1. De ware, originele en echte Naam van onze Schepper in de originele Hebreeuwse Geschriften wordt uitgesproken
als 'YO-HOE' en die van de echte Messias is 'YAO-HE-SHUA.' (klemtoon op de lettergreep 'hoe')

2. 'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAO-HE-SHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

3. Eenieder die de Naam van 'YAO-HE-SHUA' aanroept zal gered zijn van alle vloeken en straffen die gepaard gaan met zonde, zoals armoede, ziekte, fouten, faillissementen, verlies, aardbevingen, oorlogen, frustraties, AIDS, pijnigingen, dementie, gezinsbreuken, rebellie, echtscheidingen, tragedies, natuur catastrofen, geweld, dood en hel - Deuteronomium 28, Heilige Schrift.

4. Eenieder heeft gezondigd en komt tekort in de glorie van YO-HOE OEL, de Heilige van Isral; en het loon der zonde is de dood. Daarom kan iemand het Koninkrijk van YO-HOE OEL niet zien, tenzij hij geestelijk WEDEROM GEBOREN wordt! - Johannes 3:3, Heilige Schrift.

(uitspraak: yao-hoe oel, klemtoon op de lettergreep 'yao')

5. Want alzo lief heeft YO-HOE OEL de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, de Messias, YAO-HE-SHUA, gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe! - Johannes 3:16, Heilige Schrift

6. Redding is een KOSTELOOS GESCHENK van YO-HOE OEL, door de rijkdom van Zijn genade, niet uit werken. Niemand wordt vrijgesproken in de ogen van YO-HOE OEL door gehoorzaamheid aan de wet, want wie de gehele wet houdt, maar op n punt struikelt, is schuldig geworden aan alle! - Efezirs 2:8-9 and Jakobus 2:10, Nieuw Testament, Heilige Schrift.

7. Dit nu is het eeuwige leven, dat U YO-HOE OEL kent, de enige waarachtige Schepper en de Messias die Gij gezonden hebt - YAO-HE-SHUA! - Johannes 17:3, Heilige Schrift

8. YAO-HE-SHUA is de enige Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader, YO-HOE OEL, dan enkel door de Messias YAO-HE-SHUA! Al wat je moet doen is geloven in Zijn Naam, maak en ontvang de Messias YAO-HE-SHUA in je hart als de enige individuele Regeerder en Redder! Nu is het tijd te je te bekeren en te geloven en vertrouwen in de ware Messias om U te redden! - Johannes 14:6, 1:12-13, Heilige Schrift

9. YAO-HE-SHUA de Messias stierf voor U, als Uw persoonlijke plaatsvervanger, en Hij leed persoonlijk voor de gevolgen van al Uw zonden! Al wat U nu moet doen is geloven en de zegeningen aannemen van Zijn reddend werk, is dat niet eenvoudig. Al Uw zonden werden reeds vergeven toen de Messias, YAO-HE-SHUA al de straffen van Uw zonden op Zich nam, en het enige wat U nu moet doen is bekennen, dan geloven, ontvangen en de eeuwige zegeningen van Zijn volledige, complete redding persoonlijk aanvaarden voor U zelf!

10. Onze Schepper bestaat uit een DRIENE Eeuwige Natuur: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 'Drienig' betekent drie volledig-verenigde Eeuwige Wezens. - 1 Johannes 5:7, Heilige Schrift

11. U mag de meest Heilige originele Naam van YO-HOE OEL niet zonder respect of onnodig gebruiken. U zult de straf van YO-HOE OEL GABOR niet ontvluchten als U dat toch doet. - Exodus 20:7, Heilige Schrift

12. De meest Heilige Naam van onze Schepper werd VERANDERD toen de Hebreeuwse 'Heilige Schrift' vertaald werd in verschillende talen en dialecten; dat wil zeggen dat de Naam van onze Schepper en Zijn Messias VERANDERD werd in VERSCHILLENDE namen van verschillende heidense religieuze idolen, iconen en beelden!

Wees zeker dat U niet vertrouwt op valse scheppers and valse messiassen! Pas op! Het is Uw leven en Uw enige ziel die in gevaar zijn! Bereid U nu voor op de eeuwigheid!

Ontdek waarheden die U vrij zullen maken! Waarheden die lang door velen gegnoreerd werden en die enkel door de originele Messias YAO-HE-SHUA geopenbaard kunnen worden aan eerlijke zoekers van de waarheid!

YAO-HE-SHUA is de Waarheid!

YAO-HE-SHUA is de ware Messias en niemand anders!

Hij kan U echt redden, bevrijden, genezen, beschermen, helpen en succesvol maken!

Herinner, ER IS GEEN ANDERE NAAM gegeven tot redding aan de mens onder de hemel dan deze Naam boven elke naam: YAO-HE-SHUA!

Redding is in geen andere naam, ik herhaal, geen andere naam!

Schrijf zo spoedig mogelijke voor Uw kosteloze literatuur die duidelijke op dit moment nog gegnoreerde feiten in de Heilige Schrift onthult (Biblia Hebraica)!

