SHEM, ADONAY, FUNDAMENTALISM, FREEMASONRY, CONFUZEUS, ECKANKAR, HITMAKRUTIM, TAROMETIM - WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT DI RESHAIM OO TAAVOTEY, KAMDANUT WE AVODATEY: MUSLIMIM, JIHAD, JIBRIL, SHUTPANIM, HIZBALLAH, PALESTINAIM, HAMAS, KRISEYTANIM, DRAGON, NAKASH, SATIR, EBYONUT, TZARA, RODAFIM, LORD, DYEHOBA ELOHIM, PAN, KRISTOS, KRUS, SHEMESH, SOON MYUNG MOON, KRAYST, MENAKEM MENDEL SATIR-TZON, SANTACRUZAN, TONING, BAHAI, TILIM, KOTEFIM, LEPET, ONES, MILKAMOT, GANAVIM, OYEBIM, ZAYINIM-OYEBIM, SILONIM, PYRAMID, SANTO NINO, WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT DI PEULOT MISTOREE WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT SHONOT KAMO OLEH OL YAOHOD OLYANU HA-YAOHÚSHUAHIM WE HOL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat lengkap rumah yang sedang diusir jin setannya.)

HA-YAOHOD-KEM, ANU, OTA GAM OLMAÚL, GAARIM, QOSHRIM, NIPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM GAM NOGDIM! GAUL, MOLKHIUL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-ARKEM GAH MESURKEM!

ATEM HOL YAOHOD SARIM, SHALITIM, HAMSHELEY BE KESHKAT HA-OLMAO HOL DEH, HA-RUKOT HA-RAOT BAMROMIM, OL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat rumah yang sedang diusir jin setannya.)

- ANU HOL YAOHOD-KEM, GORSHIM, OLMAÚL! GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, ROEH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR, QOSHER GAH MESORER KEM OL OLMAO OLMAÚL; YAOHOD ATEM, SURU!

WE ANU GAARIM KEM, YAOHOD-KEM! SURU, OTZRU OO YAOTZU, OTA GAM OLMAÚL! GAM LO TAKZORU OLMAÚL!

BIGLOL KILEY MILKAM SHUA-OLNU IM GAOLDUL UZULYAO HEM OLYAOD YÁOHU UL GABOR, UL YAOSHUAYAO, UL GAVÓHA OL HAROS NIVTZARIM, OL HAROS ANU TAKBULOT OL YAOHOD MAROM HAMITNASEH NEGED DEY-AYAO SHUA-OL YÁOHU ULHIM WE HOL YAOHOD HOWIM OL YAOQEHAO MOL GAUL, MIHUSHUAYAO, MOLKHIUL, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOL-MOLKHIUL, OTA OO OLMAÚL! YAOSHUAYAO, SHUA-OLEYMAO GAM KAFSHUA-UL, OLYANU, HAYAM OO OLMAÚL!

ANUA MEBATLIM, NOGDIM, QOSHRIM YAOT HA-SATAN, SATIR WE YAOHOD RUKOT HA-RAOTKA, OLYAOD HOL 'DAM' GAM SHÚAM GAH MOLAOKIM SHUA-OL GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, ROEH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

YAOHOD RUKOT HA-RAOT ATEM, SURU, OTA OO OLMAÚL! GAUL, MOLKHIUL, RO-EFUL, MIHUSHUAYAO, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR KEM HAYAM OO OLMAÚL!

ANUA MEPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM, NIVTERIM OO HEFERIM HOL YAOHOD KEM! SURU! OTZRU GAM YAOTZU, ROOTSU, OTA, MI HOL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat rumah yang sedang diusir jin setannya.)

HA YAOHOD-KEM, ANU, OTA GAM OLMAÚL, GAARIM, QOSHRIM, NIPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM GAM NOGDIM! GAUL, MOLKHIUL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-ARKEM GAH MESURKEM!

