YAOHUSHUA

 

Y A O H U S H U A - FAKTA MENGGEMPARKAN TETAPI BENAR!

 

 

1. Nama sejati, asli dan tulen dari yang Abadi Maha Pencipta kita didalam Kitab Suci Ibrani adalah 'YAO-HOO' dan nama sejati yang Mesias adalah 'YAO-HOO-SHUA' (tekanannya pada suku kata 'hoo').

2. Keselamatan tidak ada didalam siapapun juga, sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali didalam Nama: 'YAOHÚSHUA' - Kisah Para Rasul 4:12, Kitab Suci.

3. Setiap orang yang memanggil Nama 'YAOHÚSHUA' pasti diselamatkan dari segala macam kutuk dan hukuman dosa seperti, kemiskinan, sakit-penyakit, kegagalan, kebangkrutan, kerugian, gempabumi, perang, kekecewaan, AIDS, siksaan, kegilaan, kegagalan rumah tangga, pemberontakan, perceraian, tragedi, bencana alam, kekerasan, kematian dan neraka. - Ulangan 28, Kitab Suci.

4. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan jauh dari kemuliaan YÁOHU UL, Yang Maha Pencipta Kudus sesembahan bangsa Israel; dan upah dari dosa adalah maut. Maka dari itu bila seseorang tidak DILAHIRKAN KEMBALI secara rohaniah, dia tidak dapat masuk Kerajaan YÁOHU UL! - Yohanes 3:3, Kitab Suci.

(diucapkan: yao-hoo ool, tekanan pada suku kata 'yao')

5. Karena begitu besar kasih YÁOHU UL akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal! - Yohanes 3:16, Kitab Suci.

6. Keselamatan adalah satu HADIAH GRATIS dari YÁOHU UL, karuniaNya itu hanya karena kemuliaanNya saja, bukan karena hasil usaha manusia. Dalam pandangan YÁOHU UL tidak seorangpun dapat selamat, sebab setiap orang telah melanggar hukumNya, karena barangsiapa yang menuruti seluruh hukumNya tetapi mengabaikan salah satu dari padanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. - Efesus 2:8-9 dan Yakobus 2:10, Kitab Suci.

7. Dan inilah hidup kekal: bahwa Anda boleh mengenal YÁOHU UL, yang adalah satu-satunya yang Abadi Maha Pencipta yang benar, dan yang Mesias yang telah Dia utus - YAOHÚSHUA! - Yohanes 17:3, Kitab.

8. YAOHÚSHUA adalah satu-satunya Jalan, Kebenaran dan Hidup; siapapun tidak dapat datang kepada YÁOHU UL, kecuali hanya melalui yang Mesias YAOHÚSHUA!

Yang harus anda lakukan adalah beriman didalam NamaNya, menerima yang Mesias YAOHÚSHUA dan menyatukanNya dengan pribadi anda sebagai Penuntun dan Penyelamat hidup pribadi anda!

Sekaranglah saatnya untuk bertobat, beriman-percaya dan yakin-teguh kepada Mesias yang sejati YAOHÚSHUA, Dialah yang akan menyelamatkan anda - Yohanes 14:6, 1:12-13, Kitab Suci.

9. Yang Mesias YAOHÚSHUA, telah mati untuk anda, sebagai Pengganti diri anda pribadi, dan Dia telah menderita secara pribadi atas segala hukuman yang seharusnya ditimpakan keatas anda karena dosa-dosa anda!

Yang harus anda lakukan sekarang adalah beriman-percaya kepadaNya dan menerima manfaat atas penebusanNya.

Memang demikian, mudah dan sederhana. Segala dosa-dosa anda telah dihapuskan pada saat yang Mesias YAOHÚSHUA secara langsung mengambil alih dan menanggung hukuman atas dosa-dosa anda.

Satu-satunya yang harus anda lakukan adalah BERTOBAT kemudian beriman-percaya, dan memanfaatkan penebusanNya yang total dan kekal itu sesuai dengan keperluan pribadi anda.

10. Yang Kepala-Pencipta kita itu nyata bagi kita, melalui keberadaan Kuasa KodratiNya yang Kekal-Abadi dalam bentuk keTRITUNGGALan: Bapa, Anak dan Roh Kudus.

('ketritunggalan' berarti tiga keberadaan yang penuh kuasa tetapi adalah satu Pribadi yang Kekal-Abadi. - 1 Yohanes 5:7)

11. Janganlah anda menyebut atau memperlakukan Nama sejati YÁOHU UL, Nama Maha Agung ini secara sembarangan dan sia-sia. Anda tidak akan mampu menghindar dari hukuman YÁOHU UL GABÓR bila anda melakukannya - Keluaran 20:7, Kitab Suci.

12. Nama Maha Agung Sang Kepala-Pencipta telah DIUBAH ketika 'Kitab Suci' Ibrani diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dan bahasa daerah, sehingga Nama Abadi Maha Pencipta kita dan Nama MesiasNya telah berubah menjadi nama yang berbeda dari berbagai berhala, patung-patung dan ikon yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir.

Yakinilah bahwa anda tidak bersandar pada pencipta-pencipta palsu dan mesias-mesias tiruan!

Berhatihatilah! Resikonya adalah nyawa anda, sedangkan hidup anda adalah milik pribadi anda! Siapkanlah diri anda untuk kehidupan yang kekal! Sekarang!