'YO-HOE' - dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. - Exodus 3:15, Heilige Schrift

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAO-HE-SHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

Dit zijn enkele van de meest belangrijke richtlijnen die U ooit in Uw gehele leven zult lezen! Buiten de Heilige Schift natuurlijk.

Lees dus al deze uiterst onthullende richtlijnen zo snel mogelijk voor Uw geestelijke ontwaking en groei!

Bij de vermelding van de Naam: YAO-HE-SHUA, moet ieder knie buigen in de hemel, op aarde, en onder de aarde, ter glorie van YO-HOE OEL in de hemel!

'YO-HOE' - dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. - Exodus 3:15, Heilige Schrift

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAO-HE-SHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

'Maar dan zal Ik (YO-HOE OEL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat ze helemaal kunnen een beroep doen op de Shuam of Naam van YO-HOE OEL en aanbidden Hem samen in harmonie en in eenheid.' - Zafna-YO-HOE (Sefanja) 3:9, Heilige Schrift

Iedere knie zal buigen bij deze Naam: YAO-HE-SHUA!

YAO-HE-SHUA - de echte Naam boven elke naam!

Eenieder die de Naam 'YAO-HE-SHUA' aanroept, zal gered worden!

Zoek de WAARHEID, en de waarheid zal U vrijmaken!

YAO-HE-SHUA - de enige hoop in deze wereld!

Dit alles wordt U gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'ol Sham' (in de Naam van) YAO-HE-SHUA hol-MEHUSHKHY, am-nm!

Voor verdere verlichtende onthullingen en kennis lees zo spoedig mogelijk de volgende HTML of TEXT richtlijnen:

Titels van de Filenames

'YAOHUSHUA - De Redders en Messias!'

'YAOHUSHUA in the Triune Eternal'

'Facts Incredible Yet True'

'Messiah's Qualifications'

'YAOHUSHUA - De Genezer en Uitwerper'

'Free Gifts Especially for You'

'Dealing with Authorities'

'YAOHUSHUA - Herkenningstekens!'

YAO-DUT.TXT

TRIUNE.TXT

INCRED.TXT

QUALI.TXT

EXOR-DU.TXT

GIFTS.TXT

AUTHOR.TXT

FALSE-DU.TXT

Dit zijn enkele van de meest belangrijke richtlijnen die U ooit in Uw gehele leven zult lezen! Buiten de Heilige Schift natuurlijk.

Lees dus al deze uiterst onthullende richtlijnen zo snel mogelijk voor Uw geestelijke ontwaking en groei!

OHOL YAOHUSHUA
(Israel)

Plaats Web -
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

E-mail Adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com
   Postadres -

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Gelieve per brief, fax of email kosteloze copies van de bovengenoemde publikaties aan te vragen en/of om deze richtlijnen zo snel mogelijk kosteloos naar Uw computer gestuurd te krijgen. Neem vandaag nog contact op met ons!

Bij de vermelding van de Naam: YAOHUSHUA, moet ieder knie buigen in de hemel, op aarde, en onder de aarde, ter glorie van YAOHU UL in de hemel!

Neem nu contact op met ons via dit email adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Doe het nu!

Iedere knie zal buigen bij deze Naam: Y A O H U S H U A !

Y A O H U S H U A - de echte Naam boven elke naam!

Eenieder die de Naam 'YAOHUSHUA' aanroept, zal gered worden!

Zoek de WAARHEID, en de waarheid zal U vrijmaken!

Y A O H U S H U A - de enige hoop in deze wereld!

Geloof en ontvang Hem nu!

Vergeet alstublieft nooit:

"'YAOHU' - dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." - Exodus 3:15, Heilige Schrift

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAOHUSHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

'Maar dan zal Ik (YAOHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen YAOHU UL dienen met eenparige schouder.' - Zafna-YAOHU (Sefanja) 3:9, Heilige Schrift

Vertel iedereen over de Messias YAOHUSHUA en Zijn glorierijke boodschap!

Y A O H U S H U A - de enige hoop in deze wereld....

Voor zij, die nog niet op onze mailing lijst staan....

Indien U deze gratis uitgaven van Uw geestelijk 'Warm Dagelijks Brood' ook wilt ontvangen - stuur ons dan een email als volgt:

Mail To: Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org
CC: YAOHUSHUA@email.msn.com
Subject: Free Subscription
Message: Subscribe (Uw email adres)
Uw naam: (U mag maar hoeft dit niet te vermelden)

Gelieve 'unsubscribe' te vermelden indien U van de mailing lijst verwijderd wenst te worden

U kunt kopies van deze email ook naar vrienden en kennissen sturen die de Messias YAOHUSHUA willen kennen en Zijn gratis geschenk van redding willen ontvangen!

Denken over YAOHU ULs Woord zal U verrijken....

Nadenken betekent tevens herlezen en herlezen en herlezen en visualizeren (beeld maken) in je gedachten, mompelen en dan YAOHU UL's Woord doen....

Dit alles wordt U gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'Ol Sham' (in de Naam van) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY, am-nm!

U kunt terugkeren naar de belangrijkste pagina YAOHSHUA nu....