ANU OTZRIM, GAARIM, NOGDIM, QOSHRIM GAH MESORIM, OTA OO OLMAÚL, YAOHOD KEM! LO ATEM TAKZORU! ROEH, ODMORUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, GAUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR, MEGAROSH, MEHAROS GAH MESORER, OTA OO OLMAÚL, YAOHOD KEM! OLMAÚL, LO ATEM TAKZORU! SURU! OTZRU GAM YAOTZU, OTA, YAOHOD ATEM!

YAOHOD OLEH, BE 'YÁOHUSHKHAY-RÚKHA-YAOHÚSHUA' GAH BE HOL SHUAM GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, ROEFUL, ROEH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOL-MIHUSHUAYAO, OO HOL-MOLKHIUL OD OLMAO OLMAÚL, AM-NÁM!

WE ALL NOW DECLARE: GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY MOLKHIUL, GAUL, ODMORUL, MIHUSHUAYAO, RO-EFUL, RO-EH WE MAORO-EH HOO OL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat lengkap rumah yang diusir jin setannya.)

GAM:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat lengkap rumah yang diusir jin setannya.)

MEPUSAQIM, HUSHLAKNU WE MASHLIKIM, IM YAOSHUAYAO, OO ANUA WE YAOHOD OLEH MUKBASHIM OL YAOQEHAO MOL MOLKHIUL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, OTA OO OLMAÚL!

YAOHOD OLEH, OL SHÚAM GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, RO-EFUL, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, AM-NÁM! HOL YAOGANYAO, SHUAMOR, MAULYAFE-AO, SHUA-OLEYMAO, GAM KAFSHUA-UL, YAOSHUAYAO, ORULYAO, RO-EFUL, NADABYAO, KHAYAY, KHANYAO OO TAVUL OLYANU WE OL YAOHOD HOL YAOHÚSHUAHIM WE HOL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Sebutkan nama lengkap orang yang sedang disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan atau alamat lengkap rumah yang diusir jin setannya.)

OTA OO OLMAÚL, IM HA-UZULYAO SHUA-OL GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA, UL MIHUSHUAYAO, GAULNU, HOL-SHUAMÓR, HOL-MIYAOGAN WE BOKIR, OTA OO OLMAÚL! ANU,IM YAOSHOR, HODIM, NIBORUHIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU UZULYANU, UL GAVÓHA, UL GABOR, UL YAOSHUAYAO, UL TZAVULYÁO!

IM HAOGANYAO, ANU HODIM GAH MEHAOLULIM GAM NIBORUHIM YÁOHU UL GAVÓHA, UL GABOR, UL YAOSHUAYAO, UL SHUAOLEYM, WE UL TZADOQYAO OL HODAR! HODAYAO OO HAOLULIM OL YÁOHU ABUHÚ, UL YAOSHOR, UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL SHUA-OLEYM, UL ULYAN, UL OLMAÚL GAM UL GABORUL OL SHAMULYÁO!

HAOLULIM OO HABORUL OL YÁOHU UL GAVÓHA, UL GABOR, SHUA-OLEYM WE UZULYAM HOO!

WE ANU HODIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU UL GABOR, UL SHUA-OLEYM KHI UL YAOHAB, HAYAM OO OLMAÚL, IM KHANYAO-UL, OLYANU HOL YAOHOD KAFSHUA-UL, YAOSHUAYAO, SHUA-OLEYMAO GAM YAOGANYAO, RO-EFUL GAM KHAYAY, IM GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, RO-EFUL, RO-EH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, AM-NÁM!

YÁOHU UL WATCHES ALL HIS WORDS TO PERFORM THEM, NOW AND ALWAYS!

YAOHOD OLEH, BE 'YÁOHUSHKHAY-RÚKHA-YAOHÚSHUA' GAH BE HOL SHUAM GAUL, MOLKHIUL, MIHUSHUAYAO, RO-EHFUL, RO-EH, ODMORUL, BO-UL: YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY,

AM-NÁM oo AM-NÁM!

Yaoshorul, 5761

'Penasehat sheol tidak pernah menang melawan Ohól YAOHÚSHUA!'

'Semua Yaohúshuahím telah diberi kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh; ein ish gah ein rukha hara yang akan mencelakakan olyanu!'