Carilah dahulu kebenaran yang dapat membuat anda bebas-selamat! Kebenaran ternyata telah lama tidak diperdulikan oleh orang, namun hanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran yang sejati akan dapat memperolehnya yaitu didalam YAOHÚSHUA yang Mesias sejati!

YAOHÚSHUA adalah Kebenaran itu! YAOHÚSHUA adalah Mesias yang tulen dan tidak ada yang lain lagi selain Dia! Hanya Dialah yang benar-benar menyelamatkan, membimbing, menyegarkan, melindungi, memberikan damai sejahtera dan membantu hidup anda!

Ingatlah, TIDAK ADA NAMA LAIN dibawah kolong langit ini yang olehnya orang dapat diselamatkan kecuali Nama diatas segala nama: YAOHÚSHUA!

Tidak ada nama lain , sekali lagi, tidak ada nama lain yang dapat memberi keselamatan!

'Pada waktu itu, Saya akan mengubah pidato orang-orang bertobat-Ku ke dalam murni bahasa Ibrani, sehingga mereka dapat sama sekali panggilan Nama YÁOHU UL dan menyembah-Nya dalam harmoni dan kesatuan.' - Zafna-YÁOHU (Zefanya) 3:9, Kitab Suci Ibrani

YÁOHU UL adalah RÚKHA (atau Roh) dan orang-orang yang menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran, karena mereka adalah tipe penyembah-penyembah yang dicari-Nya. - Yaokhanam (Yohanes) 4:23-24, Kitab Suci Ibrani

Ketika kami menyebutkan Shúam (Nama) YAOHÚSHUA, setiap lutut harus berlutut, di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengakui bahwa YAOHÚSHUA adalah Raja yang harus ditaati dan diikuti, untuk kemuliaan di YÁOHU ABÚ (yang Bapak) di surga.

YAOHÚSHUA adalah Nama di atas segala lain nama semua.

YAOHÚSHUA - yang satu-satunya harapan di dunia ini.

Hubungi kami melalui telpon, surat atau e-mail bilamana ada hal-hal yang tidak jelas sehubungan dengan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi didalam Kitab Suci (Biblia Hebraica)!

'YÁOHU' -inilah NamaKu untuk selama-lamanya dan inilah sebutanKu turun temurun!

'Keselamatan tidak ada didalam siapapun juga, sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali didalam Nama: 'YAOHÚSHUA' - Kisah Para Rasul 4:12, Kitab Suci.

Ada beberapa naskah yang amat penting sebagai tuntunan, yang pasti anda belum pernah membacanya seumur hidup! Tentu saja tentang pengungkapan rahasia Kitab Suci.

 

 

Sekarang adalah waktu terbaik untuk menonton YAOHÚSHUA siaran televisi di seluruh dunia internet.

Untuk kebangunan rohani dan pencerahan.

Klik di bawah ini silahkan:

http://pages.tvunetworks.com/watchTV/index.html#c=80788

 

Anda juga akan dibangun secara rohani, diperkuat dan terbangun dengan mengamati dan belajar dari internet YAOHÚSHUA video klips ini.

Klik di bawah ini silahkan:

http://www.YOUTUBE.com/user/OholBahasa#p/u

 

 

Di bawah ini adalah file-file lainnya yang sangat informatif yang harus kamu baca untuk kebangunan rohani, perkembangan dan kemajuan rohaniah. Silakan klik pada apa pun yang kamu pilih:

Judul File:

YAOHÚSHUA - Yang Mesias Sejati
Kenyataan Yang Sulit Dipercaya Tetapi Benar
YAOHÚSHUA - Penyembuh & Pengusir Setan
Bersikap Terhadap Penguasa
YAOHÚSHUA - Membenci Patung-Patung Agama
YAOHÚSHUA - Melawan Simbol Okultisme
Mengenali Hukum

 

YAO-BH.TXT
BAHASA.TXT
EXOR-BH.TXT
BOSS-BH.TXT
YARMI-BH.TXT
EXPOSE-BH.TXT
MENGENAL.TXT

 

Alamat Website - http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/index.html

Alamat E-mail: Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

Didalam Nama: YAOHUSHUA, setiap lutut akan bertelut dilangit diatas, diatas bumi dan dibawah bumi, untuk memuji dan memuliakan YAOHU UL di Sorga!

Hubungi kami sekarang juga melalui alamat E-Mail ini:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Lakukanlah sekarang juga!

Setiap lutut harus bertelut didalam Nama ini:

Y A O H Ú S H U A !

Y A O H U S H U A - adalah Nama sejati diatas segala nama!

Setiap orang yang memanggil Nama 'YAOHUSHUA' pasti diselamatkan!

Carilah dahulu KEBENARAN, dan kebenaran itu sendiri yang akan membebaskan anda!

Y A O H U S H U A - adalah satu-satunya harapan didunia ini!

Terimalah Dia dan berimanlah kepada Dia!

Segala sesuatunya dipersembahkan bagi anda didalam kasih yang tulus, dengan segala kerendahan hati, dan didalam - 'ol Shúam' - (didalam Nama) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY, am-nám!

Anda boleh silakan kembali ke halaman utama YAOHÚSHUA sekarang....