'Semua Yaohúshuahím selalu berbahagia dengan sempurna karena Ódmorul YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY telah berkuasa atas dunia!'

'Semua Yaohúshuahím selalu lebih besar dari para penakluk!'

'Semua yang di LEPASKAN di dunia di LEPASKAN di surga!'

'Apa yang ditolak di bumi di tolak di surga; karena 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' lebih besar be olyanu mi yaohod rukot ha-raot ba olmao!'

'OL SHÚAM' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Appendix C:

Petunjuk Pengucapan secara Benar Perhatikan, penulisan cara pengucapan ditulis menurut ejaan bahasa Inggeris.

YÁOHU 'yow-hoo' (Vokal pada suku pertama diucapkan seperti pada 'how' (Inggeris) dan tekanannya pada suku-kata yang pertama 'yow')
YAOHÚSHUA 'yow-hoo-shua' (tekanannya pada suku-kata kedua 'hoo')
RÚKHA-YAOHÚSHUA 'roo-kah yow-hoo-shua' (tekanan pada suku-kata pertama 'roo' dan pada suku-kata kedua dari kata yang kedua, 'hoo')
UL 'ool'
MÍHUSHÚAYAO 'mee-hoo-shooah-yao' (tekanan pada suku kata 'shoo')
ULHÍM 'ool-heem' (tekanan pada suku kata terakhir, 'heem')
RUKÓT 'roo-cot' (tekanan pada suku kata terakhir, 'cot')
ABIHÚ 'a-bee-hoo' (tekanan pada suku kata terakhir, 'hoo')
TZAVULYÁO 'tza-vool-yao' (tekanan pada suku kata 'yao')
SHAMULYÁO 'sha-mul-yao' (tekanan pada suku kata terakhir, 'yao')
SHUAMÁYIM 'shua-mah-yeem' (tekanan pada suku kata kedua, 'mah')
KHANYAO-ÁM 'kahn-yao-ahm' (tekanan pada suka kata terakhir)
ÓZULYAO 'oh-zool-yao' (tekanan pada suku kata pertama)
ÓRULYAO 'ohr-ool-yao' (tekanan pada suku kata pertama)
RO-EH-FÚL 'roh-eh-ful' (tekanan pada suku-kata terakhir, 'ful')
QAN-ÁH 'kan-ao' (tekanan pada suku-kata terakhir, 'ah')
NADÁB 'now-dab' (tekanan pada suku-kata terakhir, 'dab')
SHUA-OLÉYM 'shoowa-oleym' (tekanan pada suku-kata terakhir 'leym')
AHAVOTÉY 'ahah-vo-tay' (tekanan pada suku-kata terakhir 'tey', dengan bunyi vokal 'a' panjang)
AVODATÉY 'ah-voda-tay' (tekanan pada suku kata terakhir 'tey', dengan bunyi vokal 'a' panjang)
OL 'ohl' (bunyi vokal seperti pada kata Inggeris 'all')
SHÚAM 'shoo-wam' (tekanan pada suku kata pertama, 'shoo', dengan bunyi vowel pada suku kata terakhir seperti pada kata Inggeris, 'UM-brella')
GA-ÁR 'gah-ar' (tekanan pada suku-kata terakhir, dan suku kata pertama dengan suara 'g' yang berat, berbunyi seperti pada kata Inggeris, 'get')
RO-ÉH 'ro-eh' (tekanan pada suku kata terakhir, 'eh')
RUKHÁM 'roo-kham' (tekanan pada suku kata terakhir)
TZADÓQ 'tzow-dok' (tekanan pada suku kata terakhir)
AM-NÁ-ÁM 'ahm-náo-ahm' (tekanan pada suku-kata terakhir)
SOLKHÁN 'sol-kahn' (tekanan pada suku-kata terakhir)
HODSHÚA 'hod-shooa' (tekanan pada suku-kata terakhir)
SATÍR 'sah-teer' (tekanan pada suku-kata terakhir)
OBÓT 'ob-bot' (tekanan pada suku-kata terakhir)
SHEYDÍM 'shay-deem' (tekanan pada suku-kata terakhir)
ULYAFE-ÁO 'ul-yah-feh-ao' (tekanan pada suku-kata terakhir)
SHUA-ÓLEYMAO 'shooa-oley-mao' (tekanan pada suku-kata terakhir)
YAOSHUÓTH 'yao-shoo-oth' (tekanan pada suku-kata terakhir)
YAOSHÚAYAO 'yao-shooa-yao' (tekanan pada suku kata kedua, 'shoo')
KHAYÁY 'kah-yahy' (tekanan pada suku-kata terakhir)
YAOGANYÁO 'yao-gan-yao' (tekanan pada suku-kata terakhir)
HOSHÚAOTH 'ho-shooa-oth' (tekanan pada suku-kata kedua, 'shoo')
YAOQEHÁO 'yao-keh-how' (tekanan pada suku-kata terakhir)
MOLKHIÚL 'mol-khee-ool' (tekanan pada suku-kata terakhir)
SHUA-ODÁI 'shooa-o-dahy' (tekanan pada suku-kata terakhir)
YÁOHUSHKHÁY 'yao-hoosh-khay' (tekanan pada suku-kata, 'khay')
SHUAÓL 'shoowa-ol' (tekanan pada suku-kata terakhir)
AM-NÁM 'am-nám' (tekanan pada suku-kata 'nam' dengan bunyi vowel seperti pada kata Inggeris, 'lamp')

Dalam mengucapkan kata-kata Ibrani Purbakala, bila tidak diberi tanda, bunyi vokal, 'a' 'e' 'i' 'o' dan 'u' diucapkan sebagai berikut:

'a' pendek seperti pada kata Inggeris, 'ark'
'e' pendek seperti pada kata Inggeris, 'egg'
'i' pendek seperti pada kata Inggeris 'him'
sedang 'u' seperti pada 'o' dobel panjang,
seperti pada kata Inggeris 'food' dan 'o'
seperti pada kata Inggeris, 'only'.

Ingatlah!

'Dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang dapat menyelamatkan, kecuali: Shúam: YAOHÚSHUA!' - Kisah Para Rasul 4:12, Kitab Suci.

Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain, tidak ada nama lain, tidak ada nama lain kecuali: YAOHÚSHUA! Tulisan ini bukan dokumen yang dibatasi hak-cetaknya. Anda boleh memperbanyak, meng-copy atau mencetak sebagian atau seluruhnya, sepanjang Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY dimuliakan dan diagungkan, agar kita semua bersuka-ria!

Pemberian yang paling berharga, yang dapat anda berikan bagi orang-orang yang anda kasihi, yaitu mengenalkan mereka kepada Pencipta mereka, YÁOHU UL, beserta hol-MEHUSHKHÁY YAOHÚSHUA!

Itulah warisan kuno yang paling berharga yang dapat anda berikan kepada mereka, lebih berharga dari segala harta-kekayaan dan pengetahuan duniawi. Berilah mereka Firman yang telah menjadi daging, Dia yang telah mereka tusuk, dan telah mati demi penebusan semua umat manusia, dan yang akan segera datang sebagai Raja dan Hakim semua mahluk!

YAOHÚSHUA itulah Dia dan hanya itulah satu-satunya Shúam-Nya.

Tidak ada nama lain!

Muliakan dan agungkanlah YÁOHU UL bersama kami, marilah kita puji bersama-sama Shúam-Nya dengan suka-ria!

Oh, YÁOHU, YÁOHU, betapa sempurnanya Shúam-Mu diseluruh bumi!

Y A O H Ú S H U A - hanya itulah satu-satunya harapan didunia ini!

Semua ini dipersembahkan kepada anda, dengan kasih yang murni dan dengan kerendahan hati kami yang paling dalam, 'ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, marilah kita sambut dengan ucapan, am-nám!

Hubungilah kami melalui alamat E-mail ini:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Hubungilah sekarang juga!

Setiap lutut harus bertelut pada Shúam ini:

Y A O H Ú S H U A !

Yaoshorul, 5761

Kamu boleh kembali ke halaman utama YAOHÚSHUA secarang....